06 สิงหาคม 2566

คำสอน


 จำนวนหน่วยของเวลา
คือช่องถ่างของจิตวิญญาณ
ที่ใช้ไปตั้งแต่เดินทาง
จากพระนิเวศน์ของพระเจ้า
เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรี
เพื่อให้รู้ว่าคุณจากพระองค์มา
นานเท่าใดแล้ว