31 กรกฎาคม 2566

คำสอน 31/07/2023

 


ถ้าหมุนธรรมจักรได้
ร่างกายจะแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาว
โดยไม่ต้องกินยาอายุวัฒนะ

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 31/07/2023

(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
บริเวณที่มนุษย์เรียกว่า #เอกภพ
ซึ่งประกอบด้วยจักรวาลที่เป็นอนันต์นั้น
คำว่า “อนันต์” ในอดีตแปลว่ามีมากจนนับไม่ถ้วน
 
โดยจักรวาลที่มีมากจนนับไม่ถ้วนนั้นประกอบด้วย
สิ่งที่เรียกว่า #กาแล็กซี รวม 12,500 ล้านระบบ
กาแล็กซีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ #ธารสายน้ำนม
ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบ
เพราะเหวี่ยงหมุนรอบจุดศูนย์กลางของเอกภพ
ในแนวระนาบอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
 
บนกาแล็กซีธารสายน้ำนม (Milky Way) ที่ว่านี้
จะมีระบบสุริยะจักรวาลตั้งอยู่ถึง 2 ระบบด้วยกัน
เพราะเป็นกาแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก
พระองค์จึงต้องสร้างสุริยะจักรวาลไว้ถึงสองระบบ
เพื่อทำให้ระบบเล็กและระบบใหญ่ #สมดุล นั่นเอง
 
ระบบหนึ่งก็คือสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์ 9 ดวง
รวมทั้งดาวเคราะห์โลกของมนุษย์นี้ด้วย
อีกระบบก็คือสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์ 5 ดวง
โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบเช่นกัน
แต่ขนาดดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าของโลกหลายเท่า
 
พระเจ้ากำหนดให้ทั้งสองระบบสุริยะทำงานร่วมกัน
โดยมี #ดาวพลูโต ดาวเคราะห์ในวงโคจรนอกสุด
ทำหน้าที่เป็น “เศษส่วนของเส้นเมอริเดี้ยน”
 
คำว่า “เศษส่วนของเมอริเดี้ยน” ในที่นี้เราหมายถึง
เป็นดาวเคราะห์ดวงพิเศษที่คอยเติมเต็มความสมดุล
ให้แก่ระบบสุริยะจักรวาลของทั้งสองระบบ
ไม่ให้ศูนย์เสียความสมดุลจนเกิดปัญหาขึ้นมาได้
ที่สำคัญคือ “ดาวพลูโต” ทำหน้าที่เป็นดั่งคนโล้ชิงช้า
โดยจะโยกย้ายตนเองไปมาระหว่างเส้นเมอริเดี้ยน
เพื่อช่วยให้กาแล็กซีธารสายน้ำนมที่มีขนาดใหญ่
เคลื่อนหมุนวนไปรอบจุดศูนย์กลางของเอกภพได้
การย้ายพิกัดไปมาระหว่างแนวเส้นเมอริเดี้ยนที่ว่านี้
ยังผลให้กาแล็กซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเอกภพ
เกิดการเหวี่ยงหมุนไปอย่างต่อเนื่องได้ด้วย
 
พวกคุณเห็นหรือยังว่า
พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่ทรงมีพระปรีชาเป็นเลิศ
ความแยบยลในการสร้างจักรวาลของพระองค์
ล้ำลึกเกินกว่าการคาดคิดด้วยจิตมนุษย์
ของประดานักวิทยาศาสตร์โลกกันเสียอีก
จึงเผยความโง่โชว์ความอวดฉลาดวางมาดอวดรู้
เพียงแค่พบว่า “ดาวพลูโต” มีวงโคจรไม่สม่ำเสมอ
 
วงโคจรที่ไม่สม่ำเสมอก็คือ
อัตราการโคจรรอบดวงอาทิตย์จำนวนหนึ่งรอบ
ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเวลานานกี่เดือนหรือกี่ปี
เพราะโคจรครบรอบอยู่ดีๆดาวดวงนี้ก็หายไปเฉยๆ
ผ่านไปสักพักหนึ่งดาวพลูโตก็ค่อยโผล่กลับมา
ปรากฏให้เห็นว่าเขายังอยู่กับระบบสุริยะนี้เช่นเดิม
พวกเขาจึงบังอาจตัดดาวพลูโตออกไปจากระบบ
โดยไม่รู้ไม่เข้าใจนัยอันพิสดารของปรากฏการณ์นี้
จึงมองว่าดาวพลูโตดวงน้อยเป็นดาวที่ไร้ค่าไป
 
ทั้งๆที่กาแล็กซีธารสายน้ำนมจะเหวี่ยงหมุนไม่ได้
ถ้าดาวพลูโตไม่ทำหน้าที่เป็นดั่ง “คนโล้ชิงช้า”
โดยข้ามไปข้ามมาระหว่างสองระบบสุริยะจักรวาล
เพื่อการเพิ่มน้ำหนักมวลให้กับข้างนั้นทีข้างโน้นที
ตามที่เราเผยความจริงให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รู้
เพราะมนุษย์เชื่อคนนำทางตาบอดกับผีโสโครก
จนพากันหลงผิดหลงทำและหลงทางกันตลอดมา
จึงไม่กินขนมปังพระบิดาที่กินแล้วจะไม่โง่ไม่ตาย
ซึ่งพระบุตรเอกในอดีตและเราในปลายยุคเก่านี้
เสียสละตนเองแบกขนเข้ามาแจกจ่ายให้กินกันฟรีๆ
โดยเบือนหน้าหนีปฏิเสธความรักจากพระเจ้าไป
 
ทำให้เราระลึกนึกถึงคำกล่าวในกาลอดีต
ที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยตรัสเอาไว้ได้ว่า
#คนที่มาก่อนจะได้กลับทีหลัง
#คนที่มาทีหลังจะได้กลับก่อน
 
สองประโยคดังกล่าวนี้หมายความว่า
คนที่ยอมรับพระเจ้ากับพระเยซูก่อนใครในโลกนี้
จะเป็นพวกที่สามารถ “หลุดพ้น” กลับพระนิเวศน์
เพื่อไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ซึ่งทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างได้
หลังคนที่รู้จักพระเยซูกับพระเจ้าในยุคของเรานี้
 
เพราะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
จะรู้จักพระองค์และจดจำพระองค์ได้ด้วยปัญญา
มิใช่ด้วยความศรัทธากับความเชื่อที่ไร้เหตุผล
เช่น เชื่อว่าจะทรงไถ่บาปหรือรับบาปแทนตนได้
เพียงแค่ยอมรับและศรัทธาในพระองค์เท่านั้นเอง
ซึ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแต่อย่างใด
 
เพราะทรงรักมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร
ใครเป็นคนดีช่วยกันหมุนธรรมจักรด้วยรักเพื่อให้ได้
ไม่ว่าจะยอมรับนับถือศาสนาอะไรก็ล้วนมีสิทธิ์เสรี
ที่จะรับรู้เรียนรู้พระโอวาทพระสัจธรรมของพระองค์
เพื่อ “ไถ่บาป” หรือละเว้นการทำผิดกฎแห่งกรรม
ด้วยการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตให้จงได้เท่านั้น
เพราะไม่มีใครรับบาปรับกรรมแทนใครได้หรอก
สำรับกับข้าวก็เช่นเดียวกันใครทานใครคนนั้นอิ่ม
จะให้ใครทานแทนแล้วช่วยอิ่มแทนนั้นไม่ได้
 
ความเชื่อและความศรัทธาที่ขาดปัญญา
เป็นอุปสรรคของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ
สำหรับคนที่เรียกตนเองว่ามนุษย์มาแล้วทุกยุคสมัย
จนทำให้โลกเสรีนี้ใช้ศาสดาเปลืองที่สุดในเอกภพ
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
31/07/2566

30 กรกฎาคม 2566

คำสอน 30/07/2023


 หลักแห่งความสมดุล

เพราะลูกข่างหมุน
จึงรักษาสมดุลของตนเอาไว้ได้
เพราะโลกเหวี่ยงหมุน
โลกจึงสมดุลอยู่ได้เช่นเดียวกัน
ถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้
ตัวคุณก็จะสมดุลโดยไม่ต้องตาย

คำสอน 30/07/2023

 


คนชั่วมีค่าสำหรับคุณมาก
เพราะเขามาทำชั่วเพื่อสอนคุณให้รู้ว่า
ชั่วคืออย่างไรโดยคุณไม่ต้องเปลืองตัว
ลงทุนทำชั่วด้วยตัวเอง

คำสอน 30/07/2023


 พวกคุณอยู่ใประเทศไทย
ประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
ถ้าคุณสุขภาพร่างกายดีอยู่
ก็ให้หมุนวนรอบไปทางขวา
ถ้าสุขภาพไม่ค่อยดี
ก็ให้หมุนรอบไปทางซ้าย
ให้เลือกหมุนทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 30/07/2023

(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
เพราะโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง
จากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเสมอ
โลกจึงมีทิศทางการเหวี่ยงหมุนในแนวระนาบ
โดยหมุนไปในทิศทางแบบ “ตามเข็มนาฬิกา”
เมื่อไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
ตามที่พวกคุณจะแลเห็นได้จากแผนที่โลก
 
ดังนั้น
ถ้ารู้สึกได้ว่าตนเองมีสุขภาพกายและจิตไม่สมดุล
แสดงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกำลังขาดพลังงาน
อันเกิดจากการเสียสมดุลทางไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น
ภายในระบบเซลล์ของร่างกายของคุณนั่นเอง
หากคุณปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอาการก็จะหนักขึ้น
เช่น ไม่สบายตัว ปวดมึนหัวบ่อย เบื่ออาหาร ขี้ลืม
เป็นหวัดง่าย ไมเกรนขึ้น นอนไม่ค่อยหลับ ฝันร้าย
อารมณ์บ่อจอย หงุดหงิดง่าย ขวัญอ่อน เป็นต้น
 
อาการเสียสมดุลทางไฟฟ้าในร่างกายนี้
จะแก้ไขได้ด้วยวิธีหมุนรอบตัวเองตามที่เราบอกไว้
ไปหาหมอเขาก็ให้ยามารักษาตามอาการเท่านั้น
ซึ่งเป็นวิธีจัดการแบบ #เกาไม่ถูกที่คัน อยู่นั่นเอง
เพราะสาเหตุของการเสียสมดุลที่เกิดขึ้นนั้น
สาเหตุหลักเกิดจากเสียสมดุลทางไฟฟ้าในร่างกาย
บริเวณที่มันคันซึ่งคุณต้อง “เกา” ให้หายคันนั้น
มันอยู่ตรงที่กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายลดลง
จากสาเหตุต่างๆที่เรากล่าวแล้วในบทเรียนที่ผ่านมา
 
พระพุทธองค์เคยตรัสสอนเอาไว้ว่า
#ทุกสิ่งอย่างนั้นล้วนเกิดจากเหตุ
#ถ้าเหตุดับทุกสิ่งอย่างนั้นก็จะดับตามไปด้วย
หลักคิดแบบ “อิทัปปัจจยตา” ของสมองซีกซ้าย
มันจะต้องเป็นการคิดวิเคราะห์แบบนี้เท่านั้น
 
ที่ผ่านมาพวกคุณไม่รู้ความจริงจึงต้องเสียเงินทอง
ด้วยการพึ่งหยูกยาไปหาหมอให้ช่วยบำบัดรักษา
ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะว่า “เกาไม่ถูกที่คัน”
ถ้ารู้ความจริงนี้แล้วคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลารักษา
ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าหยูกยาหาหมอโดยไม่จำเป็น
 
ทำไมคุณไม่สังเกตลูกหลานวัยเด็กของคุณบ้างล่ะ
พวกเขาจะเล่นตากแดดตากฝนกันอย่างสนุกสนาน
คุณว่าสัญชาตญาณของจิตวิญญาณในการเป็นเด็ก
กำลังสอนให้พวกเขาสร้างสมการ “ซัมเบต้าเอ็กซ์”
โดยตัวเอ็กซ์แทนค่าด้วยเพื่อนๆสามคนขึ้นไปใช่มั้ย
 
พวกเขาจะวิ่งเล่นจับกลุ่มกันอย่างอารมณ์ดีมีสุข
พวกเขาจะผลัดกันเล่นชิงช้าม้าหมุนกระโดดเชือก
พวกเขาจะเล่นหมากเก็บวิ่งตี่จับเล่นตำรวจจับโจร
พวกเขาจะเล่นลูกโป่งเล่นฟุตบอลเล่นโยนห่วง
พวกเขาจะเล่นกันสารพัดเกมหรือกิจกรรมที่จะเล่น
โดยมักจะเล่นกันเป็นกลุ่มมากกว่าจะเล่นคนเดียว
วัยเด็กยุคเก่าจึงเป็นวัยที่สนุกสนานบานเบิกมากที่สุด
 
ที่สำคัญคือพวกเขาจะโตเร็วสุขภาพแข็งแรง
ตากแดดตากฝนแต่ละคนจะทนได้ทุกสภาวะ
ขี้มูกไหลเป็นลอดช่องเขียวเหลืองอย่างไรก็เล่นได้
พวกเขาไม่เคยงอแงหาแม่พ่อให้พาไปหาหมอเลย
ถ้าอาการของตัวเขาเองไม่หนักหนากันจริงๆ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะสบายใจหายห่วงลูกหลานได้เลย
 
จากพฤติกรรมของเด็กๆที่เรายกมาอ้างอิงนี้
เพื่อจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพของพวกเขาว่า
เขาสร้างสมการ ∑β ด้วยการหมุนธรรมจักรในตนเอง
เล่นแล้วสนุกด้วยกันแบ่งปันกันเล่นโดยไม่ทะเลาะกัน
แปลว่าพวกเขายัง “หมุนธรรมจักรร่วมกัน” ด้วยไงล่ะ
พวกเขาแต่ละคนมีอายุตั้งแต่สามขวบขึ้นไปทั้งนั้น
จิตหยาบพวกเขาทุกคนกำลังอยู่ในมิติที่ 4D ทั้งสิ้น
 
การเล่นสนุกสนานด้วยกันคือการยกระดับจิตหยาบ
ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมเล่นทุกคนให้สูงขึ้น
เพื่อเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้
ด้วยสัญชาตญาณของเด็กเองตามที่พระเจ้ากำหนดไว้
เนื่องจากจิตหยาบยังไม่ดื้อรั้นดันทุรังคลั่งอำนาจ
จิตหยาบจึงฉลาดพอที่จะฟังสัญชาตญาณของตนอยู่
คุณจะสังเกตได้ว่าเด็กๆที่มีเพื่อนเล่นมากมาย
จะเป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานสดชื่นแข็งแรงกันทุกคน
ต่างจากเด็กที่ซึมเซาเหงาหงอยไม่ค่อยมีเพื่อน
ชอบจะอยู่เงียบๆคนเดียวเล่นคนเดียวหรือไม่ซุกซน
เด็กพวกนี้จะขี้โรคเจ็บป่วยง่ายเรียนหนังสือก็ไม่เก่ง
ความแตกต่างของเด็กทั้งสองพวกที่ว่านี้นั้น
เกิดจากความสมดุลของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเด็กทั้งสิ้น
มิได้เกิดจากสันดานหรือเหตุภายนอกอย่างอื่นเลย
 
นอกจากนั้น
ลักษณะวิธีการเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายหรือเป็นคณะ
ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าพวกเขามักจะเล่นเป็นวงกลม
ด้วยการจับมือกันไว้แล้ว “หมุนวนไปด้วยกัน” ไม่ก็
เล่น “ม้าหมุน” เล่น “ชิงช้าสวรรค์” ที่เสียวและสนุก
ซึ่งวิธีการเล่นคือเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลก
ด้วยสัญชาติญาณทั้งสิ้นโดยพ่อแม่ไม่ต้องสั่งสอน
เพื่อฟื้นฟูรักษาอาการเสียสมดุลของไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ของตัวเด็กแต่ละคนที่ร่วมเล่นด้วยกันเองโดยตรง
เพื่อการค้ำจุนกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกาย
ให้มีความสมดุลตามปกติเอาไว้จะได้ไม่อ่อนแอขี้โรค
 
คุณเห็นหรือยังว่า
พระเจ้าทรงรักลูกๆอย่างพวกคุณมากแค่ไหน
ทรงห่วงใยพวกคุณมากเพียงใด
พระองค์จึงทรงออกแบบให้คุณมีสัญชาตญาณ
ที่จิตวิญญาณสามารถสื่อผ่านจิตหยาบให้คุณได้
เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนสองมิติเช่นคุณ
ให้มีความสมดุลอย่างยืนยาวโดยไม่ป่วยไม่ตาย
ซึ่งเป็นความรักจากพระองค์ที่มนุษย์ไม่เคยสำนึก
 
ต่างจากเด็กสมัยนี้ที่ถูกหลอกให้เสพกิเลส
จนกลายเป็นเด็กติดเกมส์ติดมือถือ
วันๆได้แต่นั่งเพ่งตาอยู่หน้าจอโทรศัพท์จอคอมพ์
เพื่อท่องจักรวาลท่องเน็ตในโลกมายาอยู่คนเดียว
โดยหน้าดำคร่ำเคร่งจนสองตาและสมองเครียด
จึงติดนิสัยมีโลกส่วนตัวสูงชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียว
เข้าสังคมกับเพื่อนๆหรือพ่อแม่ก็ไม่เป็น
ต่างคนต่างอยู่ต่างไปกันคนละทางแม้บ้านเดียวกัน
 
สมการสร้างพลังงานร่วมด้านบวกจึงเกิดขึ้นไม่ได้
เพราะตัวเอ็กซ์ไม่ครบสามตามที่พระเจ้าทรงกำหนด
ทุกคนในครอบครัวและสังคมเป็นแบบเดียวกันหมด
พวกต่างดาวจึงพากันดูหมิ่นเหยียดหยามชาวโลกว่า
ไม่มีปัญญายกระดับจิตหยาบถึงมิติที่ 5D เช่นเขาได้
เพราะพวกเขารู้ว่าทั้งเด็กเล็กเด็กโตจนถึงเด็กหนวด
ล้วนเสพติดโทรศัพท์มือถือติดเครื่องคอมพิวเตอร์
จนปลีกวิเวกอยู่บ้านหรือที่ทำงานแบบ #วิเวการาม
โดยไม่ต้องเข้าป่าเข้าถ้ำแบบคนนำทางตาบอดชรา
อันเป็นการหลอกให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัลใหม่
ถึงยังไงก็หลงทำหลงทางนิพพานกันอยู่เช่นเดิม
 
เพราะไม่รู้หน้าที่ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเพื่ออะไร
เพราะไม่รู้ว่าธรรมจักรนั้นมันไม่ใช่อริยสัจสี่
 
เพราะเข้าใจผิดคิดว่า “ขันธ์ห้า”
เป็น “อัตตา” ของจิตวิญญาณที่เป็นเหตุให้มาเกิด
จึงพยายามหาทางดับขันธ์ห้าไปวันๆโดยไม่ทำอะไร
ทั้งๆที่ขันธ์ห้ามันจะดับเองทันทีเมื่อคุณตาย
จนหลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำเพื่อตนเอง
จึงหนีสังคมหลับตาปลีกวิเวกไม่เอาใครแม้ครอบครัว
ทำให้สมการพลังงาน ∑β เกิดขึ้นจริงเป็นจริงไม่ได้
ทำให้โลกขาดพลังงานสะอาดจนเสียสมดุลเรื่อยมา
มนุษย์โลกต้องเตรียมทำสงครามกับภัยพิบัติได้แล้ว
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
30/07/2566

29 กรกฎาคม 2566

คำสอน 29/07/2023


 โปรดทราบ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียม
จากอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ
จิตที่หมุนกรรมจักรด้วยกิเลส
ทำให้มนุษย์ป่วยตายก่อนกำหนด
เพราะทำให้กระแสไฟฟ้าในร่างกาย
เสียสมดุลในทางต่ำลง

คำสอน 29/07/2023

 


คนชั่วเป็นครูที่มีคุณค่า
เพราะเขากล้าทำชั่วกลับตัวเรา
เพื่อช่วยสอนให้เรารู้ว่า
ชั่วนั้นเป็นอย่างไร

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 29/07/2023

(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มนุษย์ผลิตกันขึ้นมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการดำเนินชีวิตประจำวันยิ่งไฮเท็คมากเท่าใด
พวกมันก็จะยิ่งเป็นภัยอัตรายต่อสุขภาพและชีวิต
ในรูปแบบของมัจจุราชมืดที่ทำให้ตายผ่อนส่งได้
โดยที่พวกคุณไม่รู้ตัวหรือไม่รู้เท่าทันจึงหมั่นเสพ
หมั่นสรรหามาใช้โดยนำมันมาไว้ใกล้ตัว
 
ทำให้มนุษย์ที่ตกเป็นทาสของวัตถุเท็คโนโลยี
ต้องตกเป็นทาสของศัตรูผู้รอบรู้มากกว่าฉลาดกว่า
ผู้คิดผลิตสร้างวัตถุเท็คโนโลยีแปลกใหม่ไปด้วย
ทำให้ต้องตายไวกว่ากำหนดทั้งที่ไม่มีหน้าที่ตาย
เนื่องจากกายสังขารนั้นเกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ
ไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณกันได้อีก
โดยที่พระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้มนุษย์ไม่ต้องตาย
ให้มีชีวิตอมตะเหมือนสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่น
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆทั้งขนาดเล็กใหญ่
ขณะใช้งานมันจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียม
แล้วเหวี่ยงออกมาจากตัวของมันเองได้โดยรอบ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมทั้งหลายเหล่านี้
มันจะลดทอนคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลก
ทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกตรงที่คนๆนั้นดำรงอยู่
เปลี่ยนค่าความเข้มความถี่จากเดิมไปในทางต่ำลง
จะทำให้ขั้วต่างทางไฟฟ้าของชุดดิจิตัลลิสในเซลล์
เสมือนได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ผิดพลาดไปจากปกติ
 
โดยดิจิตัลลิสจะแปลความหมายว่าให้ทำลายตนเอง
แทนที่จะสั่นสะเทือนด้านบวกเพื่อการดำรงชีวิตอยู่
ตามเงื่อนไขเดิมที่พระเจ้าทรงออกแบบกำหนดไว้
 
นี่จึงเป็นสาเหตุการตายของมนุษย์อีกสาเหตุหนึ่ง
ซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดหรือเกี่ยวข้องอะไรด้วย
เป็นมนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสคลั่งเท็คโนโลยี
ฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองเพราะโง่ง่ายมักง่ายทั้งสิ้น
 
นอนห้องแอร์ที่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
ปลูกบ้านซื้อบ้านที่สายไฟแรงสูงพาดผ่านหน้าบ้าน
ตั้งบ้านอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงขนาดใหญ่
บ้านอยู่ใกล้ชิดติดกับโรงไฟฟ้าใหญ่และสาขาย่อย
มีเครื่องส่งวิทยุแรงสูงระบบเอเอ็มเอฟเอ็มใกล้บ้าน
สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครบอกคุณว่ามันคือภัยมืด
คำว่า “ภัยมืด” หมายถึงอันตรายที่มองไม่เห็นมัน
ที่มองไม่เห็นมันเพราะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียม
ซึ่งเป็นความจริงที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนเลย
 
ถ้าพวกเขาบอกความจริงนี้แก่คุณ
เขาก็จะขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ได้
พวกคุณคงไม่มีใครยอม “เสี่ยงตาย” แบบมักง่าย
เพื่อแลกชีวิตกับความสะดวกสบายในชีวิตแน่นอน
 
เพราะผลิตภัณฑ์จำพวกนี้มิใช่อาวุธยุทโธปกรณ์
ที่เน้นจุดขายตรงที่ “ทำให้ตาย” ได้ทีละมากๆ
พวกเขาก็จะโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อบอกให้รู้
แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเหล่านี้
เน้นกันที่ความสะดวกสบายทันสมัยหรูหราราคาถูก
มิได้เน้นจุดขายที่มันสามารถทำให้คุณอายุสั้นได้
พวกเขาจึงปิดบังความจริงในอีกด้านหนึ่งเอาไว้
 
ไม่ต่างจากยารักษาโรคที่เป็นจำพวกสารเคมี
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เท็คโนโลยี
ที่ใช้บำบัดรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บชนิดหนึ่งได้
แต่มันจะไปทำลายทำร้ายอวัยวะร่างกายอื่นๆที่ดีอยู่
ให้เกิดการชำรุดเสียหายได้อีกถ้าไม่จำกัดการใช้มัน
 
ดังนั้น
ความน่ากลัวจากภัยอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มิใช่แค่การถูกไฟฟ้าช็อตโดยตรงจนเสียชีวิต
หรืออาคารบ้านเรือนไฟไหม้เพราะไฟฟ้าลัดวงจร
แต่ภัยอันตรายเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียม
ที่รบกวนสนามแม่เหล็กโลกจนลดทอนอำนาจลง
จนทำให้พวกคุณต้อง “ตายแบบผ่อนส่ง” นี่แหละ
 
เราจึงขอแนะนำพวกคุณว่า
ให้ใส่ใจดูแลสังขารร่างกายของคุณเองด้วย
อย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีสนามแม่เหล็กเทียม
ซึ่งเป็นสถานที่อโคจรเราแนะนำไว้เป็นเวลานานๆ
อุปกรณ์เสริมสวย เช่น ไดร์เป่าผม ตู้อบผมผู้หญิง
จักรเย็บผ้าไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก
อุปกรณ์เหล่านี้จะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กเทียมออกมา
ในทันทีที่คุณเสียบปลั๊กโดยไม่ต้องเปิดสวิทเลย
 
เราจึงขอแนะนำพวกคุณว่า
ถ้าไม่ต้องการตายก่อนกำหนดหรือยืดอายุขัยไว้
หากชีวิตประจำวันคุณหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากล่าวมิได้
ก็ให้คุณปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ คือ
 
ถ้าคุณอาศัยในประเทศที่ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
ก็ให้คุณหมุนรอบตัวเองแบบ “วนขวา” ช้าๆ
จะหมุนแบบใช้ขาซ้ายเป็นหลักโดยขยับแต่ขาขวา
หรือจะเดิน “จงกลม” วนแบบทักษิณาวัตรก็ได้
หรือจะนั่งเก้าอี้ทำงานแบบหมุนได้แล้วหมุนวนไป
โดยคุณจะหมุนวันละกี่ครั้งๆละกี่รอบก็ได้
เพราะการทำแบบนี้คือ #วิธีปรับสมดุลทางไฟฟ้า
ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนั่นเอง
 
ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร
ก็ให้คุณทำแบบเดียวกันนี่แหละแต่ทำในทิศตรงข้าม
คือให้คุณ “วนซ้าย” โดยหมุนวันละกี่ครั้งกี่รอบก็ได้
สุดแท้แต่ใจจะปรารถนาเท่าที่คุณมีเวลาพอที่จะทำ
เราขอเตือนว่าอย่าหมุนเร็วเกินไปเพราะจะหน้ามืด
จนอาจล้มลงหัวฟาดพื้นถึงแก่ชีวิตเอาได้ง่ายๆ
 
แต่ถ้ากรณีที่คุณพบว่าตนเองสุขภาพไม่ค่อยดี
มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรบกวนอยู่เนืองๆ
มีจิตใจไม่ร่าเริงแจ่มใสรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนคนอื่นเขา
มีอาการเครียดหงุดหงิดง่ายนอนไม่ค่อยจะหลับ
มีอาการเบื่ออาหารเบื่อสังคมเบื่อความวุ่นวาย
นี่เป็นอาการป่วยเพราะเสียสมดุลทางไฟฟ้าทั้งสิ้น
 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนี่แหละ
เป็นสาเหตุโดยตรงที่มีผลต่อไฟฟ้าในร่างกายคุณ
ไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งซึ่งคุณต้องสังเกตให้พบ
เพื่อคุณจะได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีกว่าเดิม
เพราะใครคนอื่นหรือแม้แต่หมอก็ช่วยคุณไม่ได้
กว่าคุณจะรู้ตัวว่าไฟฟ้าในร่างกายตนเองเสียสมดุล
มันก็สายเกินไปที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขไม่ทันแล้ว
 
อย่างเช่น #โทรศัพท์มือถือที่ คุณใช้ติดตัวอยู่
ทั้งในยามที่คุณหลับและในยามที่คุณตื่น
ไม่ว่าคุณกำลังใช้งานมันอยู่หรือพักการใช้งานไว้
ถ้าไม่ได้ปิดสวิทแสดงว่าเครื่องนั้นยังทำงานได้
เครื่องจะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กเทียมออกมาตลอด
ยิ่งขณะมีสัญญาณเรียกเข้าหรือขณะที่คุณโทรออก
สนามแม่เหล็กเทียมของมันจะมีความเข้มสูงมาก
 
คุณจะสังเกตได้จากหากโทรนานๆใช้งานบ่อยๆ
คุณจะมีอาการปวดมึนประสาทสมองหรือมึนหัว
เพราะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสมองของคุณขัดข้อง
เพราะเจ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมจากโทรศัพท์
รบกวนสนามแม่เหล็กของสมองขณะใช้ความคิด
ซึ่งมันจะทำให้คุณสมองทึบคิดอะไรไม่ค่อยออก
นอกจากจะคุยกันแต่เรื่องไร้สาระเท่านั้นแหละ
 
ในอนาคตอันใกล้ภายในทศวรรษนี้แล้ว
ศัตรูมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท็คโนโลยีทั้งหลาย
จะใช้วิธีควบคุมความคิดและจิตใจของมนุษย์
โดยใช้เครือข่ายดาวเทียมนับพันดวงในอวกาศ
สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือที่พวกคุณใช้กันอยู่
เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์
ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกเขาโดยไม่ต้องสู้รบ
เพียงแค่ “กดปุ่ม” บงการหรือสั่งการลงมาจากฟ้า
พวกคุณก็จะตกเป็นทาสพวกเขาอย่างง่ายดาย
 
เนื่องจากในร่างกายพวกคุณ
นอกจากจะมีดีเอ็นเอของสัตว์ร้ายที่ถูกตัดต่อไว้
กับดีเอ็นเอพระเจ้าซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
มันยังมีสารแม่เหล็กบางชนิดที่ถูกนำเข้าไป
ในยามที่คุณกลัวตายหรือในยามที่เจ็บป่วยแล้ว
โดยจะถูกนำเข้าไปทีละน้อยๆซึ่งคุณไม่รู้ตัว
เมื่อผ่านไปนาน 30 ปีผู้รอดตายที่เข้าสู่วัยฉกรรจ์
จะเป็นบุคคลเป้าหมายของศัตรูร้ายที่มีตัวเป็นๆ
ซึ่งเป็นคนละพวกกันกับจิตวิญญาณผีโสโครก
ก็จะ “กดปุ่ม” ผ่านเครือข่ายดาวเทียมของตน
เพื่อให้ระบบที่วางไว้มันทำงานพร้อมกันทั้งโลก
 
ระบบที่พวกเขาวางไว้จะประกอบด้วย
ศูนย์บัญชาการใหญ่ ดาวเทียมบนฟ้า
โทรศัพท์มือถือดิจิทัลระบบจีห้าที่ทันสมัยที่สุด
และสารแม่เหล็กที่สะสมไว้จากการค่อยๆนำเข้า
สู่กายสังขารของมนุษย์ที่กำลังอยู่ในวัยฉกรรจ์
 
พวกเขาจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของคุณ
กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ชนิดใหม่
ที่สามารถรับคำสั่งจากโทรศัพท์มือถือของคุณ
โดยไม่ต้องยกหูขึ้นพูดจาสนทนาปสาทะอะไร
เพราะจิตหยาบตรงต่อมไพเนียลของคุณเอง
มันจะตอบรับสัญญาณที่ถูกส่งเข้ามาได้โดยตรง
นี่เป็นการควบคุมจิตด้วยเท็คโนโลยีมิใช่มนต์ดำ
 
สำหรับปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณควรทำและต้องรู้ก่อน
นั่นคือจักต้องเร่งรีบ “คืนสมดุลทางไฟฟ้า”
ให้แก่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของคุณ
โดยหมุนรอบตัวเองตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลก
 
ถ้าคุณอยู่ในประเทศแถบเหนือเส้นศูนย์สูตร
ก็ให้คุณเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแบบ “วนซ้าย”
ถ้าคุณกำลังอยู่ในประเทศแถบใต้เส้นศูนย์สูตร
ก็ให้คุณเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแบบ “วนขวา”
โดยลักษณะของการหมุนจะทำแบบไหนก็ได้
แล้วแต่คุณจะสะดวกทำกันเพราะมันดีกว่าไม่ทำ
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
29/07/2566

28 กรกฎาคม 2566

คำสอน 28/07/2023

 


ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
เป็นกฏการหมุนธรรมจักรในตนเอง
ด้วยสิ่งเร้าผ่านอายนะภายนอก
โดยสั่นสะเทือนจิตหยาบ 5 ขั้นตอน
ตอบสนองด้วยรักบริสุทธิ์ให้จงได้
เพื่อผลิตพลังงานสะอาดค้ำจุนโลก


คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 28/07/2023

(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
ถ้าเลือดข้นมากไปจะทำให้การไหลเวียนไม่สะดวก
เช่นรายที่ป่วยด้วยอาการน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าตรงบริเวณปลายนิ้วเท้า
เวลาหยัดยืนย่างเดินจะรู้สึกชาๆคล้ายจะเป็นเหน็บ
เพราะน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เลือดข้นกว่าคนปกติ
เมื่อเลือดไหลลงไปเบื้องล่างจนถึงฝ่าเท้าแล้ว
จะไหลย้อนกลับคืนสู่ร่างกายท่อนบนค่อนข้างยาก
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดความดันโลหิตสูง
 
คนที่มีความดันโลหิตสูงกว่าในคนปกติทุกคน
จึงมีอาการของโรคเบาหวานตามภาษาชาวบ้านด้วย
ถ้าเลือดยิ่งข้นมากเท่าใดความดันเลือดจะยิ่งสูงตาม
เนื่องจากหัวใจซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงเซลล์
ต้องทำงานหนักมากเกินกำลังปกติที่ทรงกำหนดไว้
จึงยังผลให้คนที่มีเลือดข้นเพราะน้ำตาลในเลือดสูง
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ
 
โรคที่จะตามมาก็คือ “โรคอ้วน”
อันเกิดจากร่างกายเปลี่ยนน้ำตาลที่มีมากไปเป็นไขมัน
แล้วนำไปเก็บสะสมตามมัดกล้ามเนื้อของร่างกาย
เช่น น่อง ขา แขน พุงกะทิ เอว สะโพก เป็นต้น
ยิ่งรายใดที่ไม่ค่อยจะออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญ
ทั้งน้ำตาลและไขมันส่วนเกินจะยิ่งทำให้อ้วนง่ายขึ้น
 
เพราะความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ความดันโลหิตจะสูงขึ้นอย่างช้าๆทำให้หลายคนไม่รู้ตัว
ทำให้คิดว่าตนเองนั้นยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่
ยังคงใช้ชีวิตด้วยการกินอยู่หลับนอนแบบที่ตนเคยชิน
จนวันหนึ่งก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกระเบิด
หากโชคร้ายไปหาหมอเพื่อให้ช่วยเหลือเยียวยาไม่ทัน
ก็จะกลายเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกหรือครึ่งท่อนได้
ถ้าโชคร้ายยิ่งไปกว่านั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีให้เห็น
 
ดังนั้น
พวกคุณจึงต้องรู้ว่าเบาหวาน ความดัน หัวใจ
มีสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการบริโภคแป้งและน้ำตาล
ในปริมาณที่สูงเกินความต้องการของร่างกายนั่นเอง
ยิ่งถ้ากินอาหารไม่เป็นเวลาหลับนอนก็ไม่เป็นเวลา
ไม่ชอบออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญมันเสียบ้าง
วันๆหนึ่งอ้างว่างานยุ่งจนไม่ว่างเล่นกีฬากันบ้างเลย
ก็ให้ระวังโรคทั้งสามอย่างนี้ถามหามาเยี่ยมเยือนคุณ
 
ที่เรายกตัวอย่างเรื่อง “เลือดข้น” เพราะน้ำตาลสูง
มาเล่าให้พวกคุณรับรู้และรับทราบกันเอาไว้ในที่นี้
เพราะทรงมีพระประสงค์จะกล่าวเตือนพวกคุณให้รู้ว่า
ชีวิตประจำวันที่ชอบกินแต่ของหวานทานแป้งกันนั้น
ทั้งขนมปังข้าวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรือเป็นคนชอบกินเส้น
อาการของเลือดข้นนี้อาจมีสาเหตุจากอย่างอื่นได้ด้วย
เช่น ถ้าร่างกายขาดน้ำก็ทำให้เลือดหนืดข้นได้ด้วย
เมื่อเลือดหนืดข้นเมื่อไหร่หัวใจจะทำงานหนักเมื่อนั้น
ขืนปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำจนเลือดข้นนานวันเข้า
ในที่สุดคุณก็จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
 
ดังนั้น
คุณต้องรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดข้นเกินค่าปกติ
มีด้วยกัน 2 ประการก็คือ
 
#ประการแรก
เพราะปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเกิน
สาเหตุจากทุโภชนาการคือกินไม่ถูกต้อง
แถมขาดการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญส่วนเกิน
ที่อยู่ในรูปของน้ำตาลเองและไขมัน
 
#ประการที่สอง
เพราะดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือไม่ค่อยชอบดื่มน้ำ
ทำให้เลือดของคุณมีความข้นหนืดสูงเกินไป
จนไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกนั่นเอง
 
พี่ๆน้อง ๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
 
น้ำสะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้
พวกคุณต้องหมั่นดื่มน้ำด้วยการจิบไว้ตลอดเวลา
อย่ากลัวว่าถ้าดื่มน้ำเข้าไปมากเกินแล้วจะมีปัญหา
เพราะพระเจ้าทรงออกแบบให้ขับเป็นปัสสาวะได้
หรือให้ขับออกทางต่อมเหงื่อเมื่อออกกำลังกายได้
 
ในน้ำที่คุณดื่มเข้าไปแต่ละจิบนั้น
มันจะมีก๊าซออกซิเจนที่เซลล์อวัยวะร่างกายต้องการ
รวมอยู่ในนั้นด้วยในปริมาณไม่น้อยเลย
เมื่อน้ำถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดที่ไหลผ่านเซลล์
มันก็จะนำพาออกซิเจนไปให้เซลล์นั้นๆได้ด้วย
กระบวนการเมตาบอลิซัมในระบบเซลล์ทุกเซลล์
มันจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าหากขาดก๊าซออกซิเจน
จากน้ำที่คุณดื่มและจากอากาศที่คุณหายใจเข้าไป
 
นอกจากนั้น
คุณสมบัติของน้ำที่คุณดื่มเข้าไปในร่างกาย
ยังเป็น “สื่อนำกระแสไฟฟ้า” ได้เป็นอย่างดีด้วย
น้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วไหลเวียนอยู่ทั่วอวัยวะร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณระบบประสาทสมองของมนุษย์
จะช่วยทำให้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำไหลเวียนดีขึ้น
ช่วยให้การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าที่สมอง
ระหว่างเม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบกับสมองซีกซ้าย
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
 
โดยเฉพาะรายที่ป่วยด้วยโรคปวดหัวข้างเดียวบ่อยๆ
ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยเป็นโรคไมเกรน (migraine)
ถ้าถ่ายโอนประจุลบออกจากเม็ดเลือดแดงไม่ได้
เพราะมีเลือดข้นจากการขาดน้ำเพราะดื่มน้ำน้อยไป
คุณคนนั้นก็จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
จากเดิมแค่ปวดหัวข้างเดียวเป็นของแถมได้อีกด้วย
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
28/07/2566

27 กรกฎาคม 2566

คำสอน 27/07/2023

 


ก่อนจะใช้อริยะสัจสี่
จัดการกับปัญหาที่คุณเผชิญ
จงจัดการอารมณ์รู้สึกของคุณก่อน
เพื่อทำให้จิตหยาบสงบว่าง
พร้อมที่จะใช้สติปัญญาของสมอง

คำสอน 27/07/2023


 หลักการจัดการปัญหา

1.ทำจิตให้ว่างปล่อยวางความทุกข์
2.ต้องรู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไร
3.จัดลำดับปัญหาก่อนหลังให้ครบ
4.คิดวิธีแก้ปัญหานั้นไปทีละประเด็น
5.แก้ปัญหาไปตามวิธีการที่คิดไว้
6.ไม่กลัวปัญหา คิดผิดก็คิดใหม่ได้


คำสอน 27/07/2023

 


ความทุกข์ในจิตหยาบนั้น
เกิดจากการเผชิญปัญหาที่ยุ่งยาก
แล้วจัดการแก้ไขไม่ได้
เพราะไม่รู้เรื่องอริยะสัจสี่
ที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา
ใน 3 ขั้นตอน

คำสอน 27/07/2023

 


พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่า
จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน
เกิดมาเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
หรือร่วมกันหมุนธรรมจักร
เพื่อช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียสมดุลตราบนิรันดร

คำสอน 27/07/2023


พระพุทธองค์ตรัสรู้
เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ด้วยอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
มิใช่เรื่องอริยสัจสี่ 

คำสอน 27/07/2023

 

จิิตหยาบจะหมุนธรรมจักรได้
ต่อเมื่ออายตนะภายนอกทั้งห้าอย่าง
จะต้องเปิดกว้างอยู่เท่านั้น
โดยจิตหยาบต้องว่างจากทุกสิ่ง
เพื่อพร้อมที่จะรักและคิด

คำสอน 27/07/2023

 


ทรงคิดเรื่องอริยะสัจสี่ได้
ตามหลักอิทัปปัจยตาด้วยสติปัญญา
ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา
อันเป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งปวง