03 มกราคม 2565

สนทนาประสาจิตจักราล

03/01/2022


สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

หลายหมื่นปีที่ผ่านมา
มนุษย์โลกซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพลียะเดี้ยนส์
เคยถูกรุกรานรังแกจาก "หมู่มอดในรูดิน" ผู้บุกรุก
ผ่านมานานหลายยุคหลายสมัยแล้ว
จนมนุษย์แท้ๆได้สูญเสียสมดุลไปแทบจะทุกมิติ

เพราะมนุษย์ที่ฉลาดแต่ขาดจิตสำนึกจำนวนหนึ่ง
ให้ความสนับสนุนมอดเพราะถูกกิเลสหนาครอบงำ
จนคนส่วนใหญ่ต้องตกเป็นทาสวัตถุเท็คโนโลยี
ในบางยุคมนุษย์ถูกจูงให้บูชามอดเป็นเทพเจ้า
บางยุคมนุษย์ถูกสอนให้ "งมงาย" ในอุตริอวิชชา
เพื่อจะลดทอนพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมนุษย์
ให้เหมาะแก่การเป็นทาสของมอดกับมารง่ายๆ

นี่ก็เข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2565 แล้ว
พี่ๆน้องๆของเราจักต้องระลึกเอาไว้เสมอว่า
พวกท่านมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ทรงเป็นพระผู้ให้กำเนิดท่านนะมิใช่ "มอด"

ท่านทั้งหลายจงระลึกเอาไว้ด้วยว่า
พวกท่านเป็นเมล็ดพันธุ์ของ พลียะเดี้ยนส์
ผู้เดินทางไกลมาจากดาวดวงหนึ่งในจักรวาล
เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ทางวิญญาณแทนพระบิดา
โดยร่วมกันใช้ความรักในมิติทางพลังงาน
จากการใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันธ์ 5 ได้สำเร็จ
ทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตนเองอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งความรักจะช่วยค้ำจุนโลกทั้งระบบให้สมดุลได้

แต่เราขอเตือนสติพวกท่านว่า
จงอย่าทำตนเป็นคน โง่ง่าย โดยเด็ดขาด
เพราะมารกับมอดที่อยู่ในรูผู้กระหายอำนาจนั้น
ยังไม่เคยเปลี่ยนนิสัยกระหายสงคราม
ยังไม่เคยเปลี่ยนการหวังจะเป็นจ้าวแห่งดาวโลก
อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้น

ปีใหม่นี้ไปลัทธิอุตริอวิชชาที่ลึกลับ
เพื่อการจูงจิตวิญญาณให้เป็นทาส
เพื่อการดูดซับพลังทางจิตวิญญาณมนุษย์
ผ่านปฏิบัติการสมาธิที่ต่างจากพระศาสดาสอนไว้
จะถูกเผยแพร่จูงใจพวกท่านกันอย่างเปิดเผย

โดยจะล่อลวงมนุษย์ที่จิตยังมากด้วยกิเลสตัณหา
มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ยังจำพระบิดาไม่ได้
มนุษย์จำพวกอยากเด่น อยากดัง อยากรวยทางลัด
ให้ใส่ใจฝักใฝ่ในอุตริอวิชชาที่จะพาลงบ่อย่ำองุ่น
ทั้งๆที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นวิชาอะไร
ให้ตกหลุมพรางหลงทางกันได้ง่ายๆเพราะติดอยาก

เราจึงขอบอกท่านทั้งหลายว่าปีใหม่นี้เป็นต้นไป
ผู้ที่มีอาวุธทางปัญญาและหมุนธรรมจักรได้เท่านั้น
จึงจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยเพราะรู้เท่าทันมาร

ต่อนี้ไปลัทธิประหลาดใหม่ๆ
จะถูกนำออกมาสอนมาล่าสาวกกันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งมันจะมิได้ออกมาจากประดานักบวชเท่านั้น
แต่มันจะถูกเผยแพร่มาจากซีกโลกตะวันตก
ไม่เว้นแม้กระทั่งการใช้สารเท็คโนโลยีและเชื้อโรค
ทำงานร่วมกับวัตถุไฮเท็คโนโลยีที่มอดสันทัด
เข้าควบคุมครอบงำจิตวิญญาณของผู้ที่ยังไม่รู้ตื่น
ให้ตกเป็นทาสทางความคิดความเชื่อและพฤติกรรม
แค่เพียงการกดปุ่มสั่งการผ่านดาวเทียมๆเท่านั้น

แน่นอนว่า
สัญญาณเตือนถึง "วันพิพากษาโลก" ของพระบิดา
จะถูกสื่อส่งมาเพื่อปกป้องพวกท่านไว้ในอีกไม่ช้า
ขอจงอย่าพลาดท่าหลงทางมารเสียก่อนก็แล้วกัน

กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
3/01/2021