13 สิงหาคม 2566

คำสอน 13/08/2023

 


ถ้าในชาติที่แล้ว
ชอบวานให้คนอื่นคิดแทน
โดยทำตนเป็นคนเจ้าปัญหา
ชาตินี้คุณจะอับเฉาเบาปัญญา
เพราะเซลล์สมองที่มิได้ใช้งาน
มันจะเสื่อมลง 10% ในทุก 9 ปี
ถ้าขี้เกียจคิดในชาตินี้
จะโง่มากขึ้นในชาติหน้าด้วย