24 สิงหาคม 2566

คำสอน


 จิตวิญญาณถูกทำให้ทุกข์ในนรก
ด้วยกลอุบายแบบต่างๆกันไป
เพื่อช่วยสร้างสติทางวิญญาณให้รู้ว่า
จิตหยาบของตนทำผิดอะไรมา
ถ้าสำนึกถูกต้องจิตวิญญาณก็หายได้