24 มกราคม 2553

VDO. EP. 159# มนุษย์มะหนา


EP. 159# มนุษย์มะหนา 1/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 2/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 3/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 4/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 5/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 6/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 7/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 8/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 9/10


 EP. 159# มนุษย์มะหนา 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล