28 มีนาคม 2557

VDO. "พบธรรมในนาที" ตอน: หยุดกินเนื้อสัตว์ทันที


 
โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

คำสอน 28/03/2014

 

ถ้าเธอมีคุณสมบัติเหล่านี้
เรายินดีจะเป็นเพื่อนเธอ!!

1.ยอบรับว่าทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งดียวกัน
2.เป็นผู้ปรารถนาการหลุดพ้นในภพชาติเดียว
3.เชื่อว่าฆราวาสก็สามารถจะหลุดพ้นได้
4.อยากรู้ว่าฆารวาสจะหลุดพ้นได้อย่างไร
5.อยากรู้ว่าบวชมานานทำไมนิพพานไม่ได้
6.อยากรู้ในสิ่งที่ครูคนอื่นของเธอตอบไม่ได้
<<ขอเป็นเพื่อนกับเราเดียวนี้เลยนะ>>

27 มีนาคม 2557

คำสอน 27/03/2014

 

เมื่อเธอบริจาคทาน จงให้ทาน
นั้นจากจิตสำนึกแท้จริงของ
ตนเอง เธอก็ได้รับบุญกุศลแล้ว

จะให้โดยไม่จำเป็นต้องโพนทนา
หรือว่าจะต้องให้ต่อหน้าบุคคล
อื่น เพื่อเอาหน้า

แต่จงให้ด้วยธรรมชาติของเธอ
เอง เสมือนไม่ต้องให้มือซ้ายรู้ว่า
มือขวาทำอะไร

พระบิดาผู้ทรงรู้เห็นในที่ลับ
จะทรงประทานรางวัลการทำ
ทานในที่ลับให้แก่เธอเอง

คำสอน 27/03/2014

 

เท็คนิก
การทำน้ำท่วม

แค่ช่วยกันดูดที่นั่น
แล้วชวนกันหอบขนไป
เพื่อจะระดมเทใส่ที่นี่
เพียงห่าเดียวไม่กี่นาที
แค่นี้ก็ท่วมมิดแล้ว

26 มีนาคม 2557

คำสอน 26/03/2014

 

จงอดทน
ต่อการกระทำไม่ถูกต้อง
ของผู้อื่นให้ได้

อย่ายอมให้ใจมันโกรธเร็ว

เพราะว่าความโกรธนั้น
มันเป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ของคนโง่เขลา

24 มีนาคม 2557

คำสอน 24/03/2014

 

หลักการ
ครองมหาสติ
ในชีวิตประจำวัน

1.รู้ตื่น
2.รู้ตัว
3.รู้ตน
4.รู้ตอบ

23 มีนาคม 2557

คำสอน 23/03/2014

 

ด้วยรักและผูกพัน

ครอบครัวจะคงมั่น
หากรักกันมิเสื่อมคลาย

ครอบครัวไม่วุ่นวาย
หากมั่นในสายสัมพันธ์

ครอบครัวเป็นสุขศรี
หากไม่มีทะเลาะกัน

เคล็ดลับกระชับมั่น
อย่ายึดติดใครผิดถูก

คำสอน 23/03/2014

 

ไม่ว่าผีเสื้อจะนำพาตนเอง
ไปในอยู่สถานที่ใด
หล่อนก็ไม่เคยทำให้

ความงดงาม
ของสถานที่นั้น
เสื่อมสลายเลย

ต่างจากมนุษย์
เมื่อพาตนเองไปที่ไหน
มักนำความเสื่อมไปที่นั้นเสมอ

คำสอน 23/03/2014

 

ถ้าเธอรักองค์จิตจักรวาล
และรักตนเองได้

เธอก็จงรักเพื่อนมนุษย์
คนอื่นๆให้เหมือน
ที่เธอรักพระองค์
และที่เธอรักตัวเธอเอง

เพราะรักนั้นมิต่างกันเลย

12 มีนาคม 2557

ระวัง...ทำบุญจะได้บาประวัง..... " สร้างบุญ ซ้อนบาป "

การยอมให้คนบางคนที่ทำชั่วต่อตัวเธอ 
อย่างน่าเกลียดน่าชังมากๆในชีวิตประจำวัน 
ให้เขาเป็นตัวของเขาเองต่อไป 
ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่อาฆาตแค้น 
ไม่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันกับเขา 
โดยให้อภัยเขาได้มิเอาความนั้น....

มิได้แตกต่างจาก
การไปเที่ยวซื้อปลาไหล 
ปลาหมอ  
หรือนก  จากตลาด
ที่คนเขาจับมันมากักขังให้ทุกข์ทรมาน
แล้วเอาไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยา 
เพื่อการสะเดาะเคราะห์
สะเดาะกรรมของพวกเธอเลย....

ในการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ผู้ทุกข์ยากนั้น 
สัตว์ตัวนั้นไม่จำเป็นว่า
หน้าตาต้องเป็นต้องเหมือนสัตว์ประจำโลก 
หน้าตาไม่จำเป็นต้องเหมือนเธอ 
คือ เหมือนคน เหมือนมนุษย์ก็ได้นี่ 
ทำไมเวลามีใครยื่นบททดสอบด้านลบ 
ด้วยการทำผิดคิดชั่วมาให้ 
แล้วใยพวกเธอจึงมิคิดที่จะปล่อยพวกเขาไป 
ปล่อยให้เขาไหลไปตามยถากรรมของเขาล่ะ....

เพราะคนทำชั่วต่อตัวเธอ
ไม่ได้ต่างไปจากสัตว์ผู้ทุกข์ยากเลยสักนิด 
ที่คนพวกนี้เป็นผู้ทุกข์ยากก็เพราะ
พวกเขาอนาคตยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายดีๆนี่เอง 
เขายังก่อกรรมทำเวรอยู่ เขานิพพานไม่ได้แน่ๆ.....

การช่วยอโหสิกรรมคนบาปคนชั่
ที่ทำร้ายเธอในชีวิตประจำวันกันให้ได้ 
ไม่เกลียด ไม่โกรธ ไม่อาฆาต 
จึงไม่ต่างจากการปล่อยปลาเลยสักนิด 
ตังค์ก็ไม่ต้องไปเสียไปซื้อ 
อยู่ดีๆคนพวกนี้ก็จะโผล่หน้าเข้ามาหาเธอ
ในชีวิตประจำวันเอง
โดยไม่ต้องดิ้นรน
ขับรถ
ปหาซื้อที่ตลาดให้ยุ่งยากเลย 
บางทีเป็นคนใกล้ตัวเธอนี่เองแหละ....

นอกจากนั้น....
เธอยังไม่สร้างบุญซ้อนบาป
เหมือนไปซื้อปลาที่คนใจบาปไปจับมา
กักขังทรมานมันไว้ 
เพื่อรอให้เธอไปซื้อมันไปปล่อย
ลงแม่น้ำเพื่อเอาบุญอีกด้วย...

ถ้าเธอหยุดซื้อ... 
คนขายบุญด้วยการทำบาปร่วมกับเธอ
ก็จะได้ไม่ไปทำบาปจับปลามา
ขังไว้ขายเธออีกต่างหาก....

อย่าอนุโมทนาบุญร่วมกันแบบนี้เลย....
ถ้าจะติดตามเราเข้าสู่ประตูวิวาห์ ณ ด่านนภาลัย....

ป.วิสุทธิปัญญา
12-03-2014


09 มีนาคม 2557

คำสอน 9/03/2014

 

ทุกข์ได้
แต่อย่าท้อ

ความสุข
ไม่ได้เกิดจากใครยื่นให้

เธอจะสุขได้ก็เพราะใจ
ของเธอเอง

06 มีนาคม 2557

คำสอน 6/03/2014

 

ความรักที่แท้จริงนั้น
มิใช่แค่รักด้วยคำพูด

แต่ความรักที่แท้จริง
จะต้องออกมาจาก
ความจริงใจ
ผ่านทุกการกระทำใดๆ
ต่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม

คำสอน 6/03/2014

 

ถ้าเธอรักองค์จิตจักรวาล
และรักตนเองได้

เธอก็จงรักเพื่อนมนุษย์
คนอื่นๆ
ให้เหมือนที่เธอรัก
พระองค์
และรักตัวเธอเอง

เพราะรักนั้นมิต่างกันเลย

05 มีนาคม 2557

คำสอน 5/03/2014

 

โลกจะเปลี่ยนไป
ถ้าหัวใจมนุษย์เปลี่ยนแปลง

โลกกำลังวิกฤต
เพราะจิตสำนึกมนุษย์วิปริต

จิตสำนึกมนุษย์กับจิตสำนึก
ของโลก จะสั่นสะเทือนเป็น
หนึ่งเดียวกันตลอด
ถ้าจิตสำนึกมนุษย์ตกต่ำ
มนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอ

04 มีนาคม 2557

คำสอน 4/03/2014

 

ความดี ความชั่ว
อยู่ที่ตัวทำ

ความสูง ความต่ำ
อยู่ที่ทำตัว

ยิ่งสูง ยิ่งเสียว

คำสอน 4/03/2014

 

มีมหาสติ
คือ อย่างไร

1.ต้องคิดพร้อมกันใน 3 มิติ 
2.คิดถึงสิ่งที่ตนกำลังเผชิญอยู่
3.คิดถึงอดีตที่ตนเผชิญมา
4.คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันหน้า

คำสอน 4/03/2014

 

ด้วยรักและผูกพัน

ครอบครัวจะคงมั่น
หากรักกันมิเสื่อมคลาย

ครอบครัวไม่วุ่นวาย
หากมั่นในสายสัมพันธ์

ครอบครัวเป็นสุขศรี
หากไม่มีทะเลาะกัน

เคล็ดลับกระซับมั่น
อย่ายึดติดใครผิดถูก

คำสอน 4/03/2014

 

ปฏิบัติการแยกปลาออกจากน้ำ
ในรูปของสงครามประชาชน

มันคือบททดสอบจิตสำนึก
แห่งการเป็นมนุษย์
ทั้งคนไทยและทั่วโลก
ผ่านกระบวนการตัดสินใจว่า
ใครเข้าถึงการใช้
สติปัญญาได้หรือไม่
แค่ไหน อย่างไร

มันคือปฏิบัติการแยก
ฉลาดออกจากโง่
ก่อนบททดสอบ
บทสุดท้ายจะมาถึง

02 มีนาคม 2557

คำสอน 2/03/2014

 


อย่าช่วยเหลือใคร
โดยหวังจะได้รับ
ความช่วยเหลือตอบแทน

จงอย่าช่วยเหลือแต่ญาติพี่น้อง
กับเพื่อนบ้านที่ร่ำรวย
โดยคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือเธอ
กลับคืนในวันข้างหน้าบ้าง

แต่ถ้าเธอช่วยเหลือคนยากจน
คนพิการ และคนด้อยโอกาส
เธอก็จะมีความสุขใจในทันที
เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาไม่มี
สิ่งใดจะตอบแทนเธอ

คำสอน 2/03/2014

 

จงอย่าคิดว่า
เรามาเพื่อล้มเลิกสัจธรรม
และคำสอนของ
พระศาสดาทั้งปวง

เรามิได้มาล้มเลิก
แต่มาทำให้สมบูรณ์
ทุกประการต่างหาก

คำสอน 2/03/2014

 

ถ้าเธอรักได้เฉพาะแต่
คนที่รักเธอเท่านั้น
มันจะนับว่าเป็นความดีงาม
ของเธอได้อย่างไร
ในเมื่อ
ในหมู่คนชั่วทั้งหลาย
พวกเขาก็รักคนที่รักเขา
ด้วยเหมือนกัน

คำสอน 2/03/2014

 

เพราะว่าพระองค์
ทรงกำหนดให้ดวงอาทิตย์
ให้ความร้อนแรงและแสงสว่าง
แก่คนดีคนชั่วเสมอกัน

เธอจึงต้องรักศัตรูของเธอ
เธอจึงต้องไม่เกลียดชัง
ศัตรูของเธอ

แต่เธอต้องรักทุกๆคน
อย่างเสมอภาคกัน

01 มีนาคม 2557

คำสอน 1/03/2014

 

องค์จิตจักรวาล
ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
ซึ่งเป็นพระรูปธรรม
ทางพลังงาน

ถ้าเธอจะกราบ
พระองค์เธอจึงต้องกราบด้วย
จิตวิญญาณของเธอเท่านั้น