07 มิถุนายน 2552

VDO. อีก 3 ปี โลกนี้จะมีภัย ตอน วิกฤตโลก บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. วิธีทำสมาธิหมู่ กู้วิกฤตโลก บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล