31 มกราคม 2557

คำสอน 31/01/2014

 

เพียงข้ามพ้น
ตัวตนกับรูปลักษณ์
สองเรา
ก็จักรักกันได้

คำสอน 31/01/2014

 

มัทธิว 10:

อย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำความสงบสุขมาให้กับโลกนี้
เราไม่ได้นำความสงบสุขมา
แต่เรานำดาบมาให้

เพราะเรามาเพื่อทำให้ลูกชายต่อต้านพ่อ
ลูกสาวต่อต้านแม่ ลูกสะใภ้ต่อต้านแม่ผัว
ศัตรูของเขาก็คือคนในครอบครัวของเขานั่นเอง

คนที่รักพ่อหรือแม่ของตัวเองมากกว่าเรา
ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา

คนที่รักลูกชายกับลูกสาวของตัวเองมากกว่าเรา
ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา

28 มกราคม 2557

คำสอน 28/01/2014

 

ลูกา 7:22 - 23

"จงไปบอกยอห์นในสิ่งที่ท่านได้เห็น
และได้ยินเช่นว่า คนตาบอดมองเห็นได้
คนเป็นง่อยเดินได้
คนโรคเรื้อนหายสะอาด
คนหูหนวกกลับได้ยิน
คนตายก็เป็นขึ้นมา
และพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดี

ใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเรา
คนนั้นก็เป็นสุข"

คำสอน 28/01/2014

 

นมมีประโยชน์
สำหรับทารกแรกเกิด
จนถึงวัยหนุ่มสาวเท่านั้น

แม้นมจะช่วยสร้างการเติบโต
ของเซลอวัยวะร่างกาย
แต่เมื่อโตเต็มวัยแล้ว
เธอก็ควรดื่มนมให้น้อยลง

เพราะนมจะไปกระตุ้นเซล
มะเร็งให้เจริญเติบโตแทน และ
อาจเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคอ้วน

27 มกราคม 2557

คำสอน 27/01/2014

 

มัทธิว 16:17

ชีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย
ท่านก็เป็นสุข

เพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผย
เรื่องนี้แก่ท่าน

แต่พระบิดาของเรา
ผู้สถิตในสวรรค์
ทรงเปิดเผยให้ทราบ