31 มกราคม 2566

คำสอน 31/01/2023

 

ความรักของมนุษย์
ช่วยค้ำจุนสมดุลโลกได้
ความรักของสามีภรรยา
ก็ค้ำจุนครอบครัวให้สมดุลได้

30 มกราคม 2566

คำสอน 30/01/2023

 

จงหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้
เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมดุล

29 มกราคม 2566

คำสอน 29/01/2023

 

ต้องชำระกิเลสในจิตหยาบให้สิ้น
คุณจึงจะอยู่เหนือกฏแห่งกรรมได้

28 มกราคม 2566

คำสอน 28/01/2023

 

รักให้ได้ อภัยให้เป็น
เน้นที่ความสัมพันธ์ ไม่เน้นแพ้ชนะ

27 มกราคม 2566

26 มกราคม 2566

คำสอน 26/01/2023

 

ความรักเพื่อให้เท่านั้น
จึงจะเหนี่ยวรั้งคนรอบข้าง
ให้เขาอยู่กับคุณได้

24 มกราคม 2566

คำสอน 24/01/2023

 

ห้องเรียนนี้ มีแต่สิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลสำหรับคน
ทุกศาสนา ที่ต้องการสวงหาปัญญากับอนุตร
ธรรมแท้จริง ที่สื่อถ่ายทอดสดลงมาจากพระเจ้า

21 มกราคม 2566

คำสอน 21/01/2023

 

บุญรักษา ปัญญาไว

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 21/01/2023


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
การเป็นคนชอบธรรมนั้นอันที่จริงแล้ว
มิใช่วัตรปฏิบัติที่พวกคุณถือทำกันอยู่ในทุกวันนี้
เพราะสิ่งที่ทำอยู่เป็นแค่เพียง “กิจกรรมเสริม”
มิใช่ภารกิจหลักในการผลิตพลังงานความรัก
เพื่อช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ต่อเนื่อง
ตาม “พันธะสัญญา 6” ที่จิตวิญญาณพวกคุณ
เคยให้สัจจะต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไว้
ก่อนพระองค์จะให้โอกาสคุณมาเกิดในชาติแรก
 
เมื่อได้รับโอกาสให้เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกแล้ว
สมองสองซีกของคุณจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน
โดยสมองซีกซ้ายพระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ให้
มนุษย์ทุกคนใช้ปัญญาได้ทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติ
คือใช้ได้ด้วย #สัญชาตญาณ ที่จิตวิญญาณสั่ง
กับใช้ได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสของจิตหยาบ
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเคยชินคุ้นใช้กันทั้งสองแบบนี้
จนไม่มีใคร “ฉุกคิด” ว่ายังมีซีกขวาให้ใช้อยู่ด้วย
ขณะที่พระเจ้าทรงเมตตาให้ใช้มันได้แบบฟลุ๊คๆ
หรือให้เข้าถึงมันได้ในจังหวะเพลินๆหรือที่เผลอ
ขณะคุณกำลังทำบางสิ่งจนลืมหิวลืมง่วงลืมเวลา
ซึ่งคุณทำสิ่งนั้นอย่างมีความสุขและเพลิดเพลิน
โดยไม่ติดกับเงื่อนเวลาและไม่กังวลกับผลที่จะได้
 
วิธีการปฏิบัติธรรมของคนชอบธรรมที่ไม่ถูกต้อง
ล้วนมีพฤติกรรมที่มิใช่การประกอบสัมมาอาชีวะดังนี้
 
1.การปฏิบัติธรรมโดยจำกัดจำเพาะสถานที่
ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกปฏิบัติทำกันแต่ในธรรมศาลา
ด้วยเข้าใจว่า “ธรรมศาลา” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่จะเกื้อกูลหนุนธรรมให้เกิดกุศลกรรมได้มากกว่า
โดยคนนำทางตาบอดไม่เคยบอกความจริงให้รู้ว่า
#บุญบาปและกุศลหรืออกุศล แท้จริงนั้นเกิดที่จิต
เพราะคนสองมิติมีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทั้งสิ้น
มิได้ข้องเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด
 
2.การทำบุญต้องทำกับนักพรตหรือนักบวช
ทำกับผู้ทรงศีลที่แก่พรรษาและเป็นเกจิดังยิ่งดี
นี่ก็เป็นการทำบุญโดยเฉพาะเจาะจงกับตัวตน
โดยมีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนจนแลดูไม่จริงใจ
การทำบุญในลักษณะนี้จึงมิได้ทำด้วยจิตสามนึก
 
จิตสามนึกที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติธรรมก็คือ
การทำเพื่อให้คนรอบข้างทุกคนและตนเองเป็นสุข
ไม่ต่างจากต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่วิหคนกกา
โดยไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นนกกาชนิดไหนตัวไหน
ก็สามารถเข้ามาอาศัยร่มเงาและเมล็ดผลกินได้
แถมกินเมล็ดผลแล้วตัวไหนจะถ่ายมูลรดใส่ไว้
ต้นไม้ต้นนั้นจะไม่เสียสมดุลให้เกิดทุกข์จนวุ่นวาย
คุณต้องรู้ว่าตัวคุณก็ไม่ต่างจาก “ต้นไม้” ที่ว่านี้
 
3.การปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญสร้างกุศลนั้น
จะเลือกทำจำเพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
ทั้งๆที่วันเวลาในชีวิตของตนมีอยู่อีกมากมายนัก
ซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างอิสระเสรีด้วย
 
ถ้าคุณยังเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้น
คือการรับศีล ฟังสวด ฟังเทศน์ ทำบุญ รับพร
กราบพระ กรวดน้ำ คว่ำขัน อธิษฐาน ภาวนา
โดยต้องมี #พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่แลดูว่าขลังแล้ว
คุณจักต้องเลือกไปปฏิบัติธรรมในวันสำคัญที่ว่านี้
เพราะเขาจะจัดให้มีพิธีใหญ่ในธรรมศาลานั่นเอง
 
4.การปฏิบัติธรรมด้วยการทำมากเพื่อจะได้บุญมาก
เพราะเชื่อว่าทำบุญน้อยกว่าก็จะได้บุญน้อยกว่านั้น
เป็นความคิดเข้าใจผิดของคนชอบธรรมอีกเช่นกัน
เพราะแท้แล้วการทำบุญเพื่อการปฏิบัติธรรมที่ว่านี้
ไม่ว่าคุณจะทำบุญด้วยสิ่งใดหรือทำจำนวนเท่าใด
ผลบุญกุศลนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของคุณ
ในรูปของความปิติสุขหรือความอิ่มเอิบเบิกบานใจ
มันมิได้ขึ้นอยู่กับ “วิธีการ” และ “จำนวน” ที่คุณทำ
 
จงจำไว้เสมอว่า
ทำบุญทำทานเพียงแค่หนึ่งบาทของคนจน
จะมีค่ามากกว่าการทำหนึ่งล้านบาทของคนรวย
ถ้าคนยากจนนั้นเต็มใจให้และให้ด้วยความตั้งใจ
โดยที่คนรวยนั้น “ให้” อย่างมีเงื่อนไขและหวังผล
 
ดังนั้น
การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น
จึงไม่เกี่ยวกับสถานที่ ไม่เกี่ยวกับผู้รับทำของคุณ
ไม่เกี่ยวกับเงื่อนเวลาโดยจำเพาะเป็นวันธรรมสวนะ
ไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวนที่คุณกระทำ
แต่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหน
มันจะอยู่ที่ “ความปีติสุข” ในการให้ของคุณโดยตรง
 
5.การปฏิบัติธรรมต้องมีการเป่าแตรนำหน้า
เพื่อบอกให้คนอื่นๆรู้ว่าคุณก็มาปฏิบัติธรรมด้วย
ซึ่งการปฏิบัติธรรมเช่นว่านี้เป็นการแฝงด้วยกิเลสไว้
เพราะการทำแบบนี้เพื่อหวังผลตอบแทนทางสังคม
โดยมุ่งปฏิบัติธรรมตามแนวธุรกิจการค้าในทางโลก
 
การลงทุนทางธุรกิจการค้าก็เพื่อหวังผลกำไร
ยิ่งลงทุนน้อยๆแต่ได้ผลกำไรตอบแทนยิ่งมากยิ่งดี
แต่การปฏิบัติธรรมด้วยการทำบุญนั้นไม่เหมือนกัน
เพราะกุศลผลบุญนั้นมันเกิดขึ้นที่จิตใจของคุณเอง
คนอื่นไม่รู้เรื่องบุญกุศลในรูปของความปีติที่เกิดขึ้น
มีแต่เพียงตัวคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่รู้ดีอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องขอให้ใครมาร่วมอนุโมทนาสาธุก็ได้
 
6.การปฏิบัติธรรมด้วยการฝากใครให้ช่วยทำแทน
เช่น ช่วยตักบาตรแทน กรวดน้ำแทน บริจาคแทน
ฟังสวด ฟังเทศน์ ฟังธรรมแทน สวดมนต์แทน
ไปปฏิบัติธรรมตามธรรมศาลาหรือสถานธรรมแทน
โดยอ้างว่าตนไม่สะดวกที่จะทำเองหรือว่าไม่ว่าง
การฝากวานให้ทำแทนเช่นนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน
เราเน้นด้วยคำว่า “ไม่ถูกต้อง” เท่านั้นนะ
มิได้กล่าวว่าฝากทำแทนไม่ได้หรือห้ามว่าอย่าทำ
 
การที่คุณฝากวานให้ใครปฏิบัติธรรมแทน
มันก็ไม่ต่างจากฝากวานให้ใครคนนั้น
ช่วยกินแทนเพื่อให้เข้าอิ่มแทน
แล้วคุณจะพลอยอิ่มท้องไปกับเขาด้วยมั้ย
 
ช่วยดื่มแทนเพื่อให้เขาดับกระหายแทน
แล้วตัวคุณเองจะดับกระหายไปด้วยมั้ย
 
ช่วยนอนแทนเพื่อให้เขาหายง่วงแทน
แล้วตัวคุณจะหายง่วงไปกับเขาด้วยมั้ย
 
ช่วยถ่ายหนักหรือเบาแทนเพื่อให้ปลดทุกข์แทน
แล้วตัวคุณจะสบายท้องเหมือนขับถ่ายเองมั้ย
 
ช่วยกินยาหาหมอแทนเพื่อให้เขาหายป่วยแทน
แล้วคุณจะหายเจ็บป่วยโดยไม่กินยาเองได้มั้ย
 
ช่วยตั้งครรภ์แทนเพื่อให้เขาออกลูกให้แทน
แล้วคุณจะได้ลูกเป็นของตัวเองมั้ย
 
ช่วยอ่านพระโอวาทแทนเพื่อให้เขาเข้าใจแทน
แล้วตัวคุณจะเข้าใจในพระโอวาทนั้นกับเขามั้ย
 
พี่ๆน้องๆต้องจำเอาไว้เถิดว่า....
ความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเอง
ใครเป็นคนก่อเป็นคนทำคนนั้นจักต้องได้รับผลนั้น
จะให้ใครคนอื่นทำแทนเพื่อรับผลแทนกันไม่ได้
 
นอกจากจิตหยาบของคุณก่อทั้งกรรมดีหรือชั่วไว้
แล้วจิตวิญญาณของคุณต้องรับเอาผลกรรมนั้นไป
เมื่อสิ้นอายุขัยจนจบชีวิตลงไปในภพชาตินั้นๆแล้ว
เพราะจิตหยาบเป็น “ตัวแทน” ของจิตวิญญาณ
ตามที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ให้เป็นเช่นว่านั้น
นอกจากกรณีนี้แล้วจะฝากให้ทำแทนกันไม่ได้
 
เพราะทุกรูปธรรมของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนั้น
พระเจ้าประทานอำนาจพร้อมหน้าที่เอาไว้ให้แล้ว
มนุษย์จะมีหนึ่งสมองสองมือสองเท้าที่เป็นอวัยวะ
โดยยังมีอายตนะทั้งหกให้ไว้ใช้เป็นเครื่องมือด้วย
 
เมื่อตัวคุณมีหน้าที่และอำนาจทุกอย่างพร้อมแล้ว
คุณพร้อมที่จะใช้อำนาจนั้นทำหน้าที่อยู่หรือเปล่า
ถ้าคุณพร้อมที่จะใช้และพร้อมที่จะทำหน้าที่แล้ว
คุณสามารถเข้าถึงอำนาจหน้าที่นั้นได้ดีพอหรือยัง
 
ถ้าคุณมีความพร้อมแบบเบ็ดเสร็จ
คือรู้หน้าที่ว่าต้องทำสิ่งใด รู้วิธีว่าต้องทำอย่างไร
รู้จนกระทั่งว่าคุณจะเข้าถึงพลังอำนาจในตนเอง
เพื่อทำสิ่งดีงามตามหน้าที่นั้นให้สำเร็จได้อย่างไร
แสดงว่าคุณเป็นผู้พร้อมที่จะพึ่งตนเองแน่แล้ว
การฝากคนอื่นให้ช่วยทำบุญแทนปฏิบัติธรรมแทน
มันจึงจะว่างไปจากในหัวสมองของคุณได้
นี่จึงเป็นความว่างเพราะการวางโดยแท้
 
กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
 
เอเมน สาธุ
ปัญญาวิสุทธิ์
21/01/2566

20 มกราคม 2566

คำสอน 20/01/2023

 

สวัสดีมีโชคชัย
คิดหวังสิ่งใดจงสมปรารถนา

19 มกราคม 2566

18 มกราคม 2566

คำสอน 18/01/2023

 

มีสุขมีทรัพย์ มีโชคมีลาภ
มีสุขภาพแข็งแรง

17 มกราคม 2566

11 มกราคม 2566

10 มกราคม 2566

คำสอน 10/01/2023

 

รักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงใคร
- ปณิธานแห่งการ หลุดพ้น

รู้สติ มีสติ ใช้สติ 
- มหาสติ

แก้ววิเศษ 2 ดวงนี้
พระบิดาประทานมาให้
เพื่อนำทางพวกท่านกลับบ้าน

คำสอน 10/01/2023

 

โชคดี มีสุข
ไร้ทุกข์ ปลอดภัย

09 มกราคม 2566

คำสอน 9/01/2023


 ขอให้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ด้วยการพบเจอแต่สิ่งที่ดี

08 มกราคม 2566

คำสอน 8/01/2023

 

คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนา
ทำการค้าขอให้ร่ำรวย

07 มกราคม 2566

คำสอน 7/01/2023


 มอดไม่รู้จักพระเจ้าจึงหลอกว่าตนเป็นพระเจ้า มอดไม่รู้จัก
พระเจ้าแต่รู้จักสวรรค์นิรันดรจากพระเยซู จึงสร้างสวรรค์
มายาที่ไปง่ายกว่าขึ้นมาแทนเพื่อให้เป็นแดนกักขังจิต
วิญญาณมิให้มาเกิดเป็นมนุษย์

05 มกราคม 2566

คำสอน 5/01/2023

 

รูปธรรมจากต่างเผ่าดาวที่เป็นฝ่ายดีเขาจะไม่กล้าแสดงตัว แต่จะ
คอยแอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่เบื้องหลังเพราะจะมายุ่งเกี่ยว
กับมนุษย์ไม่ได้ พวกที่เคยเปิดเผยหน้าตาแต่ประกาศตน
ว่าช่วยนั้นแหละ "ตัวร้าย"

04 มกราคม 2566

คำสอน 4/01/2023


สิ่งมีชีวิตในต่างเผ่าดาวมีทั้งที่คล้ายสัตว์คล้ายมนุษย์และ
 เหมือนมนุษย์ โดยมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ถ้าเป็นพวกที่
บุกรุกเข้ามาในระบบโลกเราจะเรียกว่า "มอด" ฝ่ายดีจะ
ไม่เปิดเผยตัว ฝ่ายชั่วจะลวงว่าตนเป็นฝ่ายดี!

02 มกราคม 2566

คำสอน 2/01/2023

 

อายตนะทั้งห้ามีไว้ทำงานร่วมกับจิตให้ รับรู้เพื่อเรียนรู้ มิใช่
รับรู้เพื่อ "รับเอา" จนเกิดกิเลสคือชอบไม่ชอบในเวทนาขันธ์
จนนำไปสู่อารมณ์ขยะรายวันในการนึกคิดเพื่อหมุนกรรม
จักรในสังขารขันธ์!

คำสอน 2/1/2023

 

คำว่า #สุญตา แปลตรงตัวว่า "การมีตาเป็นสูญ" ตาหมายถึง
อายตนะทั้งหก "เป็นสูญ" คือการมีแต่เหมือนไม่มี มิใช่แสร้ง
ทำเป็นพิการ "สุญตา" คือการใช้ให้เป็นประโยชน์โดยช่วย
ให้จิตรับรู้เพื่อเรียนรู้เท่านั้น!