19 ธันวาคม 2553

VDO. EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 1/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 2/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 3/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 4/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 5/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 6/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 7/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 8/8

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

23 ตุลาคม 2553

VDO. EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน..


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 1/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 2/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 3/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 4/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 5/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 6/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 7/8


 EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

19 กันยายน 2553

VDO. EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 1/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 2/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 3/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 4/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 5/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 6/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 7/8


 EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


12 สิงหาคม 2553

VDO. EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 1/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 2/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 3/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 4/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 5/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 6/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 7/8


 EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

11 กรกฎาคม 2553

VDO. EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 1/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 2/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 3/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 4/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 5/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 6/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 7/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 8/10


EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 9/10


 EP. 162# นิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

23 พฤษภาคม 2553

VDO. EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 1/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 2/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 3/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 4/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 5/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 6/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 7/8


 EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

13 กุมภาพันธ์ 2553

VDO. บทเรียนรักจากเฮติ


บทเรียนรักจากเฮติ 1/23


บทเรียนรักจากเฮติ 2/23


บทเรียนรักจากเฮติ 3/23


บทเรียนรักจากเฮติ 4/23


บทเรียนรักจากเฮติ 5/23


บทเรียนรักจากเฮติ 6/23


บทเรียนรักจากเฮติ 7/23


บทเรียนรักจากเฮติ 8/23


บทเรียนรักจากเฮติ 9/23


บทเรียนรักจากเฮติ 10/23


บทเรียนรักจากเฮติ 11/23


บทเรียนรักจากเฮติ 12/23


บทเรียนรักจากเฮติ 13/23


บทเรียนรักจากเฮติ 14/23


บทเรียนรักจากเฮติ 15/23


บทเรียนรักจากเฮติ 16/23


บทเรียนรักจากเฮติ 17/23


บทเรียนรักจากเฮติ 18/23


บทเรียนรักจากเฮติ 19/23


บทเรียนรักจากเฮติ 20/23


บทเรียนรักจากเฮติ 21/23


บทเรียนรักจากเฮติ 22/23


 บทเรียนรักจากเฮติ 23/23


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

24 มกราคม 2553

VDO. EP. 159# มนุษย์มะหนา


EP. 159# มนุษย์มะหนา 1/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 2/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 3/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 4/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 5/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 6/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 7/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 8/10


EP. 159# มนุษย์มะหนา 9/10


 EP. 159# มนุษย์มะหนา 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล