23 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


การก้าวล่วงผู้อื่น
ไม่ด้วยกาย วาจาหรือจิตใจ
เป็นความผิดบาปทั้งสิ้น
จิตวิญญาณคุณจะตกนรกแน่นอน
ยิ่งก้าวล่วงพระเจ้า บิดามารดา
และท่านผู้สมดุลทางจิตวิญญาณ
คุณจะยิ่งถูกทำให้ทุกข์อย่างหนัก