31 ตุลาคม 2563

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (9/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (8/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (7/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (6/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (5/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306: (4/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (3/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (3/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306: (2/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. จิตจักรวาลอ่านโลก Ep.306 : (1/9) ความจริงของอริยสัจ 4


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

คำสอน 31/10/2020


 คนจิตใสใจสวย

1.ไม่หยุดอยู่ที่อยาก
2.มากด้วยรักและเมตตา
3.มีจิตปรารถนาสันติสุข

24 ตุลาคม 2563

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 9/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 8/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 7/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 6/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 5/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 4/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 3/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 2/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.305: จะหาสุขไปทำไม 1/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

18 ตุลาคม 2563

จิตวิญญาณของท่านมาจากพระเจ้า

อย่าถามว่าจะหาพระเจ้าได้ที่ไหน
ที่ประทับของพระองค์อยู่ในกายท่าน
เพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมาจากพระเจ้า

ถ้ายังทำตนเป็นลูกกำพร้า

ถ้ายังทำตนเป็นลูกกำพร้า
กับดักจะอยู่รายรอบตัวท่าน
หายนะฉับพลันจะทำให้ท่านขวัญหนี
ความมืดมนจะทำให้มองไม่เห็น
มวลน้ำจะท่วมมิดท่าน

องค์จิตจักรวาล

 องค์จิตจักรวาลเป็นพระบิดา

แห่งจิตวิญญาณมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง

พระองค์จึงเป็นพระเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวง

คำสอน 18/10/2020


กฎแห่งการปิดประตูกรรม

1.จงอย่าทำอะไรโดยไม่แคร์ผู้อื่น
2.จงอย่าใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่น
3.จงอย่าเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น
4.จงอย่าหมายเอาชนะผู้อื่นจนพร่ำเพรื่อ
5.จงอย่าเป็นอุปสรรคขัดขวางประโยชน์ผู้อื่น
6.จงอย่าทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยด้อยค่า

17 ตุลาคม 2563

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 9/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 8/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 7/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 6/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 5/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 4/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 3/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 2/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.304: ทำไมต้องตกนรก 1/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

คำสอน 17/10/2020

 

ช่างเป็นวันอันแสนเศร้า
เมื่อต้นแบบความจงรักภักดีเช่นเรา
มันหมดความหมายไปเสียแล้ว

13 ตุลาคม 2563

สนทนาประสาจิตจักรวาล 13/10/2020

 สนทนาประสาจิตจักรวาล

13/10/2020 

อนุตรธรรมาจารย์ ปริญญา ตันสกุล


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้รู้ว่า

ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้
ถึงกาลสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว

หมายความว่า
จิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย
ได้เวลาจะต้องนำพาตนเองกลับบ้าน
กลับคืนสู่ดินแดนจิตจักรวาลนอกระบบเอกภพ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมานานกันเสียที
เพราะว่าโลกแห่งมายานี้มิใช่บ้านของพวกท่าน

เราจะกล่าวให้ท่านรู้ว่าขณะนี้
พระบิดาฯได้ทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้ว
จะทรงนำโลก มนุษย์และทุกสรรพสิ่งในระบบ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่
ด้วยปฏิบัติการชำระโลกในส่วนที่เสียสมดุล
และยกระดับความสมดุลของระบบโลกให้สูงขึ้น
ด้วยมหันตภัยพิบัติรุนแรงแบบต่างๆ
ที่พวกท่านจะไม่เคยพบเผชิญมาก่อน

ภัยจะเกิดขึ้นทั้งบนดิน ใต้ดิน
ในทะเล มหาสมุทร และในห้วงอากาศ
จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
เกาะกลางทะเลทั้งหลายจะจมหายไปจนหมดสิ้น
แผ่นดินชายฝั่งทะเลทุกทวีปจะถูกทะเลเอาคืน

ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว แผ่นดินยุบแยก
แผ่นดินสไลด์ ภูเขาถล่มทลาย และบ่อย่ำองุ่น

ภูเขาไฟระเบิด ธารลาวามหาภัย
ไฟป่าลุกลาม ฝนไฟและบึงไฟ

อุทกภัย วาตภัย ร้อนแห้งแล้ง
พายุหิมะ ฝนน้ำแข็ง หนาวจัดจนสุดขั้ว
โดยพวกท่านต้องฝึกการใช้ชีวิตให้รอด
ในบริบทของปลาที่หายใจด้วยปอดให้ได้

สนามแม่เหล็กโลกก็จะอ่อนแอสุดๆ
อุกกาบาตน้อยใหญ่จะตกลงสู่พื้นโลกมากขึ้น
ผู้คนบนโลกจะเกิดวิกฤตการณ์ทางปัญญา
จนมิอาจใช้จิตสามนึกได้ง่ายๆเหมือนเก่าอีกแล้ว

ก๊าซออกซิเจนที่ใช้หายใจก็จะเจือจางมาก
จนสัตว์น้อยใหญ่จะพากันล้มตายอย่างมากมาย
เพราะมีอากาศไม่พอให้พวกเขาใช้หายใจ
ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ที่เรียกตนเองว่ามนุษย์ด้วย

กระบวนการทางไฟฟ้าในเครื่องยนต์แห่งกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับกายหยาบและจิตวิญญาณ
ก็จะพากันทำงานสะดุดไม่ราบรื่นและชำรุด
ผู้คนบนโลกจะป่วยด้วยอวัยวะชำรุด
จำพวกตับไตไส้พุงปอดหัวใจเป็นจำนวนมาก
มากจนสถานพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอให้ใช้
มากจนไม่มีแพทย์พยาบาลพอที่จะช่วยเหลือได้

คนป่วยจะมีจำนวนมากกว่าคนที่จะช่วยให้หายป่วย
เพราะคนที่ป่วยนั้นมีทั้งแพทย์พยาบาลเองด้วย
เนื่องจากทำตามวิชาชีพแต่บกพร่องด้านจิตสามนึก

นอกจากนั้น
มนุษย์โลกยังจะเจ็บป่วยด้วย โรคระบาด
ทั้งเชื้อโรคเก่าๆและเชื้อโรคใหม่ๆ
ซึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นในห้องแลปของมนุษย์เอง
เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพทำร้ายหมายชีวิตกัน
รวมทั้งเชื้อโรคพิเศษซึ่งช่างเท็คนิกพระบิดา
หยิบฉวยมาใช้ในแผนการชำระโลกและมนุษย์ด้วย
โดยที่โรคระบาดร้ายแรงซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์มากๆ
ก็จัดเป็นหนึ่งใน มหันตภัยพิบัติ ด้วย

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ภัยนอกเหนือไปจากที่เรากล่าวมาแต่ต้นนั้น
ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราคงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้
นั่นคือภัยจากสงครามกลางเมือง
ที่คนในชาติเดียวกันจะลุกขึ้นมาฆ่ากันตายเอง
คนในชาติเดียวกันจะทำร้ายประเทศของตนเอง
เสมือนขาดพร่องทางจิตสามนึกยังไงยังงั้น
โดยที่พวกท่านจะไม่มีเวลาว่างคิดก่อสงคราม
ให้มันเป็นสงครามโลกครั้งที่สามได้เลย

เพราะในชีวิตของมนุษย์ต่อไปนี้
นอกจากจะต้องสู้รบกับมหันตภัยพิบัติ
เพื่อเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยแล้ว
ยังจะต้องแบ่งพรรคฝักฝ่าย
ลุกขึ้นมาทำร้ายกันเองเอาชีวิตกันเองด้วย
ซึ่งเหตุการณ์แห่งภ้ยสงครามกลางเมือง
ที่คนในชาติเดียวกัน "รบ" กันเองที่กล่าวนี้
จะเกิดมีปรากฏขึ้นหลายประเทศทั่วโลก

ปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นว่า
คนในชาติเดียวกัน
ลุกขึ้นมาทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นสิ่งที่ตนสมควรต้องรักต้องเทอดทูนนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น มันไม่น่าเป็นไปได้เลย
โดยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันหนอ

เราจึงจะขอบอกความจริงให้รู้ว่า
แท้แล้วพวกเขามิใช่คนชาติเดียวกันหรอก
เป็นพวกเดียวกันเฉพาะที่มา่เกิด
บนพิกัดของประเทศเดียวกันในชาตินี้เท่านั้นเอง

ตามธรรมชาติแล้วสัตว์ทุกชนิด
จะรักและไม่ทำร้ายทำลายรวงรังของตัวเอง
นี่เป็นคนซึ่งฉลาดกว่าสัตว์อื่น
แต่กลับลุกขึ้นมาทำร้ายสถาบันของตนเอง
ทำร้ายหมายชีวิตคนชาติเดียวกันเอง
ท่านเห็นว่ามันไม่ปกติบ้างหรือไม่ล่ะ

เราจะเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกให้รู้ว่า
ฝ่ายที่ลุกขึ้นมาทำร้ายพวกเดียวกันนั้น
แท้จริงแล้วจิตวิญญาณแก่นแท้พวกเขา
มิใช่จิตวิญญาณของคนชาติเดียวกันหรอก

ที่เขาต้องมาเกิดบนแผ่นดินเดียวกันในชาตินี้
ก็เพื่อมาแก้แค้นบ้าง
มาทวงสมบัติคืนบ้าง
ต้องมาจบชีวิตตามกรรมเป็นผู้กำหนด
บนแผ่นดินเดียวกันที่ตรงพิกัดนั้นก็มี

#ตัวอย่างเช่น
ถ้าเคยยกกองทัพไปรุกรานประเทศไหน
แล้วไปฆ่าคนประเทศนั้นให้ตายเอาไว้มาก
จิตวิญญาณจะต้องไปเกิดเป็นคนในประเทศนั้น
เพื่อไปตายให้แผ่นดินตรงนั้นกลบฝัง

ถ้าอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นคนชาติไหน
ก็ลองสังเกตตัวตนหน้าตาเอาก็ได้ว่า
เป็นบุคลิกลักษณะเด่นของคนชาติไหน
หรือลองฟังสิ่งที่เขาพร่ำพูดอย่างคลั่งไคล้ดูว่า
พวกเขาเทอดทูนชาติไหนประเทศไหน
หรือวัฒนธรรมไหนเป็นพิรุธเป็นพิเศษบ้าง
แล้วท่านก็จะรู้ได้เอง

#ตัวอย่างเช่น
ถ้าพวกเขาเคยถูกจับมาเป็นเชลยศึก
แล้วต้องตายลงบนแผ่นดินนั้น
จิตวิญญาณของพวกเขาจะกลับมาเกิดใหม่
บนแผ่นดินที่พวกเขาล้มตายอย่างทุกข์ใจ
โดยพวกเขาจะไม่มีวันรักประเทศชาตินั้นได้
และจะพร้อมเนรคุณชาติตนเองทันที
เพียงแค่มีแกนนำยุยงปลุกปั่นหลอกใช้เท่านั้น

#ตัวอย่างเช่น
ถ้าพวกเขาเคยเป็นฝรั่งต่างชาติ
เข้าไปกอบโกยผลประโยชน์คดโกงชาติหนึ่ง
จนถูกฆ่าตายเพราะชาตินั้นเขาไม่ยอม
จิตวิญญาณฝรั่งพวกนี้ก็จะไปเกิดใหม่
บนแผ่นดินที่ตนเคยตายนั่นแหละ
เมื่อสบโอกาสก็จะหาทางทำลายประเทศนั้น
โดยเฉพาะการต่อต้านสถาบันกษัตริย์
เพราะพวกเขาเคยถูกกษัตริย์ชาตินักรบ
เป็นผู้ชำระความชั่วของเขาจนถึงฆาตนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
ถ้าเขาคนนั้น
เคยเป็นจอมทัพระดับกษัตริย์ของชาติหนึ่ง
ซึ่งไปรุุกรานอีกประเทศหนึ่ง
แล้วพ่ายศึกสงครามจึงถูกจับตัดหัวประจาน
ส่วนลูกเมียและไพร่ทหารก็ถูกจับไปเป็นเชลย
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ถูกยึดไปจนสิ้น

จิตวิญญาณของคนชั้นสูงและบริวารเหล่านี้
เมื่อตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นคน
บนแผ่นดินที่ตนถูกจับไปเป็นเชลยนั่นแหละ
โดยจะเกิดเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้มีอำนาจ
ลูกเมียพร้อมญาติบริวารทั้งหลาย
ก็จะจูงมือพากันไปเกิดบนแผ่นดินที่ตนตาย
เพื่อร่วมกันยึดเอาสมบัติของตนคืน
ด้วยกลวิธีฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างไม่อาย
เพื่อใช้อำนาจของตนบ่อนทำลายความมั่นคง
ของประเทศชาตินั้นในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา
และจิตสามนึกอันดีงามของผู้คนในสังคม
จะถูกบั่นทอน บิดเบือน แทบทุกด้าน
หากท่านทั้งหลายสังเกตให้ดีก็จะพบว่า
หน้าตาของคนชั้นนำเหล่านี้เหมือนคนชาติไหน
ชาตินี้เขาสนิทสนมเป็นพิเศษกับมิตรประเทศใด
จิตวิญญาณของเขาก็คืออดีตชนชาตินั้นนั่นเอง

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

ภัยร้ายจากจิตวิญญาณของคนต่างชาติ
ที่แฝงมาเกิดเป็นชนชาติเดียวกันที่ว่านี้
นับวันจะยิ่งน่ากลัวและเลวร้ายมากขึ้น
ยิ่งพวกเขารู้ตัวว่าตนกำลังจะแพ้
ก็จะยิ่งแผลงฤทธิ์มากขึ้นอีก

คนเหล่านี้ถ้าไม่ตายเป็นศพก็ไม่จบ
คนพวกนี้ถ้าไม่ติดคุกมืดอีกก็ไม่จบ
คนพวกนี้ถ้าไม่หนีคุกไม่หนีตายก็ไม่จบ
เพราะจิตวิญญาณพวกเขา
อาฆาตพยาบาทรุนแรงเหลือเกิน

โอม...เวรกรรม เวรกรรม เวรกรรม

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
13/10/2020

 

คำสอน 13/10/2020

 

จงตื่นรู้แค่เพียงว่า
บัดเดี๋ยวนี้
ยัง "มีเรา"

รู้ว่าเรากำลังเห็นอยู่
รู้ว่าเรากำลังฟังอยู่
รู้ว่าเรากำลังทำอยู่
รู้ว่าเรากำลังพูดอยู่
รู้ว่าเรารู้อยู่ มีอยู่ เป็นอยู่
รู้ว่าเรากำลังคิดนึกตรีกตรองอยู่

12 ตุลาคม 2563

คำสอน 12/10/2020

 

แสงอรุณอุ่นไอจากปลายฟ้า
รอนรักมาสู่ดินถวิลหวัง
โลกเสรีมีสุขทุกเวียงวัง
ผองชนตั้งสติต้องในคลองธรรม

10 ตุลาคม 2563

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 9/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 8/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 7/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 6/9


 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 5/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 4/9 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 3/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 2/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.303: ปริศนาแห่งธรรมจักร 1/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

07 ตุลาคม 2563

มรรควิถีจิตจักรวาล


 

มรรรควิถีจิตจักรวาล


 

ศาสตร์แห่งอริยะ 7/10/2020

สนทนาประสาจิตจักรวาล

"ศาสตร์แห่งอริยะ"
*****************
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
เส้นทางแห่งอริยะตามมรรควิถี #จิตจักรวาล นั้น
สิ่งสำคัญสูงสุดในลำดับต้นๆ
ที่ท่านทั้งหลายจักต้องถือปฏิบัติไว้ให้มั่นคง
นั่นคือการ "รักษาสติ" ของตนเอาไว้ให้ได้
เพราะ "สติ" เป็นดั่งโล่ห์ปกป้อง "จิต" ท่าน
ให้มีความสงบสมดุลอยู่ตลอดเวลา
โดยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าทั้งปวง
และไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ขยะของตนด้วย
ถ้าท่านรักษาจิตให้สงบจนเกิดสติได้
ความมีสติของท่านนั้นมันจะช่วยให้ท่าน
เข้าถึงพลังอำนาจแห่งความรักความเมตตา
เข้าถึงพลังอำนาจทางปัญญาของสมอง
ทั้งสองพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่นี้ได้
เพราะจิตสงบเท่านั้น
ที่จะเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนความถี่สูง
ที่จะสามารถสั่นสะเทือนเซลประสาทสมอง
ให้เกิดพลังอำนาจทางปัญญา
เพื่อการคิดรู้ เรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์
และการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญที่สุดก็คือ
จิตที่สงบเพราะมีสติเท่านั้น
จึงจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึง #ความรัก ได้
เพราะธรรมชาติของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์
มันจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิด
ได้ทีละเรื่องทีละอย่างเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น
ในขณะที่ท่านกำลังมีอารมณ์ "โกรธ" อยู่
จิตท่านมันจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์อื่นมิได้
ถ้าจะมีอารมณ์อื่นๆได้ เช่น รัก เมตตา สงสาร
จิตของท่านในขณะนั้น
มันจะต้อง "ว่าง" ไปจากความโกรธเสียก่อน
ถ้าจิตท่านกำลังมีความโศกาอาดูรอยู่
สภาวะจิตของท่านมันก็จะไม่มีที่ว่าง
ให้กับความสุข ความรัก ความปรารถนาดี
เข้ามาเป็นคลื่นแทรกซ้อนในขณะนั้นได้
ถ้าท่านจะเปลี่ยนอารมณ์รู้สึกในปัจจุบันขณะ
ไปเป็นอารมณ์รู้สึกอย่างอื่นที่ต้องการแล้ว
ท่านจำเป็นจะต้อง "ละวาง" หรือ "ดับ"
อารมณ์รู้สึกที่ไม่ต้องการนั้นให้ได้ก่อน
ในเรื่องของการนึกคิดด้วยจิตกับสมองก็เช่นกัน
ถ้าท่านกำลังนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นการนึกลบคิดลบอันไม่พึงประสงค์อยู่
หากต้องการจะ "เปลี่ยน" เรื่องที่กำลังนึกคิดนั้น
ท่านจะกำหนดจิตให้แทรกแซงความนึกคิดใหม่
ในแบบที่ท่านต้องการเข้าไปแทนที่ทันทีไม่ได้
ท่านต้องละเลิกการนึกคิดเรื่องเดิมเสียก่อน
เมื่อสภาวะจิตว่างไปจากการนึกคิดเดิมนั้นแล้ว
จิตท่านจึงจะสามารถนึกคิดเรื่องใหม่ได้
ท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่า
จิตหยาบของท่านมันจะสามารถ
สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกได้ทีละเรื่อง
สั่นสะเทือนเป็นการนึกคิดได้ทีละเรื่อง
ถ้าท่านนึกคิดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งเรื่อง
นอกจากท่านจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้ว
มันจะทำให้เกิดอาการเครียดทางสมองด้วย
ในยามที่ท่านโกรธ
จึงถามหาความรักความเมตตาจากท่านมิได้
ในยามที่ท่านเสียใจหรือยามเศร้าหมอง
จึงถามหาความร่าเริงเบิกบานจากท่านก็มิได้
ดังนั้น
จิตที่สงบจากการมีสติดังกล่าวนี้
จึงเป็นภารกิจสำคัญสำหรับอริยะบุคคล
ที่จักต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะให้จงได้
ผู้เลือกใช้ชีวิตแบบ "ฆราวาส" ผู้ครองเรือน
ซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
ต้องเปิดอายตนะตาหูปากจมูก
เพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้ารอบข้าง
ทั้งที่ชอบใจไม่ชอบใจอยู่ตลอดทุกวันเวลา
หากพลั้งเผลอขาดสติขึ้นมาเมื่อไหร่
ความสงบของจิตจะถูกทำลายไปทันที
ซึ่งมันจะยังผลให้จิตสั่นสะเทือนเป็นด้านลบ
เพราะจิตจะถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาแทน
ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่
จะเป็นดังเช่นที่ว่านี้ทั้งสิ้น
เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยใส่ใจในเรื่อง #สติ
พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกหรือกระทำ
จึงมักเป็นไปตามอารมณ์รู้สึกนึกคิด
ที่เกิดจากการถูกยั่วยุเย้ายวนทั้งสิ้น
จนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลย
ทุกๆวันเวลา
ท่านทั้งหลายจึง "หมุนกรรมจักร" กันซ้ำซาก
ไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักร
โดยเปลี่ยนไปหมุน #ธรรมจักร แทนได้
กงล้อแห่งกรรมจึงหมุนต่อไปเรื่อยๆ
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลาย
จึงต้องมีสังสารวัฏกันอยู่ต่อไป
แม้ปัจจุบันนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว
จิตวิญญาณพวกท่านทุกคน
ต้องการจะหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านเกิดที่จากมา
แต่ดูทีท่าว่าจะกลับบ้านกันไม่ได้แล้ว
เพราะจิตหยาบของคนส่วนใหญ่ยังไม่สนใจ
อนุตรธรรมอันล้ำค่าทั้งหมดทั้งมวล
ที่พระบิดาฯทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาจนบัดนี้
หากยังสนใจในอุตริอวิชชาอยู่
ยังยึดติดวิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆที่ไร้ผล
ยังเชื่อตามก้าวตามคนนำทางตาบอด
ที่พาหลงทางนิพพานมานานหลายภพชาติแล้ว
ยังไม่ยอมติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเอง
คิดแต่จะพึ่งคนนำทางตาบอดกันอยู่เท่านั้น
พฤตินิสัยเหล่านี้
จะนำจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลาย
ต้องล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์
แถมยังจะกลับบ้านแดนสุญตาไม่ได้อีกด้วย
ท่านผู้มีสติทางวิญญาณควรพึงตระหนักไว้เถิด
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
7/10/2020

คำสอน 7/10/2020

 

"ท่านจะมีธรรมะ
เหนือคนอธรรม
ได้อย่างไร
ถ้าท่านยังรักได้
แต่คนที่เขา
ทำดีกับท่าน

เพราะคนอธรรม
เขาก็ทำได้แบบเดียว
กับท่านเช่นกัน"

คำสอน 7/10/2020

 

"ผู้ที่มีธรรมโดยเนื้อแท้นั้น
จะมิกระทำก้าวล่วงจ้วงจาบผู้อื่น
กรรมจักยุติได้ต้องหยุดที่จิตใจตน"

03 ตุลาคม 2563

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 7/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 9/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 8/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 6/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 5/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 4/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 3/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 2/9 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.302: มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ 1/9


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. Ep.301: จะหนีทุกข์ไปทำไม (Special)


 

 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล