01 สิงหาคม 2566

คำสอน 1/08/2023


ความรักเพื่อให้คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
อดทน อดกลั้น ให้อภัย
ความรักเพื่อเอาคือ
โลภ โกรธ หลง เห็นแก่ตัว ตระหนี่