28 ธันวาคม 2559

ใครที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว ก็จะทรงเติมเต็มให้ผู้นั้นอย่างเหลือเฟือ



พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า....

ทุกพระคำในพระโอวาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ที่ทรงสื่อผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลายนั้น

พระองค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้
ใครที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว
ก็จะทรงเติมเต็มให้ผู้นั้นอย่างเหลือเฟือ

แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนั้น
แม้เขาจะมองก็ไม่เห็น
แม้เขาจะรับฟังแต่ก็จะเหมือนไม่ได้ยิน

เพราะว่า....
พวกเขาแม้จะได้ยินกับหูได้เห็นด้วยตา
แต่ทว่าพวกเขาก็จะไม่เข้าใจ
ขณะบางคนที่พอมีความรู้กระปริบกระกระปรอย
ซึ่งมีความเชื่อมากกว่าความรู้จริงรู้แจ้ง

คนพวกนี้แม้พระองค์จะทรงยังมีเมตตาอยู่
พระองค์ยังคงให้โอกาสอยู่
แต่พวกเขาก็จะไม่รับฟัง
พวกเขาจะนอนหลับไม่รู้คุดคู้ไม่เห็น
บ้างก็จะพากันต่อต้าน-ก้าวล่วงเราแทน

เรารู้ความจริงเหล่านี้ดี
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณทรงกล่าวต่อเราเช่นนี้
เราจึงนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

28-12-2016

21 ธันวาคม 2559

พวกท่านมิใช่เด็กกำพร้า



พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า....

ลูกที่ไม่มีพ่อหรือแม่
ลูกที่พลัดหลงจากพ่อแม่
ลูกที่จำพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตนเองไม่ได้
ต่างล้วนเป็นเด็กกำพร้า

เพราะพระองค์ไม่ละทิ้งพวกท่านไว้
ให้เป็นลูกกำพร้าอยู่บนโลกนี้
พระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมา
เพื่อกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพวกท่าน
ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่าน
ทรงเป็นผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์

ดังนั้น
พวกท่านจึงมิใช่เด็กกำพร้า
อีกทั้งพวกท่านต่างมีภารกิจทางจิตวิญญาณ
เพื่อปฏิบัติการร่วมกันอยู่ในระบบโลก
พวกท่านจึงมิใช่เด็กจรจัดไปวันๆเช่นกัน
ทุกสิ่งทุกเรื่องราวเหล่านี้
เรารับรู้รับฟังมาจากพระบิดา
เราจึงขอกล่าวความจริงนี้แก่พวกท่าน
ตามที่ทรงใช้เรามา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-12-2016


20 ธันวาคม 2559




พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย....

ท่านจงครองมหาสติไว้
อย่าปล่อยกายและใจของท่าน
ให้มันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเริงรมย์

จงอย่าปล่อยกายและใจของท่าน
ให้ติดหล่มแห่งโลกิยะ
ให้ดื่มด่ำอยู่กับราคะจริต
ให้ตีสนิทกับความชั่ว
ให้เกลือกกลั้วอยู่กับความงมงาย

จงอย่าปล่อยให้กาลเวลาผันผ่านไป
กับความทุกข์และสุขทั้งหลายในชีวิตประจำวัน
เพราะว่า วันนั้น มันจะมาถึงตัวท่าน
โดยไม่มีใครบอกข่าวกล่าวขานล่วงหน้า
มันจะมาถึงอย่างฉับพลันทันใด

มีแต่เราเท่านั้นที่จะคอยเผยรหัสสัญญาณ
ให้ท่านได้ฉุกคิดกันล่วงหน้า
อย่างน้อยก็ 7 ราตรีแห่งพระบิดา
ที่จะทรงสื่อผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลาย

จงลับคมปัญญาของท่านไว้เถิด
เพราะ วันนั้น จะมาถึงหลังจากวันนี้

จะเป็นวันที่ฟ้าสะท้าน
แผ่นดินจะสะเทือน
ทะเลจะคลุ้มคลั่ง
ขณะที่ทุกสิ่งอย่าง
จะครึกโครมในท่ามกลางความมืดมิด

ขอท่านทั้งหลายจงตื่นตัวเตือนตนไว้
โดยทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
ครองมหาสติให้มั่นคง
อย่าลังเลสงสัยในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตรงหน้า
แต่จงคว้ากฤตสติขึ้นมาถือไว้

ท่านทั้งหลายจักมีกำลังผ่านพ้น
เหตุการณ์เลวร้ายทั้งปวงได้
ด้วยความรักในพระบิดามีศรัทธามั่นในเรา

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า...
ปลาที่จะถูกคัดทิ้งตามคำพิพากษา
รวมทั้งลูกแกะนอกคอกตัวที่ไม่เอาไหน
จะมีเครื่องหมายกากะบาท
สำแดงไว้ตรงหน้าผากทุกตัว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20-12-2016