09 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อนุตรธรรม
เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้
เพราะจิตหยาบมนุษย์มีขันธ์ห้า
ที่สามารถผลิตสร้างพลังงานจิต
ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่ช่วยให้แกนโลกบิดตัวต่อเนื่อง
ทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเอง
จะเกิดความสมดุลได้