03 กรกฎาคม 2554

VDO. EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 1/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 2/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 3/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 4/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 5/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 6/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 7/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


VDO. เราคือโลก โลกคือเรา บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก


 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล