27 กุมภาพันธ์ 2564

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (9/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (8/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (7/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (6/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (5/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (4/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (3/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (2/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

จิตจักรวาลอ่านโลก EP.323: (1/9) อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน


 

26 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

26/02/2021


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า

พวกผู้ที่มาก่อนจะได้กลับทีหลัง
พวกผู้มาทีหลังจะได้กลับก่อนนั้น
เป็นเช่นไร

ประดาพวกผู้ที่มาก่อน
หมายถึง ผู้แรกเข้ามา
ยังพระอาณาจักรแห่งพระบิดา
จะเป็นปุถุชนที่ยังดำเนินชีวิตตาม แรงจูงใจ
โดยจะมีสิ่งจูงใจภายนอกเป็นเงื่อนไข
ในการขับเคลื่อนพฤติกรรม

โดยสิ่งจูงใจภายนอกที่เป็นเงื่อนไข
ให้ประดาพวกผู้ที่มาก่อนสั่นสะเทือนตนเอง
มุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นั้น
มักจะเป็นเพราะ "สิ่งจูงใจ" นั้นๆ
ทำให้เกิด "ตัณหา" คือความอยากไม่อยาก
ดังต่อไปนี้ คือ

1. ความกลัวตายจากภัยพิบัติ
2. ความอยากรู้อยากเห็น
3. ความเป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์ของผู้สื่อ


โดยพวกผู้ที่แรกเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์
จะนำเอาสิ่งต่างๆที่เราจะกล่าวไว้ดังต่อไปนี้
มาเป็นเงื่อนไขกระตุ้นแรงจูงใจของตนเอง
ซึ่งพอจะสรุปไว้เป็นสังเขปได้ดังต่อไปนี้ คือ

1.ข่าวสารด้านมหันตภัยพิบัติ
ภัยร้ายทั้งหลายที่มนุษย์กับโลกต้องเผชิญ
จากกรณีที่โลกเสียสมดุล
เหตุเพราะจิตสามนึกมนุษย์โดยรวมตกต่ำ
จึงทำให้พวกเขาอยากรู้เรื่องภัยพิบัติกันมาก
เพราะเชื่อว่า "ถ้ารู้" ตนก็จะสามารถรอดตายได้

2. ข่าวสารด้านมหันตภัยพิบัติ
ภัยร้ายทั้งหลายที่มนุษย์กับโลกต้องเผชิญ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลก
ในการเปลี่ยนมนุษย์กับโลกสู่ยุคพลังงานใหม่

โดยมีทั้งเรื่องราวของประดาฑูตสวรรค์
ที่มีทั้งการ "เป่าแตร" และ "เทขัน"
มีทั้งเรื่องราวของ "บ่อย่ำองุ่น" และ "บึงไฟ"
ทำให้เกิดความกลัวตายและอยากรู้อยากเห็น
ความรู้ใหม่ด้านภัยพิบัติกันมากยิ่งขึ้นไปอีก

3.เรื่องราวของภัยพิบัติทั้งสองประเภท
ที่จะยังผลให้มีคนตายหมู่จำนวนมากๆ
รวมทั้งจะยังผลให้แผ่นดินหายเพราะถูกน้ำท่วม
เกาะแก่งน้อยใหญ่จะจมหายไปใต้มหาสมุทร
และขุนเขาอันสูงใหญ่จะสูญหายไปจากแผนที่

นี่เป็นความกลัวตายและอยากรู้ขั้นสูงสุด
ชนิดที่จะไม่ยอมตกข่าวโดยเด็ดขาด
พร้อมกับหวังจะได้คำตอบว่า
ตนจะมีชีวิตรอดปลอดภัยได้อย่างไร
ตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงไหนจึงจะปลอดภัยที่สุด
ที่บ้านของตนจะโดนน้ำท่วมจมมิดหรือไม่
ตนจะเป็นปลาที่ถูกคัดไว้หรือถูกคัดทิ้ง
ฯลฯ

4.ความมหัศจรรย์ของพระบุตรเอก
ซึ่งพวกตนแม้จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นใคร
และยังไม่รู้ว่าองค์จิตจักรวาล
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราเป็นใคร

แต่พวกเขาผู้มาก่อนทั้งหลายเหล่านี้
จะกระตุ้นตนเองด้วยการมองเราว่าเป็นผู้วิเศษ
เพราะสามารถล่วงรู้เรื่องมหันตภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นกับโลกและมนุษย์ได้อย่างละเอียด
เพราะเราเป็นผู้กล่าวความจริงนี้แต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งความจริงด้านภัยพิบัติบางเรื่องที่เรากล่าวถึง
ก็ได้ทะยอยเกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวมาเป็นลำดับ
ให้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดมาว่า
เราเป็นผู้ที่กล่าวความจริงต่อมนุษย์เสมอ

5.เพราะพวกมากลากมา
เนื่องจากประดาพวกแรกที่เข้ามา
ซึ่งมีเหตุทั้ง 4 ประการเป็นเงื่อนไขจูงใจนี้
นับวันจะมีผู้คนเข้ามาติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

มีการสื่อพระโอวาทที่ไหน
จะมีผู้คนเฝ้าติดตามเข้ามาฟังอย่างล้นหลาม
จะมีการนำความไปร่ำลือไปบอกต่อกันจนอึงมี่

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ประดาพวกผู้ที่เข้ามาสู่อาณาจักรพระบิดา
เป็นพวกแรกๆที่เรากล่าวถึงอยู่นี้
คือพวกผู้ที่มุ่งในความเป็นผู้วิเศษของเรา
เพื่อหวังว่าจะให้ฉุดช่วยตนให้ "รอดชีวิต" ได้
เหมือนกับการหวังพึ่งพาผู้วิเศษคนอื่นๆ

นอกจากนั้นพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้
ยังต้องการจะรู้ว่าหากเกิดภัยพิบัติ
พวกตนจะมีชีวิตรอดปลอดภัยหรือไม่
ภัยพิบัติอะไร แบบไหน จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
พิกัดไหนบนแผ่นดินนี้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย
ที่มิใช่พื้นที่สีแดงที่จะหายไปจากแผนที่โลก

ทั้งๆที่ในการสื่อพระโอวาทของเรา
พวกเขาน่าจะเรียนรู้ว่าองค์จิตจักรวาล
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่ทรงพระเมตตา
สื่อพระโอวาทและข่าวสารผ่านเรามาเป็นใคร

พวกเขาน่าจะเรียนรู้ว่า
ทำไมโลกจึงต้องเกิดภัยพิบัติ
ทำไมจึงต้องมีปฏิบัติการชำระโลก
แต่กลับถามแค่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงหรือ
การสื่อพระโอวาทของเราจริงหรือเท็จ
ตนเองจะมีชีวิตรอดปลอดภัยหรือไม่
ตนจะอยู่ตรงไหนจึงจะรอดปลอดภัย เป็นต้น

5.ความเชื่อมั่นในพระเจ้า
ผู้คนเหล่านี้เป็นผู้เคร่งครัดในพระศาสนา
เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระวจนะในพระคัมภีร์
เป็นผู้มีความเชื่อและศรัทธากันมายาวนานว่า
พระบุตรเอกผู้เป็นอดีตพระศาสดา
ผู้ที่จะทรงเสด็จกลับมายังโลกอีกครั้ง
จะเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ปลอดภัยแน่นอน
พวกแรกๆนี้จึงไม่หวั่นไหวในภัยพิบัติทั้งสิ้น
เพราะความเชื่อที่สืบทอดกันมาดังกล่าว

โดยไม่รู้ว่าแท้แล้วความรอดของพวกท่าน
มันมิได้ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า
มันขึ้นอยู่กับจิตสามนึกของพวกท่านต่างหาก

การเฝ้ารอผจญภัยด้วยความเชื่อในพระองค์
โดยไม่เตรียมตนเองและจิตวิญญาณ
เพื่อการตั้งรับเอาไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใดเลย
มันจะเป็นทั้งความงมงายและไม่เอาไหนโดยแท้

จงดูความจริงเอาเถิดท่าน
แม้พ่อแม่จะรักลูกเช่นท่านสุดจิตสุดใจ
พ่อแม่ก็มิอาจปกป้องตัวลูกได้
หากลูกใช้ชีวิตอย่างประมาทและขาดสติ
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่าน
ทรงปฏิบัติต่อบุตรมนุษย์แบบนั้นเช่นกัน
มิได้มีใครหรือผู้ใดเป็น "เด็กเส้น" หรอกท่าน

เพราะประดาคนพวกแรกนี้
ส่วนหนึ่งเข้ามาสู่อาณาจักรพระบิดา
เพราะตกเป็นทาสของอำนาจกิเลสตัณหา
เมื่อต้องเผชิญบททดสอบจิตสามนึก
เช่น ภัยพิบัติรุนแรงนานๆเกิดที เกิดเฉพาะที่
โดยยังไม่มีภัยอะไรน่ากลัวตามที่เรากล่าว
ซึ่งตนเองต่างเฝ้ารอภัยร้ายนั้นกันมาอย่างจดจ่อ
เมื่อผ่านไปนานปีเข้าจึงเลิกกลัวเลิกเชื่อ
ก็พิพากษาตนเองด้วยการออกไปจากอาณาจักร
เพราะฟันธงเองว่าเรื่องภัยพิบัติทั้งหมดที่เรากล่าว
เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทั้งเพนั่นเอง

นอกจากนั้น
พวกผู้เข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าในยุคแรกๆ
เมื่อได้รับรู้รับฟังพระโอวาทจากพระบุตรเอก
ที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามา
ต่างก็พากันปฏิเสธที่จะใส่ใจรับฟังรับรู้รับเอา
ด้วยเหตุผลจำเพาะตนก็คือ

1.ไม่หวั่นเกรงภัยพิบัติใดๆจึงไม่ใส่ใจ
และปฏิเสธในข่าวสารทั้งหลายที่เรากล่าว
เพราะเชื่อมั่นหัวชนฝาด้วยวางใจในพระองค์ว่า
พระองค์จะกลับมาฉุดช่วยตนให้รอดอยู่แล้ว

2.ไม่เชื่อในคำกล่าวของเราว่าจริง
เพราะยังรอคอยพระผู้ที่จะกลับมาช่วย
โดยไม่ยอมศึกษาพิจารณาว่า "เรา" เป็นใคร
พระผู้จะกลับมาช่วยจะมาแบบไหน อย่างไร
พระองค์เสด็จมาวางพระเศียรบนโลกนี้หรือยัง
หรือจะรอคอยพระองค์จนถึงเมื่อไหร่ เป็นต้น

พวกแรกในกลุ่มนี้
จึงเป็นพวกผู้ที่ยึดติดในตัวตนของพระศาสดา
มากกว่าการใช้ปัญญานั่นเอง

ท่านจึงสามารถสรุปกันได้เองว่า
คนพวกแรกที่ได้รับโอกาสเข้ามาหาพระบิดา
ได้เข้ามาสู่พระอาณาจักรแห่งจิตจักรวาลแล้ว
ใยจึงต้องกลับบ้าน คือ หลุดพ้นออกไป
จากอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้เป็นคนสุดท้าย

เพราะคนเหล่านี้เป็นผู้คนที่
ใช้ชีวิตดำเนินอยู่นอกอาณาจักรพระบิดา
มีทั้งเคยเข้ามาแล้วสอบตกจึงออกไป
และพวกที่เคยรับรู้พระโอวาทแต่ปฏิเสธไป
เพราะยึดติดความเชื่อในตัวตนพระศาสดา
และยึดติดตัวอักษรในพระคัมภีร์
โดยบกพร่องในการใช้สติปัญญานั่นเอง

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า

ประดาพวกผู้ที่มาทีหลังที่จะได้กลับก่อน
คนพวกนี้เป็นใครและทำไมจึงจะได้กลับก่อน

ผู้คนพวกที่มาเข้าสู่พระอาณาจักรจิตจักรวาล
อันเป็นแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกเสรี
เป็นยุวชนยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่านี้
ก็คือ กลุ่มยุวจิตจักรวาลทายาท นั่นเอง
คนพวกนี้แหละที่จะได้กลับบ้านแดนจิตจักรวาล
ในสภาวะนิพพานก่อนตายเพื่อหลุดพ้นกลับบ้าน
ทันทีที่จบสิ้นอายุขัยของเครื่องยนต์แห่งกรรม
ก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่าช่วง 56 วัน 8 ราตรี

พวกผู้มาทีหลังแต่จะได้กลับก่อน
เพราะมีคุณสมบัติตามที่จะถูกคัดไว้ก็คือ

1.เป็นผู้ยอมรับข่าวสารด้านภัยพิบัติที่เรากล่าว
2.เป็นผู้ยอมรับความรู้ใหม่ที่เป็นอนุตรธรรม
3.เป็นผู้เชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาเรา
4.เป็นผู้ก้าวตามมรรควิถีจิตจักรวาลอย่างมั่นคง
5.เป็นผู้ใฝ่นิพพานทุกสิ่งเพื่อการหลุดพ้น
6.เป็นผู้เข้าถึงภารกิจทางจิตวิญญาณได้สำเร็จ
7.เป็นผู้ปฏิบัติตามพันธสัญญา 6 ครบถ้วน
8.เป็นผู้เข้าถึงอำนาจแห่งพระเจ้าคือความรักได้
9.เป็นผู้เข้าถึงอำนาจทางปัญญาในตนเองได้

คุณสมบัติทั้ง 9 ประการนี่ไงล่ะท่าน
ซึ่งคนพวกแรกที่เคยเข้ามาสู่อาณาจักรนี้
ไม่มีคุณสมบัติเช่นว่านี้เลย
จะเป็นคุณสมบัติที่เกื้อกูลหนุนส่งให้
พวกผู้ที่เข้ามาสู่พระบิดาพวกสุดท้าย
จะได้หลุดพ้นกลับบ้านก่อนพวกแรก

กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
26/02/2021

16 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

16/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
ในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้น คือ คนสองมิติ

โดยมิติแรกจะเป็นมิติของตัวตนแก่นแท้
ซึ่งเป็น ตัวตนที่แท้จริง ของท่านเอง
คือรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่า จิตวิญญาณ
ผู้ขันอาสา องค์จิตจักรวาล เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์

กับมิติที่สองจะเป็นมิติของ จิตหยาบ
ซึ่งเป็น ตัวแทน ของตัวตนที่แท้จริงของท่าน
คือ "กลุ่มพลังงาน" จำนวน 189 กลุ่ม
ที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคตนเองออกมา
ให้ทำหน้าที่แทนในการเป็นคนสองมิติ
โดยขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ทำหน้าที่ทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณ
ตามภารกิจที่แก่นแท้ขันอาสาพระบิดา
เข้ามาปฏิบัติในระบบโลกภายในอนันตจักรวาลนี้

ดังนั้น
ในการเป็นคนสองมิติของท่านทั้งหลายนี้
พวกท่านจึงเป็นผู้มี สองภาค ในตนเองทุกคน
โดยภาคแรกก็คือภาคของแก่นแท้ที่เป็นจิตวิญญาณ
กับภาคที่สองก็คือภาคของกายหยาบที่เป็นจิตหยาบ
ซึ่งทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณมันก็คือตัวท่านนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้เอง
การเป็นผู้มี 2 ภาคดังกล่าวนี้นั้น
ถ้าหากท่านไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร มาจากไหน
ไม่รู้ว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไม
มาเกิดแล้วท่านมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
ซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงระดับ อนุตรธรรม แล้ว
การขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านก็จะล้มเหลว
ซึ่งมันทำให้ "เสียชาติเกิด" มาแล้วในทุกภพชาติ

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจึงจะกล่าวความจริงระดับอนุตรธรรมให้ท่านรู้ว่า

1.จิตวิญญาณของท่าน
ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานคือตัวตนที่แท้จริง
ผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์

2.จิตหยาบของท่าน
เป็นกลุ่มพลังงานที่เรียกว่า "วิญญาณ"
ซึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมา
ให้ช่วยทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์
"จิตหยาบ" จึงมิใช่ "จิตวิญญาณ"
แต่ทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณ
ก็คือ ตัวตน ของท่านทั้งสิ้นนั่นแหละ

3.ในการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายนี้
พวกท่านจึงเป็นคนที่มี "สองภาค" ในตนเอง
โดยมีจิตหยาบเป็นผู้นำในการทำหน้าที่
สั่นสะเทือนตนเองและเครื่องยนต์แห่งกรรม
ตามความต้องการของจิตวิญญาณให้ลุล่วง

4.จิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่าน
เป็นผู้ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาล
เข้ามาจุติเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีนี้
เพื่อใช้ความเป็นคนสองมิติมอบความรักให้โลก
และทำหน้าที่ตาม "พันธสัญญา 6" ให้ครบถ้วน

ดังนั้น
จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของพวกท่าน
มิได้มาเกิดเพื่อ "รับใช้" พระเจ้าหรือรับใช้ใครทั้งนั้น
แต่ขันอาสากันมาเองเพื่อทำหน้าที่อันท้าทาย
ในการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ผลิตสร้างความรักเพื่อให้อันแสนบริสุทธิ์
ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้โลก
เพื่อช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองต่อเนื่องได้
ซึ่งเป็นการใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนระบบโลก
ให้มีความสมดุลตลอดกาลนิรันดร์นั่นเอง

5.จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
เป็นผู้มีหน้าที่ "รับใช้" จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ให้สั่นสะเทือนด้วยจิตสามนึกด้านบวก
เพื่อเป็นผู้ชอบธรรมก่อกรรมดีในมิติโลกทางกายภาพ
และผลิตสร้างความรักด้านบวกในมิติทางพลังงาน
แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งสองมิติ

ดังนั้น
จิตวิญญาณของท่านจึงเป็นผู้รับใช้ตนเอง
เพราะเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาเข้ามาทำภารกิจ
ขณะที่จิตหยาบของท่านคือผู้รับใช้จิตวิญญาณ
ในการทำภารกิจของจิตวิญญาณให้สำเร็จลุล่วง

6.หมายความว่า
ภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์
จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าจิตหยาบไม่เอาไหน
หรือไม่ใส่ใจจะให้ความช่วยเหลือนั่นเอง

"จิตหยาบ" คือตัวท่านจึงต้องรู้ว่า
ตนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง
โดยเฉพาะการรักษาสัจจะใน "พันธสัญญา 6"
ที่จิตวิญญาณคือตัวท่านในภาคแรกที่เป็นมนุษย์
ได้ให้สัจจะไว้กับพระเจ้าว่าจะเข้ามาทำให้ลุล่วง

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

จงอย่าเชื่อคนนำทางตาบอดที่บอกท่านว่า
ถ้าท่านรักพระเจ้า เชื่อในพระเจ้า ศรัทธาพระเจ้า
ให้ทำตามพระโอวาทพระเจ้าให้ทำตามพระคัมภีร์
เพราะนั่นมันมิใช่เหตุผลที่ถูกต้องถ่องแท้

แต่ที่ตัวท่านเองทั้งสองภาค
คือจิตหยาบซึ่งเป็นภาคของกายหยาบ
กับตัวท่านเองที่เป็นจิตวิญญาณ
ซึ่งเป็นภาคของตัวตนแก่นแท้
จักต้องทำต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้

เพราะว่า มันเป็นหน้าที่ ของท่านต่างหาก
เป็นหน้าที่ที่ต้องทำด้วย จิตสามนึกที่ถูกต้อง
โดยตอบตนเองได้ว่าทำไมต้องทำ
พวกท่านไม่ทำไม่ได้หรือ
ซึ่งเป็นการยอมรับในหน้าที่ด้วยจิตปัญญา
มิใช่การก้มหน้าก้มตาทำตามพระคัมภีร์
หรือทำเพราะอ้างว่ารักศรัทธาในพระองค์
ในขณะที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า
พระองค์เป็นใคร ใครคือพระเจ้า

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมาจากพระเจ้า
เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่สำคัญคือ
ใช้ความรัก "ค้ำจุน" สมดุลโลกและอนันตจักรวาล
โดยมี "จิตหยาบ" ทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์

พวกท่านจึงควรเรียนรู้
เพื่อจะทำหน้าที่ช่วยโลกและอนันตจักรวาล
ให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณให้ได้
ก่อนวันสุดท้ายที่พระบิดาจะเปลี่ยนโลก
จากยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่
นั่นคือวันเวลาสุดท้ายที่จิตวิญญาณของท่าน
จะถูกจิตหยาบส่งคืนกลับบ้านแดนสุญตา
กลับไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างาม

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
16/02/2021

10 กุมภาพันธ์ 2564

 สนทนาประสาจิตจักรวาล

10/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เพราะ จิตหยาบ คือตัวท่านเองนั้น
เป็นตัวแทนของ จิตวิญญาณ ผู้เป็นแก่นแท้
ซึ่งขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้
เพื่อทำหน้าที่สำคัญของพระผู้เป็นเจ้า
ในบทบาทของ คนสองมิติ นี่แหละ
จิตหยาบจึงต้อง ยกระดับแรงสั่นสะเทือน ตนเอง
ให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณ
ในย่านความถี่สูงสุดทางด้านบวกให้จงได้

เพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
ที่เร้นตนเองอยู่ข้างในนั้น
สั่นสะเทือนตนเองอยู่ในย่านความถี่ด้านบวก
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตนตลอดเวลาอยู่แล้ว

ดังนั้น
ถ้าจะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้
จิตหยาบก็คือตัวท่านขณะเป็นคนสองมิติอยู่นี้
จะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนตนเองด้านบวก
ให้เข้าถึงแรงสั่นสะเทือนของแก่นแท้ให้ได้

เพื่อให้จิตหยาบเองสามารถทำหน้าที่
เป็นตัวแทนจิตวิญญาณขับเคลื่อนกายสังขาร
ในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณทั้งสองมิติ
คือมิติโลกทางกายภาพกับมิติของจิตวิญญาณ
เสมือนว่าจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำด้วยตนเองได้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

หน้าที่ของท่านโดย "จิตหยาบ" ทุกๆวัน
จึงต้องสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวก
เพื่อเข้าถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านให้ได้
ซึ่งจะสั่นสะเทือนจิตสามนึกเป็นด้านลบไม่ได้
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น
เพราะมันจะทำให้จิตวิญญาณเสียชาติเกิดทันที
เนื่องจากมาเกิดแล้วทำภารกิจของตนไม่ได้
เพราะจิตหยาบมิให้ความร่วมมือนั่นเอง

จงอย่าได้สงสัยเลยว่าจิตหยาบอย่างท่าน
จะช่วยสนับสนุนงานของจิตวิญญาณได้อย่างไร
เพียงแค่ท่าน "ครอง" ลูกแก้วสองดวงไว้ให้มั่นคง
ที่พระบิดาประทานให้พวกท่านผ่านเรามา
คือ มหาสติ กับ ปณิธานแห่งนิพพาน เท่านั้น

โดยท่านต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักต่อท่านให้ได้
ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยต่อท่านให้ได้
รักเพื่อให้ใครก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าจะเป็นใคร
รักเพื่อให้ใครก็ได้โดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน

ดังตัวอย่างที่เราเคยกล่าวอ้างต่อท่านมาแล้วว่า
จงรักลูกหลานของคนข้างบ้าน
ให้เหมือนกับการรักลูกหลานของตัวท่านเอง

จงรักศัตรูและรักพวกผู้กระทำข่มเหงท่าน
ด้วยการอธิษฐานขอพระพรให้พวกเขา
เพื่อสำแดงว่าตัวท่านเป็นบุตรแห่งพระบิดา
ผู้ทรงสถิตอยู่ในแดนสุญตานอกอนันตจักรวาล
จึงรักพวกเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
เพราะพระองค์ประทานดวงอาทิตย์ให้โลก
เพื่อให้ความร้อนแรงและแสงสว่าง
อันเป็นตัวแทนแห่งความรักที่บริสุทธิ์
ทั้งแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเสมอกัน
ทรงให้ฝนตกแก่คนดีและไม่ดีเสมอภาคกัน

หน้าที่ของท่านทั้งหลาย
จึงต้องตอบตนเองให้ได้ว่า

1.จะรักคนที่ไม่น่ารักต่อท่านได้อย่างไร
2.จะให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าอภัยได้อย่างไร
3.จะรักคนข้างบ้านให้เท่ากับคนในบ้านได้อย่างไร
4.จะทำดีกับคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านได้อย่างไร
5.จะให้ยืมเงินแก่คนที่ไม่อาจใช้คืนท่านได้อย่างไร
6.เมื่อช่วยเหลือเขาแล้วท่านจะลืมมันได้อย่างไร
7.ท่านจะมองโลกและทุกสิ่งในด้านบวกได้อย่างไร
ไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้ายก็ตาม

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

คำแนะนำทั้ง 7 ประการที่เรากล่าวมา
เป็นกุญแจที่จิตหยาบจะต้องใช้ไขรหัส
เพื่อเปิดมิติของจิตหยาบให้เข้าถึงจิตวิญญาณ
ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองให้จงได้
เป็นปฏิบัติการง่ายๆและเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้วิชาลี้ลับหลุดโลกอะไรเลย
เพียงใช้สมองก้อนเดียวที่ทุกท่านมีก็เอาอยู่
ไม่จำเป็นต้องมีภูมิรู้สูงระดับด้อกเตอร์ก็ทำได้

เราจะเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลาย
ประสบความเร็จในการเป็น "คนสองมิติ"
สู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุล
ด้วยการดำเนิน ทางสายกลาง
ตามมรรควิถีจิตจักรวาลไปถึง "ด่านนภาลัย"
ภายในภพชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากัน

กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
10/02/2021


สนทนาประสาจิตจักรวาล

10/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า

ถ้าองค์ จิตจักรวาลดวงใหญ่
ทรงเป็นพระบิดาแห่ง จิตวิญญาณ
ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่าน
พระองค์ทรงมีคุณสมบัติอย่างไร
บุตรของพระองค์คือจิตวิญญาณของท่าน
จักต้องมีคุณสมบัติเดียวกันกับผู้ให้กำเนิดด้วย

ต้นมะพร้าวย่อมให้ดอกออกผลเป็นต้นมะพร้าว
ต้นองุ่นย่อมผลิดอกออกช่อเป็นผลองุ่น
ต้นไม้ชนิดใดก็จะให้ดอกออกผลเป็นชนิดนั้นเสมอ

พวกท่านแม้จะเป็นแค่จิตหยาบ
ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
ผู้มาจากพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลก็เช่นกัน
พระบิดาทรงมีบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติใด
ท่านจึงต้องสำแดงตามพระองค์เช่นนั้นด้วย

ตัวอย่างเช่น
พระบิดาทรงรักทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
ทั้งกาแล็กซี่และดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาล
ที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นไว้ตลอดมา
แม้มันจะนานกว่า 8 ล้าน 1 แสนล้านปีมาแล้ว
ไม่ว่าทุกสรรพสิ่งเหล่านั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
จะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อยก็ตาม

พระบิดาทรงรักพวกท่าน
ซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ทุกตัวเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าแกะตัวนั้นจะเป็นแกะดำในหมู่แกะขาว
ไม่ว่าแกะตัวนั้นจะเป็นแกะโง่หรือแกะฉลาด
ไม่ว่าแกะตัวนั้นจะมีมิจฉาทิฐิดื้อรั้นต่อพระองค์
โดยพยายามจะปีนรั้วกลับเข้าคอกให้ได้

ไม่ว่าแกะตัวนั้นจะทำตนไม่เอาถ่าน
เป็นลูกแกะผู้เกียจคร้านไม่เอาไหน
เป็นลูกแกะที่ก้าวตามหลังคนนำทางตาบอด
ด้วยการปฏิเสธพระบิดาของตนเอง
จนหลงทางกลับบ้านมานานหลายภพชาติแล้ว
พระองค์ก็ยังทรงรักลูกแกะเหล่านี้จนสุดใจ

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาล
จึงเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมความดีงาม
ซึ่งโดดเด่นเป็นธรรมชาติเป็นที่สุด

เพราะพวกท่านจะรักคนที่ไม่รักท่านก็ได้
พวกท่านจะทำดีกับคนที่ทำชั่วกับท่านก็ได้
พวกท่านจะอวยพรให้แก่คนที่แช่งด่าท่านก็ได้
จะอธิษฐานเผื่อคนที่อาฆาตมาดร้ายท่านก็ได้
จะให้ยืมแม้คนที่ท่านรู้ว่าจะไม่ได้คืนก็ได้

พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นเครื่องชี้คุณงามความดีของท่าน
ที่คนอธรรมหรือคนชั่วทำตามแบบท่านไม่ได้
ซึ่งเป็นการก้าวตามมรรควิถีจิตจักรวาล
เส้นทางดำเนินกลับไปกราบพระบาทพระบิดา
ผ่านทาง ด่านนภาลัย หรือประตูคอกแกะ
ออกไปสู่ภายนอก อนันตจักรวาล อันไพศาล
โดยไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกชั่วนิรันดร์

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
10/02/2021

สนทนาประสาจิตจักวาล

10/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เพราะ จิตหยาบ คือตัวท่านเองนั้น
เป็นตัวแทนของ จิตวิญญาณ ผู้เป็นแก่นแท้
ซึ่งขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้
เพื่อทำหน้าที่สำคัญของพระผู้เป็นเจ้า
ในบทบาทของ คนสองมิติ นี่แหละ
จิตหยาบจึงต้อง ยกระดับแรงสั่นสะเทือน ตนเอง
ให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณ
ในย่านความถี่สูงสุดทางด้านบวกให้จงได้

เพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
ที่เร้นตนเองอยู่ข้างในนั้น
สั่นสะเทือนตนเองอยู่ในย่านความถี่ด้านบวก
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตนตลอดเวลาอยู่แล้ว

ดังนั้น
ถ้าจะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้
จิตหยาบก็คือตัวท่านขณะเป็นคนสองมิติอยู่นี้
จะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนตนเองด้านบวก
ให้เข้าถึงแรงสั่นสะเทือนของแก่นแท้ให้ได้

เพื่อให้จิตหยาบเองสามารถทำหน้าที่
เป็นตัวแทนจิตวิญญาณขับเคลื่อนกายสังขาร
ในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณทั้งสองมิติ
คือมิติโลกทางกายภาพกับมิติของจิตวิญญาณ
เสมือนว่าจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำด้วยตนเองได้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

หน้าที่ของท่านโดย "จิตหยาบ" ทุกๆวัน
จึงต้องสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวก
เพื่อเข้าถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านให้ได้
ซึ่งจะสั่นสะเทือนจิตสามนึกเป็นด้านลบไม่ได้
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น
เพราะมันจะทำให้จิตวิญญาณเสียชาติเกิดทันที
เนื่องจากมาเกิดแล้วทำภารกิจของตนไม่ได้
เพราะจิตหยาบมิให้ความร่วมมือนั่นเอง

จงอย่าได้สงสัยเลยว่าจิตหยาบอย่างท่าน
จะช่วยสนับสนุนงานของจิตวิญญาณได้อย่างไร
เพียงแค่ท่าน "ครอง" ลูกแก้วสองดวงไว้ให้มั่นคง
ที่พระบิดาประทานให้พวกท่านผ่านเรามา
คือ มหาสติ กับ ปณิธานแห่งนิพพาน เท่านั้น

โดยท่านต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักต่อท่านให้ได้
ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยต่อท่านให้ได้
รักเพื่อให้ใครก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าจะเป็นใคร
รักเพื่อให้ใครก็ได้โดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน

ดังตัวอย่างที่เราเคยกล่าวอ้างต่อท่านมาแล้วว่า
จงรักลูกหลานของคนข้างบ้าน
ให้เหมือนกับการรักลูกหลานของตัวท่านเอง

จงรักศัตรูและรักพวกผู้กระทำข่มเหงท่าน
ด้วยการอธิษฐานขอพระพรให้พวกเขา
เพื่อสำแดงว่าตัวท่านเป็นบุตรแห่งพระบิดา
ผู้ทรงสถิตอยู่ในแดนสุญตานอกอนันตจักรวาล
จึงรักพวกเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
เพราะพระองค์ประทานดวงอาทิตย์ให้โลก
เพื่อให้ความร้อนแรงและแสงสว่าง
อันเป็นตัวแทนแห่งความรักที่บริสุทธิ์
ทั้งแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเสมอกัน
ทรงให้ฝนตกแก่คนดีและไม่ดีเสมอภาคกัน

หน้าที่ของท่านทั้งหลาย
จึงต้องตอบตนเองให้ได้ว่า

1.จะรักคนที่ไม่น่ารักต่อท่านได้อย่างไร
2.จะให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าอภัยได้อย่างไร
3.จะรักคนข้างบ้านให้เท่ากับคนในบ้านได้อย่างไร
4.จะทำดีกับคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านได้อย่างไร
5.จะให้ยืมเงินแก่คนที่ไม่อาจใช้คืนท่านได้อย่างไร
6.เมื่อช่วยเหลือเขาแล้วท่านจะลืมมันได้อย่างไร
7.ท่านจะมองโลกและทุกสิ่งในด้านบวกได้อย่างไร
ไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้ายก็ตาม

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

คำแนะนำทั้ง 7 ประการที่เรากล่าวมา
เป็นกุญแจที่จิตหยาบจะต้องใช้ไขรหัส
เพื่อเปิดมิติของจิตหยาบให้เข้าถึงจิตวิญญาณ
ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองให้จงได้
เป็นปฏิบัติการง่ายๆและเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้วิชาลี้ลับหลุดโลกอะไรเลย
เพียงใช้สมองก้อนเดียวที่ทุกท่านมีก็เอาอยู่
ไม่จำเป็นต้องมีภูมิรู้สูงระดับด้อกเตอร์ก็ทำได้

เราจะเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลาย
ประสบความเร็จในการเป็น "คนสองมิติ"
สู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุล
ด้วยการดำเนิน ทางสายกลาง
ตามมรรควิถีจิตจักรวาลไปถึง "ด่านนภาลัย"
ภายในภพชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากัน

กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
10/02/2021

09 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

09/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
พวกท่าน ถืออดอาหาร
โดยใช้เวลาวันละนานๆ
และถืออดหลายวันติดต่อกันทำไมเพื่ออะไร

คำตอบแรก
การถืออดอาหารมิใช่การทำเพื่อให้คนอื่นเห็น
มิใช่การสร้างประเด็นเพื่อให้คนอื่นเขาสรรเสริญ
เพราะการปฏิบัติเช่นว่านั้น
พวกท่านมิได้ต้องการบำเหน็จจากพวกเขา
แต่เป็นพระบิดาผู้ประทับอยู่ในแดนสุญตา
นอกอนันตจักรวาลที่ทรงทอดพระเนตรเห็น
จะประทานบำเหน็จนั้นให้แก่ท่าน

ดังนั้น
เมื่อใดที่ท่านถืออดอาหาร
ท่านจึงไม่ต้องตีหน้าเศร้าบอกกล่าวให้ใครรูั
ไม่ต้องทำตัวซอมซ่อซูบเซียวให้ใครเห็น
แต่ให้เอาน้ำล้างหน้าอย่าปล่อยให้มันยู่ยี่
หวีผมให้เรียบร้อยแลดูดีไม่ปล่อยให้หัวยุ่ง

เพราะกิจกรรมของท่าน
พระบิดาผู้ทรงสถิตในที่ลับคือแดนสุญตา
ทอดพระเนตรเห็นและจะประทานบำเหน็จนั้น
ให้แก่ท่านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์อยู่แล้ว
บำเหน็จใดในโลกที่ท่านมอบให้กันไว้
เมื่อจิตวิญญาณตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้
แต่บำเหน็จของพระองค์ที่ทรงประทานให้ท่าน
จากการเป็นคนชอบธรรมต่างหากล่ะ
จะเป็นสมบัติล้ำค่าของจิตวิญญาณของท่าน
ที่มันจะไม่มีวันเสื่อมสลายใครก็แย่งท่านไปมิได้

คำตอบที่สอง
การถืออดอาหารของท่าน
เป็นวิธีการฝึกฝนตนเองให้มีสติทางวิญญาณว่า
อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตัวท่านว่า
จะเอาอะไรกิน จะเอาอะไรดื่ม จะนุ่งห่มอะไร
จนวันๆหนึ่งไม่เป็นอันทำอะไรมากไปกว่านั้น
นอกจากได้แต่แสวงหาสิ่งเหล่านี้เท่านั้น
จนละเลยความต้องการทางจิตวิญญาณไป

ในกาลอดีตที่ผ่านมานับพันปี
เราก็เคยกล่าวความจริงต่อท่านไว้แล้วว่า
ให้ดูแบบจากเหล่าวิหคนกกาทั้งหลายนั้น
พวกมันมิได้หว่านไถมิได้มีการเก็บเกี่ยว
เพราะพวกมันไม่มียุ้งฉางอะไร
วันๆจึงได้แต่โบยบินไปเรื่อยๆ
เมื่อพบเจอเมล็ดธัญพืชขึ้นอยู่ที่ไหน
หน้าที่ของนกเหล่านั้นก็คือ "การเก็บกิน"
โดยพวกมันไม่ต้องดิ้นรนที่จะ "เกี่ยวเก็บ"
เพราะพระบิดาทรงเลี้ยงชีวิตพวกเขาไว้
กินอิ่มท้องแล้วก็โบยบินจากไป
โดยไม่คิดโลภไม่คิดกักตุนส่วนที่เหลือนั้น
เผื่อวันหน้าจะมีนกท้องหิวตัวอื่นๆ
ที่บินผ่านมาทางนั้นจะได้เก็บกินกันต่อได้

พวกนกทั้งหลาย
จึงไม่มีการวิตกกังวลว่า
ตนจะกินอะไรต่อไป ตนจะเอาอะไรดื่ม
โดยพวกเขามีหน้าที่รักษาชีวิตตนเองไว้เท่านั้น
นั่นแสดงว่าการรอดชีวิตสำคัญกว่าสิ่งใด
เพราะพระบิดาจะทรงเติมเต็มทุกสิ่งอย่างเต็มล้น
ให้แก่ลูกแกะของพระองค์และคณานกอยู่แล้ว

แต่ท่านทั้งหลายเป็นสัตว์ประเสริฐกว่านก
จะมัวมุ่งแสวงหามุ่งสั่งสมทรัพย์ศฤงคารสมบัติ
ด้วยความโลภ ความโกรธ ความงมงายลุ่มหลง
จนลืมแสวงหาแผ่นดินเกิดของจิตวิญญาณ
ซึ่งเป็นแผ่นดินของพระบิดาที่ท่านจากมามิได้

เพราะพระบิดาก็ทรงเลี้ยงดูพวกท่านเหมือนนก
ด้วยการประทานบำเหน็จให้แก่กายสังขาร
สำหรับท่านทั้งหลายไว้บนโลกจนเต็มล้นอยู่แล้ว
เพราะทรงทราบดีว่าพวกท่านต้องการสิ่งเหล่านี้
การฝึก "ถืออดอาหาร" เอาไว้บ้าง
ก็เพื่อสร้างสติทางวิญญาณในประเด็นนี้
จะยังผลให้กิเลสตัณหาราคะถูกชำระทิ้งเสียบ้าง

การมุ่งแต่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาสั่งสม
จนวันนี้ท่านมีเหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ
เพื่อพรุ่งนี้ทรัพย์สิ่งที่เหลือต้องโยนทิ้งลงเตาไฟ
เพราะตัวท่านตายแล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้มัน
แสวงหาจนวันตายมันก็ไร้ค่ายิ่งนัก

คำตอบที่สาม
ถ้าท่านถือศีลอดอาหาร
มันจะทำให้ท่านมีเวลาในชีวิตมากขึ้นทันที
โดยมีเวลาว่างจากการ "แสวงหา" อาหารทางโลก
เพื่อเลี้ยงดูปรนเปรอกายสังขาร
ซึ่งกินจนอิ่มแล้วเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้
แต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังต้องตาย

ท่านทั้งหลายจะได้มีเวลา
หันมาแสวงหาอาหารทางจิตวิญญาณ
ซึ่งประทานมาให้โดยพระผู้เป็นเจ้า
ที่พวกท่านกินแล้วจิตวิญญาณจะไม่ต้องตาย
หมายถึงจิตวิญญาณไม่ต้องมาเกิดใหม่
เพราะหลุดพ้นนิพพานออกไป
จากโลกและอนันตจักรวาลได้อย่างสง่างาม

จนป่านนี้แล้ว
โลกถึงกาลสิ้นยุคแล้ว
พระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้ว
ท่าน "พร้อม" นำพาจิตวิญญาณของท่าน
หลุดพ้นออกไปจากระบบโลก
นิพพานไปจากอนันตจักรวาลอันไพศาล
เพื่อกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดา
แล้วหรือยังล่ะ...ทำไมจึงยังไม่พร้อม???

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
9/02/2021

06 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

06/02/2021


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

บัดนี้โลกได้สิ้นสุดยุคพลังงานเก่าแล้ว
จิตหยาบ คือตัวท่านในการเป็นมนุษย์
จักต้องเร่งส่ง จิตวิญญาณ แก่นแท้ของท่าน
กลับบ้านยัง แดนสุญตา ที่จากมา
เพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาฯ
พระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านให้ทัน
ก่อนวันที่โลกจะมืดมิดติดต่อกันนาน แปดราตรี
หรือมืดยาวนานติดต่อกัน "56 วัน" ของโลก

เพราะในคาบเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงเวลาที่โลกเสรีนี้จะเปลี่ยนผ่าน
จากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่
เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณตัวแทนพระบิดา
เดินทางข้ามมิติเข้ามาในอนันตจักรวาล
เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีนี้
ให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
ซึ่งหมดหน้าที่เพราะสิ้นสุดภารกิจตามสัจจะที่ให้ไว้
ต่อองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้ว
อันหมายถึงการ สิ้นยุคพลังงานเก่า นั่นเอง

ท่านจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้เองว่า
เข้าใกล้คาบเวลาแห่งการเปลี่ยนยุคแล้ว
เมื่อภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทุกรูปแบบทั่วทั้งโลก
โดยมันจะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งจะสร้างความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
ตั้งแต่จำนวนคนที่ต้องตายคราวละมากขึ้น
ไปจนถึงแผ่นดินหาย เกาะหาย และภูเขาหาย
จนพวกท่านไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้
เพราะต่างล้วนประสบกับหายนภัยไปด้วยกัน

ซึ่งวันเวลาสำคัญดังกล่าวนี้
ไม่มีใครสามารถจะบอกท่านได้หรอกว่า
มันจะมาถึงตัวท่านวันไหนเวลาใด
แต่เราขอกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า
ท่านจักได้เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายที่ว่านี้แน่ๆ

ดังนั้น
เราจึงใครย้ำเตือนต่อท่านทั้งหลายว่า
การที่จิตหยาบคือตัวท่านเอง
จะนำส่งจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของท่าน
ให้หลุดพ้นนิพพานเพื่อกลับบ้านแดนสุญตาได้
มันจึงมิใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายดายนัก

ท่านรู้หรือไม่ว่าจิตวิญญาณของท่านในวันนี้นั้น
ได้เปลี่ยนจิตหยาบของตนมาแล้วหลายภพชาติ
แค่หวังจะให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็น คนสองมิติ
ด้วยการสั่นสะเทือนด้านบวกให้ถึงจิตวิญญาณ
เพื่อให้ออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรม
ด้วยจิตวิญญาณเองให้ได้ก็ยังล้มเหลวตลอดมา
ทั้งๆที่เป็นเรื่องไม่น่าจะยากก็ยังทำกันไม่สำเร็จ

นี่ถึงกาลสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านแต่ละคน
แม้จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์
เพราะจิตหยาบไม่เอาถ่านไม่เอาไหน
แต่ถึงอย่างไรก็สัญญาต่อพระองค์ไว้แล้วว่า
เมื่อถึงกาลสิ้นยุคพวกท่านจักต้องกลับบ้าน
คือหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาล
ผ่านทางประตูคอกแกะ คือ ด่านนภาลัย
พวกท่านจึงต้องทำตามพันธะสัญญานี้ให้ได้

การจะนำส่งจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
ให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลก
จนไปแวะพักชั่วคราวที่ด่านนภาลัยนั้น
มันก็มิใช่งานง่ายสำหรับจิตหยาบอีกเช่นกัน
เพราะพลังอำนาจในการนำส่งต้องสูงพอ

เหมือนจรวดที่ใช้ขนส่งยานอวกาศ
ให้ออกไปนอกระบบโลกของท่านได้นั้น
พลังขับเคลื่อนของจรวดต้องสูงมากพอ
ที่จะนำยานอวกาศทะยานหนีแรงดึงดูดของโลก
ผ่านออกไปได้อย่างไร้อุปสรรคด้วย
แน่นอนว่าตัวยานอวกาศที่จะขนส่งออกไปได้
ก็จักต้องมีน้ำหนักไม่มากจนเกินไป
ยิ่งเบามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้น

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

จิตหยาบของท่านจะมีพลังอำนาจสูงได้
มิใช่การทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบน
ทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้ง
แม้จะเป็นพฤติกรรมที่ดีอันน่าชื่นชมก็ตาม
แต่มันเป็นการกระทำแบบ "บ้าบุญ"

หนทางปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือ
ต่อนี้ไปท่านจะต้องใช้จิตหยาบของท่าน
สั่นสะเทือนเป็นจิตสามนึกด้านบวกให้ได้
เช่น รักได้ ให้อภัยเป็น ไม่ก้าวล่วงใคร
แม้ใครคนนั้นจะทำชั่วต่อตัวท่านก็ตาม
โดยหมั่นปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ
แม้ท่านจะยังเลิกเป็นคน "บ้าบุญ" ไม่ได้ก็ตาม

เพราะการสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวก
มันไม่ต่างจากการที่ท่าน "ชาร์จ" แบ็ตเตอรี่
ก็คือเติมพลังอำนาจให้จิตวิญญาณของท่าน
และช่วยกำจัดน้ำหนักส่วนเกินของจิตวิญญาณ
ให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆได้พร้อมกันด้วย

ปฏิบัติการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณ
ปฏิบัติการลดน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณ
จากการกระทำของจิตหยาบของท่านนี่แหละ
เป็นหนทางสุดท้ายที่จะช่วยเหลือจิตวิญญาณ
ให้สามารถหลุดพ้นนิพพานออกไป
จากโลกและอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ได้

จงอย่าไปหลงเชื่อเจ้าลัทธิหรือผู้อุตริอวดวิเศษ
ที่อ้างว่ามีศาสตร์ลี้ลับพิสดารอะไรก็ตาม
ที่จะช่วยนำพาจิตวิญญาณท่านให้นิพพานได้
เพราะธรรมะคือธรรมชาตินะท่านทั้งหลาย

ธรรมชาติต้องเป็นเรื่องทำง่ายเข้าใจง่าย
ไม่ลึกลับสลับซับซ้อนจนยากจะเข้าใจ
เพียงแค่ใช้จิตสามนึกของท่านให้เป็นเท่านั้น
เพื่อสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกให้จงได้
เมื่อเจอเงื่อนไขบททดสอบใดๆในชีวิตประจำวัน
โดยถ้าเขาดีมาก็ให้รีบดีตอบ
ถ้าเขาชั่วมาก็ให้รีบดีตอบให้ได้

ทั้งสองประโยคนี้ให้เขียนแปะข้างฝาเอาไว้
เพื่อคอยเตือนจิตหยาบของท่านได้เลย
เพราะเป็นกุญแจดอกสำคัญ
ที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระได้

ทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้
เป็นสัจธรรมระดับอนุตรธรรม
ที่ท่านมิอาจหาองค์ธรรมความรู้นี้จากที่ใดได้
นอกจากมรรควิถีจิตจักรวาลเท่านั้น

การที่ท่านยอมรับพระโอวาทบทนี้
แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงทันที
โดยรู้สำนึกว่าท่านไม่มีเวลาเหลือเล่นอีกแล้ว
นั่นคือการพิพากษาตนเองที่ถูกต้อง
ซึ่งมันจะช่วยให้จิตวิญญาณ
คือตัวจริงของท่านเมื่อสิ้นอายุขัยมีความสุข

แต่ถ้าท่านรับรู้พระโอวาทบทนี้แล้ววางเฉย
ท่านก็ได้พิพากษาตนเองแล้วเช่นกันว่า
ท่านต้องการจะเป็น "ขยะ" รกจักรวาล
ที่พร้อมต่อการถูกเก็บกวาดระเบิดทิ้งในวันนั้น

เวลาเหลือน้อยลงทุกวัน
ท่านจงรับรู้กันไว้เถิดว่า
จิตวิญญาณของท่านแต่ละคนนั้น
กำลังรอคอยจิตสามนึกที่ถูกต้องของพวกท่าน
ให้ทำงานใหญ่เรื่องสุดท้ายด้วยใจระทึกว่า
จะล้มเหลวเสียชาติเกิดเหมือนภารกิจ
ใช้ความรักค้ำจุนโลกกันอีกหรือเปล่า

กราบพระบาทพระบิดาฯ

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
6/02/2021

03 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

03/02/2021พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เรากล่าวพระโอวาทอยู่ในระบบโลกเสรี
ในพระนามแห่งองค์ จิตจักรวาล
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้
ตลอดเวลาโลกทั้งวันคืน

ช่องทางการสื่อพระโอวาทต่อท่านทั้งหลาย
มีดังต่อไปนี้

1.สื่อสดผ่านรายการถ่ายทอดสดพระโอวาท
ในระบบจิตสู่จิต (Vertical Telepathy)
ทาง U-Tube ช่อง "จิตจักรวาลอ่านโลก"
ทุกคืนวันเสาร์ 3 ทุ่มครึ่ง เวลา 21.30 น.เป็นต้นไป

2.สื่อผ่าน Facebook ชื่อ Visudhipunya
หรือ ป.วิสุทธิปัญญา ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ทั้งสื่อพระโอวาทและให้ข่าวสารด้านภัยพิบัติ

พระโอวาทที่ทรงเมตตาเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาที่ปรารถนาการหลุดพ้น
และต้องการ ติดอาวุธทางปัญญา ให้ตนเอง

พร้อมตอบคำถามแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อการหลุดพ้นนิพพานตามมรรควิถีจิตจักรวาล
หากมีผู้ไม่เข้าใจและต้องการเพิ่มภูมิธรรม

3.สื่อผ่าน พระคัมภีร์จิตจักรวาล
ที่นิพนธ์ขึ้นตามพระบัญชาของพระองค์
เพื่อให้บุตรมนุษย์ทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ
ขณะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตรงทาง
เช่น ใครสร้างพระเจ้า คัมภีร์แห่งอริยะ
คนนำทางมิใช่ศาสดา วันพิพากษา มหาสติ ฯลฯ

4.วิดีทัศน์บันทึกการสื่อพระโอวาท
ในสถานที่ต่างๆที่เราเคยสื่อถ่ายทอดไว้
โดยสืบค้นได้จาก "ยูทูป" ย้อนหลัง

ดังนั้น
เราจึงประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่า
ท่านสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระโอวาท
ตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้ในทุกช่องทาง
ในทุกวันเวลาที่ท่านสะดวก

องค์จิตจักรวาล
พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวง
ทรงจัดบทเรียนต่างๆที่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้น
จักต้องเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง
ด้วยคำกล่าวสั้นๆเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนสับสน
เอาไว้ใน 4 ช่องทางสำหรับท่านทั้งหลายแล้ว

ถ้าท่านติดตามศึกษาเรียนรู้
ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
ท่านจะมีข้อสงสัย ข้อไม่เข้าใจ น้อยลง
หรือท่านอาจจะไม่มีคำถามใดๆเลย
หากท่านเป็น ผู้เรียน ที่มุ่งมั่นขยันเรียน
ท่านจะมีแต่คำถามใหม่ๆเพื่อความรู้ใหม่ๆ
ที่พระองค์ยังไม่เคยกล่าวไว้เท่านั้น

ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้
มรรควิถีจิตจักรวาลแค่บางช่องทาง
จึงมักจะมีคำถามที่พระองค์
เคยเมตตาสื่อสอนไว้แล้วอยู่บ่อยๆ

ดังนั้น
เมื่อมีคำถามหรือข้อไม่เข้าใจเรื่องใด
ให้ท่านเข้าไปสืบค้นในช่องทางทั้งสี่ก่อนนะ
นอกจากท่านจะได้คำตอบอย่างล้นอิ่มแล้ว
ที่ในนั้นท่านอาจจะพบความรู้พิเศษ
ที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านยังไม่รู้แต่ต้องรู้อีกมาก

โดยเฉพาะในเฟซบุ้ค "วิสุทธิปัญญา"
ท่านสามารถเขียนถามเข้ามาได้ทุกคำถาม
แต่เรามีข้อแนะนำว่า

1.ต้องเป็นคำถามที่มิใช่เรื่องส่วนตัว
นอกจากที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม
สัจจธรรม หรือ ธรรมะที่เป็นสากล
ที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้เท่านั้น

2.ต้องเป็นคำถามที่เมื่อเราตอบคำถามนั้นแล้ว
จะต้องไม่ไปก้าวล่วงบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด
แม้ว่าจะเป็นคำถามที่น่าตอบก็ตาม

3.จะต้องไม่เป็นคำถามที่มิใช่องค์ธรรมความรู้
ที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านนิพพานได้
เช่น เรื่องอวิชชา มายาสาไถย ลี้ลับ หลอกลวง
หรือเป็นความรู้ที่ลัทธิอื่น คนอื่น เผยแพร่ไว้

ถ้าเราเห็นว่าตอบท่านแล้ว
มิได้ช่วยให้ท่าน "ฉลาดขึ้น" เราจะไม่ตอบ
เพราะมันรังแต่จะพาท่านลงต่ำสู่ความงมงาย

4.ถ้าเป็นความรู้ที่พระบิดา
ทรงเคยให้พระโอวาทเอาไว้แล้ว
ไม่ว่าในช่องทางใดที่กล่าวมาก็ตาม

คำถามนั้นจะมิมีคำตอบให้ท่าน
เพราะพระองค์ทรงเมตตาให้ท่านรู้จักการสืบค้น
ด้วยการเป็น คนเจ้าปัญญา
เป็นนักเรียนที่มีนิสัยรักการเรียนรู้รักการค้นคว้า
มิใช่เป็นได้แค่เพียง คนเจ้าปัญหา
ผู้มีทักษะการคิดรู้คิดเรียนรู้ด้วยตนเองบกพร่อง

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

บางคำถามที่มิได้รับคำตอบ
ที่ท่านพบเจอในเฟซบุ้คของเรา
ล้วนเป็นเพราะเหตุผล 4 ประการที่กล่าวนี้

เรารักท่านทั้งหลาย
แต่ตอบทุกคำถามของท่านไม่ได้
เพราะสาเหตุที่กล่าวมาเหล่านี้

กราบพระบาทพระบิดาฯ

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
3/02/2021

02 กุมภาพันธ์ 2564

บททดสอบ

โรคระบาดร้ายแรง

เป็นบททดสอบความกลัวตาย

เพื่อสอนท่านให้รักตนเองและผู้อื่น

สอนให้ท่านมีวินัยในการดำเนินชีวิต

เป็นสังคมอย่างมีมหาสติและไม่ประมาท 

...จงอย่าหนีเรียนเลย... 

สิ่งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ


 มารจะชวนท่านให้งมงาย

ซาตานจะชักจูงท่านให้เป็นสาวก

เจ้าลัทธิจะชวนท่านให้หลงทางนิพพาน

รอบตัวท่านมีแต่สิ่งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณทั้งนั้น

01 กุมภาพันธ์ 2564

สนทนาประสาจิตจักรวาล

1/02/2021


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เมื่อเราเปิดเผยความจริงระดับอนุตรธรรม
ต่อท่านทั้งหลายให้ได้รู้กันแล้วว่า
จิตวิญญาณแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่าน
เป็นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาล
พระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่าน
ข้ามมิติเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือเอกภพ
เพื่อปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ยังโลกเสรีนี้

โดยพวกท่านซึ่งเป็น ลูกแกะ ของพระองค์
ได้ให้สัจจะเป็นพันธะสัญญาต่อพระองค์ไว้ว่า

1.จะเข้ามาเกิดในระบบโลกเสรี
ซึ่งตั้งอยู่ภายในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้
โดยมีหน้าที่มาเกิดเป็น มนุษย์ เท่านั้น
มิใช่มาเกิดเพื่อเป็นเทพเทวดาหรือเป็นอะไรอื่น

2.เมื่อมาเกิดในระบบโลกเสรีนี้แล้ว
พวกท่านจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณ
มิใช่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพเนจร
โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ใน พันธะสัญญา_6 ตัวอย่างเช่น

พวกท่านจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก
ด้วยการนำพลังงานความรักจากพระเจ้า
ที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนติดตัวมา
เพื่อมอบให้กับดาวเคราะห์โลกให้จงได้

วิธีการมอบพลังงานความรักให้โลกนั้น
จิตวิญญาณจะมอบหมายให้ "จิตหยาบ"
ซึ่งตนเองแบ่งภาคออกมาทำหน้าที่แทน
ด้วยการสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวกสูงสุด
เป็นความรักเพื่อให้ต่อคนรอบข้าง
ซึ่งพลังงานความรักที่ผลิตออกมาให้โลกนั้น
จะอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก
ที่จะถูกนำไปใช้สร้างแรงสั่นสะเทือนในแกนโลก
ให้เกิด "จิตสามนึกด้านบวก" ของโลกต่อไป

หมายความว่าถ้ามนุษย์สามารถยกระดับ
แรงสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกด้านบวกได้
มันจะทำให้โลกมีจิตสำนึกด้านบวกขึ้นมาเช่นกัน
หากตราบใดที่มนุษย์โลกโดยจิตหยาบ
ยังสามารถสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวกได้
โลกก็จะสั่นสะเทือนจิตสามนึกด้านบวกได้ต่อเนื่อง
แต่ถ้าเมื่อใดที่จิตสามนึกมนุษย์โลกตกต่ำ
จิตสำนึกของโลกก็จะพลอยตกต่ำตามไปด้วย
เมื่อนั้นโลกก็จะทำร้ายมนุษย์ด้วย ภัยพิบัติ
ดั่งนี้เป็นอาทิ

3.พวกท่านสัญญาว่า
จะเข้ามาทำหน้าที่กันภายใน 1 ยุค
ซึ่งเท่ากับกาลเวลานาน 6 หมื่นปีโลก
เมื่อสิ้นยุคแล้วพวกท่านจะกลับบ้าน

คำว่า "กลับบ้าน" หมายถึง
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
จักต้อง "หลุดพ้น" ออกไปจากแรงดึงดูด
ทั้งของโลกเองและอนันตจักรวาลหรือเอกภพ
เพื่อกลับคืนสู่ดินแดนจิตจักรวาลที่ท่านจากมา
กลับไปกราบพระบาทพระบิดาโดยพลัน

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

จิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่านคือผู้กล้า
ที่ขันอาสามาปฏิบัติภารกิจสำคัญของพระเจ้า
โดยมีพิกัดที่ตั้งการทำงานอยู่ในระบบโลกเสรีนี้
เพื่อร่วมมือร่วมใจกันเป็นสัตว์สังคม
โดยร่วมกันใช้ความรักความเมตตาที่มีอยู่ในตน
ค้ำจุนโลกและอนันตจักรวาลให้สมดุลตลอดไป

แม้ว่านับหมื่นๆปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลายนั้น
นับวันจะยิ่งล้มเหลวในภารกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
จนเป็นเหตุให้โลกเสียสมดุลรุนแรงขึ้นเช่นกัน
เพราะจิตหยาบมีจิตสามนึกตกต่ำลงเรื่อยๆ
จนพระบิดาต้องมอบหมายให้ประดาฑูตสวรรค์
จากกลุ่มดาว แซจิสตาริอุส คือ "แซจิสตาเรี่ยน"
ผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลก
เข้ามาช่วยกัน "ค้ำจุน" สนามแม่เหล็กโลกไว้ให้
แต่บัดนี้เมื่อถึงกาลสิ้นยุคแล้ว
ไม่ว่าจะยังล้มเหลวอยู่หรือจะพอทำได้บ้าง
หน้าที่ๆสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในขณะนี้ก็คือ
พวกท่านโดยจิตหยาบนี่แหละ
จะต้องส่งจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้าน
ในสภาวะของการ "หลุดพ้น" นิพพานให้ได้

ดังนั้น
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
ทางเลือกสุดท้ายที่เป็นทางลัด
ในการสร้างโอกาสให้จิตวิญญาณของท่าน
สามารถนิพพานก่อนตาย
ตายแล้วสามารถหนีแรงดึงดูดของจักรวาล
หลุดพ้นผ่านออกไปทาง "ด่านนภาลัย"
กลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้ดังหวังนั้น
จิตวิญญาณของท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ต้องมีน้ำหนักมวลไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
เท่ากับเมื่อเข้ามาเกิดในภพชาติแรกเท่านั้น
จะมีน้ำหนักตัวมากกว่านี้ไม่ได้

2.จะต้องจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณได้
และจำบ้านเกิดของตนนอกอนันตจักรวาลได้
เพราะจะต้องทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไว้
มิเช่นนั้นจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
แม้จิตหยาบจะสร้างโอกาสให้หลุดพ้นได้
ก็จะยังไม่สามารถหลุดพ้นออกไปได้เลย
ถ้ายังไม่รู้ว่าหลุดพ้นออกไปแล้วจะต้องไปที่ใด

เหมือนดั่งเรือที่ไร้หางเสือนั่นแหละ
แม้จะเดินทางออกจากท่าท่องไปในทะเลกว้าง
เรือนั้นก็จะไปถึงฝั่งท่าเรือที่จะต้องไปไม่ได้
ฉันใดก็ฉันนั้นแล

3.จะต้องละทิ้งประสบการณ์ทุกสิ่งอย่าง
ในช่วงเวลาที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาล
รวมทั้งคุณสมบัติสำคัญที่จิตหยาบต้องใช้
ในการ "หมุนธรรมจักร" และใช้เพื่อการเรียนรู้
ขณะเข้ามาปฏิบัติภารกิจอยู่ในระบบโลกเสรี
ในบทบาทของ คนสองมิติ ที่เรียกกันว่า "มนุษย์"
ซึ่งจิตวิญญาณท่านรับเอามาจาก "วิหารสีขาว"
ตั้งแต่ชาติแรกที่ผ่านด่านนภาลัยมาเกิดเป็นมนุษย์
โดยก่อนจะหลุดพ้นออกไปต้องแวะถอดรหัสทิ้งที่นั่น

เมื่อคุณสมบัติของจิตวิญญาณ
ต้องมีครบถ้วนทั้งสามประการใหญ่ๆเช่นนี้แล้ว
หน้าที่ของจิตหยาบที่จะต้องทำให้บรรลุผลก็คือ

1.ไม่ก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าให้สิ้น
โดยต้องรักให้ได้ ให้อภัยให้เป็น
ไม่กระทำการก้าวล่วงใคร
และต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
โดยงดการใช้อารมณ์ขยะอย่างเด็ดขาด
ตลอดชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นี้

2.ครองมหาสติและมีปณิธานแห่งนิพพาน
เพื่อการหลุดพ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
อย่าได้ขาดพร่องโดยเด็ดขาด
เพื่อทำให้จิตวิญญาณบรรลุผลในข้อแรกนั้น

3.มี กฤติสติ เพื่อป้องกันจิตของตน
มิให้ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างถึงที่สุด
เพราะกิเลสเป็นที่มาแห่งตัณหาและอารมณ์ขยะ
ที่จะเป็นอุปสรรคของการสร้างคุณสมบัติในข้อแรก

4.ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลผ่านมาทางเรา
เพราะเราเป็น พระบุตรเอก ผู้มีเครื่องมือชิ้นสำคัญ
ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับพระองค์ได้แต่ผู้เดียว

เพราะเหตุนี้เอง
ถ้าท่านจะทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ได้
พวกท่านจึงต้องกระทำในนามของเราเท่านั้น
ไม่ต่างจากพระองค์เมื่อจะสื่อสารกับพวกท่าน
พระองค์ก็จะทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเช่นกัน

เราแนะนำสัจธรรมระดับอนุตรธรรมเหล่านี้
เพื่อช่วยพวกท่านให้ค้นพบหนทางและวิธีการ
ในการฉุดช่วยจิตวิญญาณของท่านกลับบ้าน
ในภพชาติสุดท้ายนี้กันให้จงได้
เพราะพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้ว

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
ประทานความรู้อันประเสริฐนี้

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา
1/02/2021

บททดสอบจิตสามนึก

 

· จงอย่าต่อสู้กับคนชั่ว

จงอย่าปฏิเสธบททดสอบจิตสามนึก ·