29 มิถุนายน 2563

หลักการสร้างมิตร

จงรักคนที่เขาไม่รักท่าน
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำตนให้พวกเขาเห็นว่า
แท้จริงแล้วท่านนั้นน่ารักกว่าที่เขาคิด 
นี่คือหลักการสร้างมิตร

23 มิถุนายน 2563

กรรมหนอบาปหนอ

“                                 
จงอย่าดีแต่จะตอบโต้ผู้อื่น
ที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตนเอง
ขณะที่ตนเองกลับไม่เคยระวังปาก
มิให้มีคำกล่าวก้าวล่วงผู้อื่น
กรรมหนอบาปหนอ