26 พฤศจิกายน 2557

คำสอน 26/11/2014

 

เรามาจากพระบิดา

เครื่องหมายอัศจรรย์ที่เราทำได้
คือการกล่าวพระโอวาทแทนพระองค์
หากท่านไม่ฟังเรา
ท่านจะเข้าถึงความรักของพระองค์ได้อย่างไร

14 พฤศจิกายน 2557

คำสอน 14/11/2014

 

มนุษย์เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู
รู้ได้ด้วยจิต คิดเข้าใจได้ด้วยปัญญา

ผู้ที่จะโปรดให้รู้ คือคนที่มีอยู่แล้วเหลือเฟือ
แต่คนที่ไม่มีนั้นอุปมาแม้มีตา
เขาก็จะเหมือนไม่เห็น
ได้ยินก็จะเหมือนไม่ได้ยิน
แม้พยายามจะติดตาม
แต่เขาก็จะเหมือนไม่เข้าใจ

พวกนี้จึงมักก้าวล่วงเรา
และกล่าวจาบจ้วงพระบิดาอยู่เนืองๆ
ประตูมิติบานเดียวที่จะเปิดให้มิใช่นิพพาน
แต่มันจะเป็นประตูดำดิ่งสู่ไฟนรก

11 พฤศจิกายน 2557

คำสอน 11/11/2014

 

พลังอำนาจแห่งรัก

1.เพื่อการดึงดูด
2.เพื่อการเหนี่ยวรั้ง
3.เพื่อการเปลี่ยนพลังรบ
ให้เป็นกลาง

คำสอน 11/11/2014

 

คนโง่มักคิดว่า
ตนเองฉลาด

คนฉลาดมักคิด
ว่าตนเองโง่อยู่

คำสอน 11/11/2014

 

เราขอกล่าวความจริง
ต่อท่านทั้งหลายว่า

ท่านจงมองหาคุณค่า
ในสิ่งไร้ค่าให้พบ
ด้วยดวงตาแห่งปัญญา
แล้วท่านจะเข้าถึงการรู้แจ้งได้
ด้วยอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้า
ที่มีอยู่แล้วในตัวท่านเอง

09 พฤศจิกายน 2557

คำสอน 9/11/2014

 

ตายช้า-ตายเร็ว:

เกิดเป็นคน ผลปลาย ตายอยู่แล้ว
ใยนั่งแกร่ว หดหู่ อยู่ชาเฉย
รอวันตาย กรายมา อย่าทำเลย
นั่งเฉยๆ ตายช้า จงอย่าทำ

อยากเร่งตาย ง่ายกว่า อย่านั่งนิ่ง
ทิ้งทุกสิ่ง ในอดีต ไม่คิดซ้ำ
จงลุกยืน ตื่นตน ผจญกรรม
งานก้าวล้ำ ความตาย ก็ได้ไว...

03 พฤศจิกายน 2557

คำสอน 3/11/2014

 

พระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
ที่ทรงสื่อผ่านมาทางเรา
จะเป็นเสมือนดั่งฟ้าแลบ
เมื่อแลบจากฝั่งฟ้าเบื้องตะวันออก
ก็จักส่องสว่างไปถึง
ฝั่งฟ้าเบื้องตะวันตกได้

ต่อเมื่อความทุกข์ยากแสนสุดมาถึง
ดวงดาวทั้งหลายก็จะตกจากฝากฟ้า