28 เมษายน 2559

อย่าเป็นทาสของสิ่งเร้าเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ในช่วงชีวิตของท่านที่ผ่านมา
เพราะพวกท่านใช้ความเป็นเด็กในตนเอง
นับตั้งแต่ก่อกำเนิดเป็นกุมารน้อย
เป็นระยะเวลายาวนานเกินไป
ใช้ความเป็นเด็กในตนเองบางด้านมากเกินไป

พอเจริญเติบโตพ้นวัยกุมารน้อย
ตั้งแต่มีอายุขัยครบสามขวบแล้ว
ท่านทั้งหลายก็ยังคงติดพัน
กับการใช้ความเป็นเด็กกันอยู่อย่างนั้น
โดยเฉพาะการมีนิสัยทางอารมณ์แบบเด็กๆ
คืออ่อนไหวง่ายเมื่อได้สัมผัสเผชิญกับสิ่งเร้า

แม้ท่านจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ผ่านประสบการณ์อะไรๆในชีวิตมาแล้วตั้งมากมาย
แต่ท่านเคยสังเกตตนเองบ้างหรือไม่ว่า
ท่านมักตกม้าตายไปกับการถูกยั่วยุเย้ายวนเสมอ

ใครปากหวานยกยอ ท่านก็เคลิบเคลิ้ม
ใครก้าวร้าวเหิมเกริม ท่านก็เกิดโทสะ

ใครทำดีต่อท่านตัวท่านก็ชื่นชอบ
แล้วท่านก็มักจะทำดีตอบ

ใครทำไม่ดีต่อท่านตัวท่านก็ไม่ชอบ
แล้วท่านก็มักจะทำไม่ดีตอบ

ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า
ในชีวิตประจำวันของท่านนั้น
ท่านจะต้องระวังการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึก
ภายในหัวอกหัวใจตนเองเอาไว้ให้มาก

เพราะอารมณ์รู้สึกจากจิตท่านนี่แหละ
ถ้ามันสั่นสะเทือนไปในทางผิดธรรมชาติ
มันก็จะไร้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณ
จนเป็นผลให้บั้นปลายชีวิต
จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่าน
จะมิอาจหลุดพ้นหรือนิพพานได้เลย

นอกจากนั้น
จิตของท่านมันจะผลิตสร้างพลังงานด้านบวก
เพื่อช่วยค้ำจุนความสมดุลของดาวโลกไม่ได้
ถ้าวันๆมันได้แต่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำ
ให้เกิดเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันอยู่เนืองๆ
ทั้งยังเป็นการก่อผลกรรมให้เป็นเวรกรรม
ที่ตัวท่านจักต้องรับผิดชอบมันในชาติหน้าด้วย

ดังนั้น
หน้าที่สำคัญทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณ
ที่ท่านจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็คือ

ท่านจะต้องไม่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึก
ไปในทางด้านลบหรือด้านบวกหยาบๆ
เมื่อถูกยั่วยุหรือปลุกเร้าโดยเด็ดขาด

การบ้ายอเมื่อฟังคำเยินยอแล้วกระหยิ่มใจ
การบ้าคลั่งเมื่อฟังคำยั่วยวนแล้วป่วนใจ
ทั้งสองประเภทนี้เกิดจากการตกเป็นทาส
สิ่งยั่วยุด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละ

*ความไม่สงบสมดุลซึ่งเกิดขึ้นที่ในจิตท่าน
มันไม่ต่างไปจากท้องทะเลที่บ้าคลั่ง
อันเกิดจากคลื่นใหญ่ คลื่นแรง คลื่นสูง

ถ้าท่านจะทำให้ท้องทะเลนั้นนิ่งสงบลง
ท่านอย่ามุ่งแต่จะกระทำที่ท้องทะเล
หรือมุ่งแต่จะกระทำที่จิตของท่านเลย
มันไม่มีวันได้ผลอย่างที่คิดต้องการหรอก

การพยายามเก็บกดอารมณ์ไม่สมดุลนั้นไว้
การพยายามข่มขืนจิตใจตนเอง
คือ ตัวอย่างที่อุปมาว่ากระทำที่ท้องทะเลนั่นล่ะ

ถ้าหนทางที่ถูกต้อง
ที่จะทำให้ท้องทะเลนิ่งสงบได้
คือการกระทำให้ลมพายุ
ผู้เป็นเหตุให้ทะเลบ้าคลั่งสงบลงโดยพลันแล้ว

หนทางที่ถูกต้อง
ที่จะทำให้สภาวะจิตของท่านนิ่งสงบได้
คือการกระทำให้ "เหตุแห่งความไม่สงบ" ของจิต
มันสงบลงอย่างไร้พิษสงโดยพลัน
หรือดูแลมันให้ "สงบไว้" ตลอดไปนั่นเอง

วิธีที่จะจัดการกับทุกเงื่อนไขทุกสาเหตุ
มิให้มันทำให้จิตของท่านบ้าคลั่งเสียสมดุล
หรือวิธีจัดการจิตที่ไม่สมดุลแล้วให้มันสงบนิ่ง
เราได้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดเอาไว้ให้แล้วว่า
จงหยิบเอา "มหาสติ" มาใช้เป็นเครื่องมือสิท่าน

มหาสติ 
ประกอบด้วย "สติ" สามประการ คือ

1.การรู้สติ จะช่วยให้ท่านฉลาดทางสังคม
2.การมีสติ จะช่วยให้ท่านฉลาดทางอารมณ์
3.การใช้สติ จะช่วยให้ท่านฉลาดทางปัญญา

ขอท่านทั้งหลายจงเร่งนำไปใช้ในชีวิต
เพื่อก้าวไปสู่ประตูแห่งการหลุดพ้น
อย่างพร้อมเพรียงกันในชาตินี้ให้จงได้
ก่อนที่วาระสุดท้ายแห่งการปิดยุค 
56 วัน หรือ 8 ราตรีจะมาถึงกันเถิดนะ

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
28-04-2016

27 เมษายน 2559

อโหสิกรรมกันดีกว่าเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ถ้าท่านมีปัญหาทางใจกับใคร
ไม่ว่าจะเป็นโกรธ เกลียด เคียดแค้น
รังเกียจ ขุ่นมัว ไม่พอใจ เจ็บใจ
จนแม้กระทั่งเพียงแค่รู้สึกหมั่นไส้ใครสักคน

ท่านจักต้องรีบตัดใจเพื่อละวาง
อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีต่อใครคนนั้น
ให้กลับคืนสู่ความสงบโดยเร็วที่สุด
ซึ่งท่านจะมีเวลาเพียงแค่สามนาทีเท่านั้น

ท่านทั้งหลายจงรู้ว่า
การที่ท่านมีปัญหากับใคร
แล้วปล่อยทิ้งอารมณ์ไม่สมดุลนั้นคาใจไว้
ด้วยเข้าใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว
อาการเสียสมดุลทางจิตใจของท่าน
คงจะคลี่คลายกันได้เองนั้น
มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

ที่ท่านไม่มีอารมณ์โกรธหรือเสียสมดุลอีก
เป็นเพราะว่า "จิตสามนึก" ของท่าน
คือ นึกได้ นึกเอา และนึกเอง
มันลืมไปแล้ว มันหยุดสั่นสะเทือน
เกี่ยวกับกรณีนั้นไปแล้วต่างหาก

แต่ท่านจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่า
แม้จิตสามนึกจะลืมไปแล้ว
แต่ "จิตใต้สำนึก" ของท่าน
ซึ่งเป็นกล่องความจำทางจิตวิญญาณ
มันจะไม่มีวันลืมเด็ดขาด

เมื่อความทรงจำทางจิตวิญญาณยังคงอยู่
ความเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
ที่ท่านเรียกว่า "กงล้อแห่งกรรม"
หรือการมีสังสารวัฏก็จักดำเนินต่อไป
ท่านกับใครคนนั้นก็จักต้อง 
"เกี่ยวกรรม" กันต่อไปอีก
เพราะคุณสมบัติที่ไม่สมดุลของจิต
ต่อกรณีกรรมนั้นยังมิได้ถูกทำให้เป็นโมฆะ

เราจึงกล่าวต่อท่านทั้งหลาย
ในพระนามแห่งองค์จิตจักรวาลว่า
ถ้าท่านมีปัญหาทางจิตกับใคร
ท่านมีเวลาเพียง "3 นาที" เท่านั้น
ที่จะป้องกันมิให้อาการทางจิตที่เสียสมดุล
มันหล่นลงไปในจิตใต้สำนึก

นั่นคือท่านกับคู่กรณี
จะต้องร่วมมือกัน "อโหสิกรรม" หรืออภัยให้กัน
โดยอย่าไปสนใจว่าใครถูกใครผิด
เพราะการพยายามจะเอาชนะกัน
แม้ท่านจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ตาม

แต่มันก็จะเป็นความโง่ของท่าน
ที่จะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผิดบาปต่อท่าน
เกิดความอาฆาตโกรธแค้นท่านอยู่ดังเดิม
ไม่ก็อาจโกรธแค้นท่านเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อเขายังมีการเกี่ยวกรรมกันกับท่านอยู่
โดยอีกฝ่ายหนึ่งยังฝังใจไม่ยอมเลิกลา
ท่านจึงมิอาจยุติกรรมนั้นฝ่ายเดียวได้

ดังนั้น
หากท่านปรารถนาการหลุดพ้นแท้จริงแล้ว
ต่อนี้ไปถ้ามีปัญหาทางจิตใจกับใคร
ก็จงอย่าพยายามเอาชนะกัน
จงอย่ามุ่งพิพากษากันว่าเอ็งผิดข้าถูก
แต่จงรีบละวางอารมณ์ไม่สมดุลนั้นเสียโดยพลัน
โดยหันหน้าเข้าหากัน ปรับความเข้าใจกันแทน
เพื่อยุติกรรมที่กำลังก่อร่วมกันนั้นทันที

สามนาทีมีไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนัก
ที่ท่านจักสร้างสมดุลทางจิตใจให้ตนเอง
ด้วย "มหาสติ" กับ "ปณิธานแห่งนิพพาน"
ที่เราเคยกล่าวขานไว้นานแล้ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27-04-2016

26 เมษายน 2559

เลือกเรียนรู้ไม่ได้


เกิดเป็นมนุษย์
จะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้

ทุกๆประเภทของความรู้
ทั้ง 4 ประเภท ที่มีอยู่จริงในจักรวาลนี้
ล้วนเป็นสิ่งสมควรเรียนรู้ให้ได้รู้ทั้งสิ้น

1.ความรู้ที่อยากรู้ ต้องรีบเรียนรู้ทันทีที่พบเจอ
2.ความรู้ที่ไม่อยากรู้ เพราะเรียนรู้มาบ้างแล้ว
ก็ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อพิสูจน์ว่าที่รู้อยู่แต่เดิมนั้น
มันเรียนรู้มาผิดหรือถูกแค่ไหน อย่างไร

3.ความรู้ที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องรู้
ท่านก็สมควรที่จะตั้งใจเรียนรู้

เพื่อให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียก่อน
เพราะถ้าไม่เรียนรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า
อะไร เป็นอะไร อย่างไร

เมื่อท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
ท่านก็จะได้คำตอบเองว่า
ทำไมท่านจึงต้องเรียนรู้
หรือว่าทำไมครูจึงนำมาสอนท่าน

4.ความรู้ที่ไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้

ความรู้ประเภทนี้เป็นปัญหาของทุกคน
ที่เกียจคร้านการเรียนรู้
ที่เลือกจะเรียนรู้แต่สิ่งที่อยากรู้

ที่เลือกจะเรียนรู้
กับครูที่ตนศรัทธาพิเศษเท่านั้น

จึงพลาดโอกาสในการเรียนรู้บางความรู้
ที่ตัวเองยังไม่รู้นั้นไปอย่างน่าเสียดาย

ดังนั้น
เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านว่า
ท่านจะเลือกเรียนรู้ไม่ได้
ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เป็นความรู้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
26-04-2016

25 เมษายน 2559

คนโง่ คือ คนที่มีปัญญาแต่เข้าถึงการใช้มันไม่ได้เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

คนที่ถูกเรียกว่า "คนโง่" นั้น
มิได้หมายถึงคนที่มีความบกพร่องทางสมอง

แต่หมายถึงคนที่มีสมองมีปัญญา
แต่เข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของตนไม่ได้
และที่เข้าถึงความฉลาดทางปัญญาไม่ได้
ก็เพราะว่า "คิดไม่เป็น"

สาเหตุที่คิดไม่เป็นก็เพราะว่า

1.ได้แต่นึก:
นั่นคือ นึกได้ นึกเอา และนึกเอง
โดยใช้อารมณ์รู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อน
เช่น อารมณ์ดีก็จะนึกบวก
หากอารมณ์ร้ายก็จะนึกลบ

2.ตั้งคำถามไม่เป็น:
นั่นคือ แม้ตนต้องการจะรู้คำตอบอะไร
แต่ก็ตั้งคำถามตนเองเพื่อให้ได้คำตอบ
ตามที่ตนต้องการนั้นไม่เป็น

ที่ตั้งคำถามตนเองไม่เป็นก็เพราะว่า
มีคนอื่นช่วยคิดแทนให้เสียจนเคยตัว
จึงขาดทักษะด้านการคิด

3.ขาดสติง่าย:
นั่นคือ เป็นคนอ่อนไหวกับการถูกยั่วยุง่าย
เมื่อได้รับการยั่วยุก็จะเสียสมดุลทางอารมณ์
เมื่อเสียสมดุลทางอารมณ์แล้ว
ก็มักจะใช้อารมณ์ที่ไม่สมดุลนั้น
แสดงออกหรือกระทำแทนการใช้ปัญญา
จนก่อความผิดพลาดและผิดบาปอยู่เสมอ

ดังนั้น
ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่า
"ความฉลาดทางปัญญา" นั้นสร้างได้
เพียงแค่ท่านจักต้องครองคุณสมบัติด้านบวก
ใน 3 ประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ได้
กล่าวคือ

1.ท่านต้องไม่ดีแต่นึกด้วยจิต 
แต่ท่านต้องฝึกคิดด้วยสมองด้วย

2.ท่านต้องฝึกสร้างกระบวนการคิด
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการตั้งคำถามตนเอง
ให้สอดคล้องกับคำตอบ
ที่ท่านต้องการให้ได้ก่อน

3.ท่านต้องมีทักษะในการควบคุมอารมณ์
ไม่ให้อ่อนไหวง่ายเมื่อถูกยั่วยุ
นั่นคือการที่ท่านต้องเป็นผู้ "มีสติ"
ด้วยการใช้ Chicken Model ของ อ.ปริญญา
ดังต่อไปนี้ คือ

1) ฉลาดรับรู้ ฉลาดไม่รับเอา
นั่นคือให้เลือกรับรู้แต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระ
และให้ปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้ท่านเสียสมดุล
โดยละวางประเด็นนั้นลงเสียให้ได้
อย่าไปเสียเวลาใส่ใจมันเลย

2) ฉลาดรับรู้ ฉลาดรับเอา
นั่นคือการเลือกที่จะใส่ใจเรียนรู้แต่สิ่งสาระ
แล้วก็รับเอาสาระนั้นมาสร้างความปลื้มปิติ
หรือความภาคภูมิใจให้ตนเอง

3) ฉลาดที่จะไม่รับรู้ ฉลาดที่จะไม่รับเอาอะไร
เพราะในชีวิตประจำวันของท่านนั้น
อาจมีบางครั้งที่ท่านจักต้องยอมปล่อยวาง
บางสิ่งที่ท่านคุ้นชินกับมันอยู่แล้ว
โดยไม่ไปเสียเวลาให้กับมันอีก

เช่น ถ้าสามีท่านเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น
เขาก็คงจะขี้บ่นอยู่เป็นอาจิณแล้ว
ตั้งแต่แต่งงานกันมาหลายปี
สามีก็คงจะขี้บ่นเสียจน
ภรรยาชินหูกันบ้างแล้วแหละนะ

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
25-04-2016

คำสอน 25/04/2016

 

ดวงยิหวา ยาหยี ของพี่เอ๋ย
ใยเฉยเมย หันหลัง ไม่ฟังพี่
โลกสะเทือน ฟ้าลั่น สั่นปฐพี
ยังพิรี้ พิไร ทำไมกัน

ภัยพิบัติ จัดเต็ม อย่างเข้มข้น
เพียงหวังผล เปลี่ยนโลก เป็นโศกศัลย์
ความรักตัว กลัวตาย ใคร่ยืนยัน
เมื่อโลกลั่น น้องพี่ จักมีภัย

22 เมษายน 2559

"พายุลูกเห็บ" เม็กซิโก

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา
มีเหตุการณ์เหลือเชื่อสำหรับคนที่ไม่เชื่อ
เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เพื่อยืนยันว่าโลกกำลังถูกชำระ
ด้วยภัยพิบัติในแบบผิดที่ผิดทาง

นั่นคือปรากฏการณ์ "พายุลูกเห็บ
พัดถล่มเม็กซิโกที่ตกลงมาพร้อมฝนหนาว
ทั่วทั้งเมืองนั้นแลดูขาวโพลนดั่งหิมะ

สหรัฐเม็กซิโกเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้
ของทวีปอเมริกาเหนือ
อยู่ในพิกัดเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย
ไม่ต่างจากประเทศไทย
ปกติแล้วจะไม่มีพายุลูกเห็บที่ตกหนัก
พร้อมความหนาวเย็นดั่งหิมะตกเช่นนี้เลย

นี่คือความแปลก...พิศดาร
ซึ่งกำลังเกิดขึ้นที่เม็กซิโก
และในอนาคตประเทศไทย
จะมีหิมะตกเป็นแห่งๆดั่งเม็กซิโกได้เหมือนกัน

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
21-4-2016

21 เมษายน 2559

น้ำท่วมฉับพลัน ที่ประเทศเวเนซูเอล่าวันที่ 20 เมษายน 2559
เกิดอุทกภัยจากฝนตกหนัก
ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน
ที่ประเทศเวเนซูเอล่าอีกประเทศหนึ่งแล้ว

เวเนซูเอล่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่เหนือสุด
ของทวีปอเมริกาใต้
เป็นประเทศที่ติดอยู่กับชายฝั่งทะเล
เป็นประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
ภูมิอากาศจึงคล้ายคลึงกับประเทศไทย

เราเคยกล่าวความจริงต่อท่านมาแล้วว่า
ประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่บนพื้นที่สีแดง
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการชำระโลกเช่นกัน

นั่นคือ เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
นิคารากัว เอลซาลวาดอร์ คอสตาริกา
ปานามา คิวบา เฮติ โดมินิกัน และเอกวาดอร์

ซึ่งพวกเขาจะถูกรบกวนด้วยแผ่นดินไหว
ภูเขาไฟปะทุ อุทกภัยฉับพลัน แผ่นดินถล่ม
แผ่นดินยุบแยก เหล่านี้เป็นต้น
โดยที่พวกเขาจะได้รับรู้แรงสั่นสะเทือน
เพื่อการเตือนภัยถี่ขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

ผู้มีบุญที่ฉุกคิดได้ก่อนจะปลอดภัย
เราจะขอให้พวกเขาจงข้ามผ่านมันไปให้ได้

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

21-4-2016

น้ำท่วมทะเลทราย*เพื่อยืนยันข่าวสารการชำระโลก
ในการนำโลกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่

ที่มนุษย์โลกจักต้องผ่านมหันตภัยพิบัติ
แบบต่างๆที่จะได้เผชิญกันในวันหน้าไปให้ได้

ซึ่งเราได้ทำหน้าที่เปิดเผยความจริง
ของข่าวสารการชำระโลกเพื่อการเปลี่ยนยุค
ให้รู้กันล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องแล้ว

มายาแห่งปรากฏการณ์พลิกประวัติศาสตร์
กรณีเกิดอุทกภัยหรือ "น้ำท่วมทะเลทราย"
จึงถูกช่างเท็คนิกทำสิ่งที่เหลือเชื่อ
ให้คนที่ไม่เชื่อข่าวสารของเรา 
ให้คนที่เคยต่อต้านข่าวสารเรา
ให้ได้ประจักษ์ ให้ได้จำนน

เพราะพวกเขาจะไม่สามารถ
ใช้ตำราวิทยาศาสตร์ฉบับเดิมอธิบายได้เลยว่า

ทำไมน้ำจึงท่วมประเทศในเขตทะเลทรายได้
ทั้งๆที่ประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมานั้น
ประเทศนี้ไม่เคยมีปัญหา
ด้านอุทกภัยกรณีน้ำท่วมเช่นนี้มากอนเลย

ทำไมน้ำจึงท่วมฉับพลัน
จนพวกเขาขับรถหนีไม่ทัน
ทำให้รถยนต์หลายคัน
ต้องจมน้ำที่ไหลหลากมาไปต่อหน้าต่อตา

เราจึงขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า
โลกจะเกิดมหันตภัยพิบัติรุนแรงกระจายทั่ว
ด้วยปฏิบัติการทางเท็คนิกที่ถูกกำหนดแผนไว้
มิใช่ภัยธรรมชาติตามปกติแน่นอน

ให้ดูประเทศในเขตทะเลทราย
ที่จะเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมหนัก
หรือจะเกิดกรณีหิมะพัดตกถล่มลงมา
ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้ากันอีก
แล้วท่านบางคนค่อยหันมาฟังเราก็ได้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

21-4-2016

บินสำรวจอุทกภัยในซาอุดิอาระเบีย


นักบินขึ้นบินสำรวจพื้นที่ประสบภัย
ที่เมือง Jizan ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่น้ำท่วมหนักที่สุด
ทำให้ถนนขาดชำรุด รถราแล่นผ่านไม่ได้

ชาวบ้านขาดการติดต่อกับโลกภายนอก
มานานร่วม 15 วันแล้วหลังประสบภัย
เพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกนั้น
เราได้สื่อจากพระบิดามากล่าวต่อชาวโลก
เอาไว้หลายครั้งและนานโขแล้วว่า

1.ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทั่วโลก
2.ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทุกรูปแบบ
3.ภัยพิบัติจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ
4.ภัยพิบัติจะเกิดในที่ๆไม่เคยเกิด
5.ภัยพิบัติจะเกิดซ้ำอีกแม้ในที่ๆเคยเกิดแล้ว
6.ภัยพิบัติจะเกิดในระดับเบาแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ตัว...
และเตรียมตัวผจญภัยกันล่วงหน้าเสมอ

ดังนั้น
เราจึงกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่า
เมื่อมนุษย์ต้องตกอยู่ในฐานะ
ทำสงครามกับธรรมชาติเยี่ยงนี้แล้ว
จะเอาเวลาที่ไหนมา "ทำศึกสงคราม" กันเอง

สงครามโลกครั้งที่สามไม่มีหรอก
นอกจากจะหาเรื่อง 
"ต่อสู้กันเอง" ในชาติเผ่าเดียวกัน
แล้วก็กอดคอกันตายไปด้วยกัน
ในปฏิบัติการของช่างเท็คนิกที่แยบยล

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

21-4-2016

พายุพัดถล่มร้านค้าในอุรุกวัย ระทึก


คลิปจากกล้องวงจรปิดนี้
ระบุวันที่ 15 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นวินาทีที่พายุพัดเข้าถล่ม
ร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองโดโลเรส
ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของอุรุกวัย
อย่างรุนแรงและน่ากลัว

ลมพายุพัดถล่มประตูกระจกพัง
ทำเอาบานกระจกหน้าร้านหลุดปลิวออกมา
ส่วนภาพด้านนอกเผยให้เห็น
พายุระห่ำพัดรถยนต์และข้าวของ
กระเด็นไปคนละทิศละทาง

พายุรุนแรงครั้งนี้ก่อให้เกิดน้ำท่วมหนัก
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปร่วม 10 ราย
มีครอบครัวผู้เสียหายจากพายุและน้ำท่วม
เป็นจำนวนนับพันครอบครัว

ประธานาธิบดี ตาบาเร บาซเกซ
ผู้นำประเทศอุรุกวัยได้ประกาศให้
วันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา
เป็นวันไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัย
ขณะที่ทางการได้เร่งลงมือฟื้นฟู
เมืองโดโลเรสที่ได้รับความเสียหายหนักสุด
ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-4-2016

ท้องฟ้าเหนือประเทศเอลซาวาดอร์ มีแสงสีแดงเลือด


เมื่อคืนค่ำของราตรีที่ผ่านมา(17-4-2016)
เวลา 19.20 . ตามเวลาท้องถิ่น

ท้องฟ้าเหนือประเทศเอลซาวาดอร์
มีแสงสีแดงเลือดอย่างชัดเจน
เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไร
ประชาชนจึงพากันวิจารณ์ไปต่างๆนานา

เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ประเทศเอลซาวาดอร์เป็นหนึ่งในแผ่นดินเสี่ยง
โดยเสี่ยงต่อการเกิดหายนะภัยที่รุนแรง
หนักสุดถึงขั้นแผ่นดินชายทะเลบางส่วน
อาจจะต้องสูญหายไปจากที่ๆมันเคยอยู่
พี่ๆน้องๆบนแผ่นดินนี้และประเทศใกล้เคียง
ต่อนี้ไปจะมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูงลิ่ว

อันแสงบนฝั่งฟ้าสีแดงเข้มตัดกับความมืดนี้
มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเองไม่ได้

เราจึงจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
แสงฟ้าสีแดงเข้มนี้เป็นมายา
ที่ประดาช่างเท็คนิกเขาส่งสัญญาณเตือนมา
แปลว่า "ภัยอันตรายสูงสุด" กำลังจะมาถึง
เพื่อให้คนมีบุญเมื่อได้เห็นแล้ว "ฉุกคิด"
ที่จะได้เตรียมรักษาชีวิตให้รอดกันล่วงหน้า
ก่อนที่มหันตภัยมันจะมาถึงตัวโดยแท้

ถ้าบนแผ่นดินประเทศนี้พิกัดใดก็ตาม
สามารถแลเห็นแสงสีแดง
บนฟากฟ้ายามค่ำคืนที่ 17 นั้นได้
ก็ขอให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่า
แผ่นดินประเทศนี้ พิกัดตรงนั้นแหละ
ในอนาคตอีกไม่นานหรอก
มันจะต้องเป็น "เขตภัยพิบัติ
ให้คนทั้งโลกได้จดจำเป็นแน่แท้

ท่านทั้งหลายไม่รู้หรอกว่า
ใต้แผ่นดินของเอลซาลวาดอร์
มันมีรอยร้าวน้อยใหญ่เต็มไปหมดแล้ว
ตั้งแต่สงกรานต์ที่ผ่านมา
แผ่นดินนี้สั่นไหวแรงๆทุกวันๆละหลายสิบครั้ง
เขาจะเขย่าถี่ๆแรงๆระดับ 4-5 กันทำไม
ถ้าพวกเขาไม่มีเป้าหมายสำคัญ!

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
21-4-2016

"ทอร์นาโดไฟ" เหตุเกิดที่แคนาดา


เหตุเกิดที่แคนาดา
*******************
นักผจญเพลิงต้องวิ่งหนีตาย
กระโดดลงในบึงน้ำ
เหตุจาก "ทอร์นาโดไฟ" (ดังภาพคลิป)

นี่ก็เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นอีกว่า
เป็นปฏิบัติการของช่างเท็คนิก
ผู้อยู่เบื้องหลังมิติโลก
ที่ท่านทั้งหลายมองไม่เห็น
มิใช่เป็นเหตุบังเอิญอย่างที่บางคนคิด

ภัยธรรมชาติแทบทุกครั้งต่อนี้ไป
ล้วนมีผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น
เราจะกล่าวเช่นนี้เสมอ
จนกว่าท่านทั้งหลายจะหันหน้ามาฟังเรา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา


21-4-2016

น้ำท่วมซาอุดิอาระเบีย


สภาพอุทกภัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ดินแดนแห่งทะเลทราย

เส้นทางหลวงที่มุ่งสู่เม็กกะห์
เกิดภาวะน้ำบ่าไหลหลากเข้าท่วมถนนกระทันหัน
รถราที่กำลังใช้ทางอยู่จึงหลบหลีกไม่ทัน
เมื่อกระแสน้ำพัดมาจึงพากันไหลล่องไปตามน้ำ
ดังภาพที่เห็นในคลิปนี้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

21-4-2016

พบแผ่นดินเนินเขาชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ในประเทศอังกฤษพังถล่มลงมา


พบแผ่นดินเนินเขาชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง
ในประเทศอังกฤษพังถล่มลงมา
และมีร่องรอยแผ่นดินแยกเป็นแนวยาว
ร่วม 900 ฟุต

แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินถิ่นมหาอำนาจ
ในย่านทวีปยุโรปนี้
ก็กำลังถูกปรับสมดุลด้วยแล้วเช่นเดียวกัน

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
21-4-2016

ค่ำวานนี้ (20-4-2016) พบมีอุกกาบาตตกเหนือท้องฟ้า


ค่ำวานนี้ (20-4-2016)
พบมีอุกกาบาตตกเหนือท้องฟ้า
ในสหราชอาณาจักร

สิ่งที่แปลกเป็นพิเศษก็คือ
อุกกาบาตที่ตกลงมาจากฟ้านี้
เคลื่อนตัวลงมาในแนวดิ่ง
ซึ่งปกติทั่วไปแล้ว...
จะตกในแนวเกือบขนานกับพื้นโลกทั้งสิ้น

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-4-2016

พายุฝนลูกเห็บตกหนักที่ซาอุดิอาระเบีย


พายุฝนลูกเห็บตกหนักที่ซาอุดิอาระเบีย
ทั่วทะเลทรายขาวโพลนไปด้วย
ก้อนน้ำแข็งสกปรก
แลดูคล้ายดั่งหิมะตกอย่างแท้จริง
อีกทั้งอากาศหนาวเย็นแทนที่จะร้อนดังเคย
อีกต่างหากด้วย

กาลอากาศวิปริตผิดปกติไปมากนี้
เพียงแค่แนวแกนเหวี่ยงหมุนของโลก
เบี่ยงเบนไปจากเดิมในทางทิศตะวันออก
เพียงแค่ 7 เซ็นติเมตรเท่านั้นเอง

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

21-4-2016

20 เมษายน 2559

หมู่เมฆสกปรก"หมู่เมฆสกปรก"
บันทึกภาพได้ที่ .วานรนิวาศ .สกลนคร
วันนี้ (20-4-2016) เวลาบ่ายสามโมงเศษ
******************************************
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
นี่เป็นมายาที่ทีมช่างเท็คนิกจากฝั่งฟ้า
ปรารถนาจะสื่อสารให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า

ในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวโลก
ตรงพิกัดใกล้เคียงในรัศมี 8-12 กิโลเมตร
โดยมีสถานที่บันทึกภาพนี้เป็นจุดศูนย์กลางนั้น
พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้ผลิตสร้างประจุลบ
ที่เรียกว่า "มวลแห่งผลกรรม"
หรือทางโลกเรียกว่า "อิเล็คตรอนอิสระ"
สั่งสมกันเอาไว้ตั้งมากมายมหาศาล

อีเล็คตรอนอิสระหรือมวลแห่งผลกรรมเหล่านี้
เกิดจากท่านทั้งหลาย
เอาแต่สั่นสะเทือนจิตไร้สำนึก
ด้วยการใช้อารมณ์หยาบๆรายวัน
แสดงออกหรือกระทำต่อกันอย่างไร้สติ
มากมีด้วยกิเลสตัณหาและราคะ
มากมีด้วยโลภะ โทสะ โมหะ และงมงาย

เมื่อใดที่ท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึก
เป็นโหมด (Mode) ผิดบาป
ที่ตรงข้ามกับความรักความเมตตาแล้ว
กลไกในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่าน
ซึ่งมีหน้าที่ผลิตสร้างพลังงาน
ในมิติแห่งจิตวิญญาณป้อนให้โลก
ก็จะทำการผลิตสร้างพลังงานจิต
ในรูปคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบออกมา
กลายเป็นขยะอีเล็คตรอนอิสระอยู่ในบรรยากาศ

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านว่า
หากวันๆท่านทั้งหลายเอาแต่หมกมุ่นอยู่
กับการใช้กิเลสตัณหาอารมณ์ดำเนินชีวิต
อย่างไร้จิตสำนึกคุณธรรม
นั่นเท่ากับว่าท่านทั้งหลาย
ได้ทิ้งขยะจำนวนมากมาย
เอาไว้บนโลกนี้อย่างเรี่ยราดแล้ว

ที่ผ่านมาช่างเท็คนิกได้เข้ามาในระบบ
เพื่อคอยทำการเก็บกวาดชำระให้
ในรูปแบบต่างๆกันไป
ขณะที่ยังพยายามจะบอกเตือนพวกท่าน
ให้รู้สำนึกถึงความจริงเหล่านี้
ด้วย "มายา" หลากหลายรูปแบบ
เพื่อหมายให้พวกท่านได้ฉุกคิดกัน

เป็นต้นว่า....
สร้างพายุฤดูร้อน
พร้อมทำก้อนน้ำแข็งสกปรกให้ตกลงมา

สร้างพายุหมุนฤดูร้อน
พัดหลังคาบ้านเรือน ต้นไม้และเสาไฟฟ้า
ให้พังทลายล้มลงมากองกับพื้น

สร้างฟ้าคะนองที่ก้องกังวาล
และมีแสงฟ้าแลบที่น่ากลัว

สร้างฟ้าผ่าคนหรือสัตว์เลี้ยงที่ถึงฆาต
ให้มีสำนึกยำเกรงในความมีตัวตน
ของผู้ดูแลกระบวนการทางธรรมชาติ
จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัว
แทนการทำลายสมดุลของระบบ

ระบำเมฆาลีลาช่างเท็คนิกนี้
จึงเป็นมายาอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งท่านทั้งหลายได้แลเห็นแล้ว
จักต้องรับรู้ความจริงเอาไว้ว่า
ภัยธรรมชาติต่างๆมิใช่ภัยธรรมชาติ
แต่เป็นปฏิบัติการทางเท็คนิกของฟ้า

จงอย่าปฏิเสธว่าเหลวไหล
กันอยู่อีกเลย....

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

20-4-2016

ระบำเมฆา ลีลาช่างเท็คนิกเตือนชาวโลก


มหันตภัยน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลก
ล้วนอยู่ในโปรแกรมปฏิบัติการชำระโลก
เพื่อปรับสมดุลโลกกันใหม่
สู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่

ที่ใดเสียสมดุลมากสุดจะจัดการก่อน
ที่ใดเสียสมดุลน้อยกว่าจะมาจัดการภายหลัง

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ-ระเบิด
แผ่นดินยุบแยก แผ่นดินหาย
มหาวาตภัย มหาอุทกภัย ไฟป่า
คลื่นอากาศร้อน คลื่นอากาศหนาวเย็น
โรคร้ายทั้งใหม่เก่า

การเสียสมดุลของอำนาจแม่เหล็กโลก
ที่จะมีผลต่อสติ ต่อปัญญา 
ต่ออารมณ์ ต่ออายุขัย
ต่อกลไกอัตโนมัติของอวัยวะภายในของมนุษย์
การทำสงครามของคนในชาติเดียวกัน
จากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้นำไม่กี่คน

ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง
ที่ไร้คุณธรรมจิตสำนึกตกต่ำเกินเยียวยา

ปรากฏการณ์ที่ว่ามานี้
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า
แท้แล้วอยู่ในแผนปฏิบัติการของทีมช่างเท็คนิก
ซึ่งปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังมิติโลกทั้งสิ้น
ไม่มีสิ่งใดเกิดเองโดยปราศจากผู้เกี่ยวข้องหรอก

วันนี้เราชวนท่านชม "ระบำเมฆา"
ของพี่น้องแห่งเราซึ่งกำลังอวดลีลา
วาดลวดลายอยู่ภายในม่านเมฆสกปรก
ให้ท่านได้ยลเพื่อตระหนักรู้ว่า

การเกิดเมฆรูปประหลาดบนฟ้าที่ผ่านๆมา
การเกิดพายุงวงช้าง หรือมินิทอร์นาโด
การเกิดพายุแม่เหล็ก ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
การเกิดพายุฝนลูกเห็บที่เป็นน้ำแข็งสกปรก
ล้วนเป็นมายาจากปฏิบัติการชำระโลก
ของกลุ่ม King of the Sky เหล่านี้ทั้งสิ้น

เรากล่าวความจริงและนำคลิปมาให้ชมแล้ว
เพื่อเตือนท่านทั้งหลายว่า
ภัยธรรมชาติน้อยใหญ่ที่ผ่านมามิได้เกิดเอง
เพราะมันเกิดเองไม่ได้
ธรรมชาติแท้จริงของพระบิดาจักต้องสมดุล
แหละต้องเป็นคุณต่อพวกมนุษย์เช่นท่านเท่านั้น

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
20-4-2016

ประสบการณ์ใหม่บทเรียนใหม่ ของพี่น้องชาวทะเลทราย

 

จนกระทั่งวันนี้
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
จากกรณีอุทกภัยน้ำท่วม
ในประเทศซาอุดิอารเบีย
ก็ยังคงกระทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

เพราะเขตพื้นที่น้ำท่วม
กระจายทั่วทั้งเมืองใหญ่และเมืองอื่นๆ

นับเป็นประสบการณ์ใหม่บทเรียนใหม่
ของพี่น้องชาวทะเลทราย
ที่เคยร้อนแล้งกันมาได้เรียนรู้ว่า

1.วันน้ำมามากเกินต้องการนั้นเป็นอย่างไร
2.สถานที่ๆเคยสมดุลของเขาอยู่แล้ว
ถ้าจู่ๆความสมดุลนั้นถูกทำลาย
สถานที่ตรงนั้นจักเป็นเช่นไร

3.ผู้ก้าวล่วงเกินหน้าที่
เข้าไปก้าวก่ายทำลายสมดุลตามข้อ 2
จักได้รับผลตอบสนองตามกฎจักรวาล
ที่กำหนดไว้นานแล้วอย่างไร

4.กฎโลกผู้มีอำนาจเขียนกันเอง
จะใช้อำนาจเหนือกฎเพื่อละเลยอย่างไรก็ได้
แต่กฎจักรวาลของพระบิดา
มิมีผู้ใดเลี่ยงหนีหรือเลี่ยงบาลีไปได้

5.วอนพี่ๆน้องๆชาวโลกทั้งหลาย
จงตระหนักรู้ในความจริงที่เรากล่าวไว้
ทั้งหมดนี้ด้วยเถิด
อย่ารั้งรอให้รุนแรงหนักมือยิ่งไปกว่านี้เลย

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
20-4-2016

พายุฝนลูกเห็บที่เม็กซิโก


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
ที่เม็กซิโกก็มีพายุฝนลูกเห็บ
ตกกระหน่ำลงมาจนขาวโพลนไปทั่ว

เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า
ลูกเห็บคือก้อนน้ำแข็งสกปรก
ที่เกิดจากลมหอบหิ้วเอาน้ำฝน
ซึ่งกำลังจะตกลงมาสู่ภาคพื้นดิน
ให้มันย้อนกลับขึ้นไป
ในชั้นบรรยากาศด้านบนอีกครั้ง

เมื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นด้านบน
จึงจับตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็ง
ก่อนที่จะร่วงลงมาพร้อมห่าฝนให้เห็น
ซึ่งพายุฝนลูกเห็บนี้เกิดได้เพราะ
ก้อนเมฆมีประจุลบสะสมอยู่อย่างหนาแน่น
โดยที่ประจุลบเหล่านี้ผลิตโดย
จิตมนุษย์ที่สั่นสะเทือนด้านลบ
แล้วเหวี่ยงออกมาภายนอกนั่นแหละ

ท่านจะพบว่า
ท้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่จะแลไม่สวยงาม
เพราะมีเมฆสกปรกลอยอยู่

ผิดกับหมู่บ้านป่าเขาในชนบท
ที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมะและธรรมชาติ
ร่วมกันอย่างลงตัวและเหมาะสม
ท้องฟ้าจะสะอาดสดใส
หากมีเมฆก็จะเป็นเมฆก้อนสะอาด
ลองสังเกตกันเองเถิด

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

20-4-2016

พบรอยปริร้าวเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย


พบรอยปริร้าวเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่
คล้ายกับว่ากำลังเตรียมจะเกิดหลุมยุบ
ในสนามกีฬาของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นี้

เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
พี่น้องบนแผ่นดินตรงรัฐนี้
ยังจะต้องมีเหตุสะเทือนขวัญให้เผชิญ
เกี่ยวกับกรณีแผ่นดินยุบแยก
และจะเกิดกรณีแผ่นดินไหวรุนแรง
ไม่ต่างจากเขตพื้นที่อื่นเช่นเดียวกัน

ใครอาศัยอยู่บนพื้นที่แห่งนี้
จึงจักต้องระวังเป็นพิเศษ

เพราะพื้นที่ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งนี้
มีความสัมพันธ์กันกับแผ่นดินแอตแลนติส
ซึ่งเป็นแผ่นดินที่สาปสูญนั่นเอง

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
20-4-2016

ปลาตายเป็นจำนวนมาก ในแม่น้ำ Queule ในประเทศชิลี

 
 

มีปลาตายเป็นจำนวนมาก
ในแม่น้ำ Queule ในประเทศชิลี
เมื่อวันที่ 12-04-2016

เราจึงขอกล่าวความจริง
ต่อท่านทั้งหลายว่า

นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า
แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศชิลี
ซึ่งสั่นไหวอย่างต่อเนื่องมาจนบัดนี้นั้น

เกี่ยวข้องกันกับน้ำในแม่น้ำขาดออกซิเจน
และในน้ำมีก๊าซพิษที่รั่วซึมขึ้นมาจากใต้ดิน
จากร้อยปริร้าวเพราะแผ่นดินไหวปนเปื้อนอยู่
จึงยังผลให้ฝูงปลานับล้านตัวต้องตาย
เพราะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้

ในอนาคตสัตว์น้ำจำนวนมากมาย
ที่มนุษย์จับมาเป็นอาหาร
ในทุกแหล่งน้ำทั่วโลก
จะพากันตายหมู่ในลักษณะนี้ให้เห็นกันทั่ว
จนในที่สุดมนุษย์ก็จะหมดโอกาสทำผิดบาป
ด้วยการกินเลือดเนื้อพี่ๆน้องๆ
ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเหล่านี้อีก
เพราะพวกเขาจะพากันตายไปเรื่อยๆ
จนมีเหลือไม่พอให้จับกินอีกเลย

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20-4-2016

15 เมษายน 2559

คำสอน 15/04/2016

 

เพื่อให้ตัวเธอได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์
เธอจึงให้พันธะสัญญาต่อองค์จิตจักรวาล
ไว้ 16 ประการว่า....

พันธะสัญญา 6

1.จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลก
2.จะคนตนเองให้เป็นมนุษย์
3.จะไม่เบียดเบียนกันเอง
4.จะสืบทอดเผ่าพันธ์ุมนุษย์ไว้
5.จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่น
6.จะย้อนคืนกลับสู่แดนสุญตา

คำสอน 15/04/2016

 

ยิ่งทะเลาะกัน
ยิ่งต่อสู้กัน
ยิ่งรบกัน

ยิ่งนำความทุกข์ ความเศร้า
ยิ่งนำความปวดร้าวมาให้ด้วยกันทั้งคู่
ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุก่อนก็ตาม
เธอต่างก็ผิดบาปด้วยกันทั้งนั้น

07 เมษายน 2559

ความรู้เรื่องเวลาความรู้เรื่องเวลา:
*****************
เราจะกล่าวความจริงเรื่อง "เวลา"
ต่อท่านทั้งหลายว่า

พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ของมนุษย์เช่นพวกท่านทั้งหลาย 
คือ เอกองค์จิตจักรวาลพระองค์นั้น
ทรงกำหนดให้มี "กาลเวลา" ขึ้นไว้
เฉพาะแต่เวลาในมิติโลกทางกายภาพ
เป็นเพราะเหตุว่า

1.พระบิดาทรงมีพระสงค์ให้
บุตรมนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้
ได้เรียนรู้ว่า "มนุษย์ คือ คนสองมิติ"

2.คนสองมิติ คือ 
คนที่มี 2 ภาคในตนเอง
อันประกอบด้วยภาคแรก คือ
ภาคส่วนของจิตหยาบกับกายหยาบ

กับภาคที่สอง คือ 
จิตละเอียดหรือแก่นแท้
ที่เรียกว่า "จิตวิญญาณ"
ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่แหละ

3.โดยทรงแยกแยะให้เห็นว่า
"กาลเวลา" ในมิติของกายหยาบนั้น
สมการของเวลาจะเป็น "เส้นตรง"
กล่าวคือจะมีทั้งจุดเริ่มต้น 
จุดที่จะต้องเคลื่อนผ่านไป 
และจะต้องมีจุดสิ้นสุดที่ดำรงอยู่
บนระนาบเดียวกัน
หรืออยู่ในมิติเดียวกันเท่านั้น

ที่สำคัญ คือ เวลาของใคร ใครคนนั้น
ต้องเป็นผู้ที่เคยดำรงอยู่ ณ จุดเริ่มต้น 
เคยดำรงอยู่ ณ จุดที่ต้องเคลื่อนผ่าน
และใครคนนั้นจักต้องกำลังดำรงอยู่ 
ณ จุดสิ้นสุดนั้นด้วย

4.นอกจากนั้น...
ขณะที่ท่านกำลังดำรงอยู่ ณ จุดปัจจุบัน
อันเป็นจุดสิ้นสุดของกาลเวลาของท่าน
ซึ่งอยู่บนเส้นตรงระนาบเดียวกันนี้

ท่านยังมี "กาลเวลา" ที่ยังมิได้ใช้ไป
หรือท่านยังมิได้เคลื่อนที่ต่อไป
จากจุดสิ้นสุดที่เป็นจุดปัจจุบัน
นั่นเป็นจุดที่ท่านทั้งหลาย
เรียกกันว่า "อนาคต" น่ะเอง

5.พระบิดาทรงกำหนดสร้างให้
กาลเวลาในมิติโลกเป็น "มายา" ดั่งว่านี้
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของลูกๆ
โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่สำคัญ 3 เรื่อง
ดังต่อไปนี้ คือ

5.1 เพื่อให้เรียนรู้กฎหลักของจักรวาล คือ
กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง
เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดกาล
ภายในเอกภพหรือจักรวาลอันไพศาลนี้

นั่นคือ ทุกสรรพสิ่ง
จักต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ
โดยมีวัฏจักรหรือวงรอบการเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้ คือ ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพื่อการดำรงอยู่
เพื่อการเสื่อมสลาย
และเพื่อการสร้างใหม่หรือเกิดใหม่

นับเป็นความเหมาะสมยิ่ง
ที่จะใช้กลไกอายตนะ
ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
เรียนรู้เรื่องของ "กาลเวลา" 
ในมิติแห่งกายหยาบ

5.2 เพื่อให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้ว่า....

แก่นแท้ที่เป็นจิตวิญญาณของท่านนั้น
ได้จากพระองค์ข้ามมิติมาเกิดเป็นมนุษย์
มาเกิดเป็นคนสองมิติกันบนดาวโลกเสรีนี้
ใช้เวลาผ่านมา "เนิ่นนานเท่าใดแล้ว"

ถ้าใครสามารถเกิดสติทางวิญญาณได้ว่า
จากพระองค์และบ้านเกิดทางจิตวิญญาณ
มานานมากโขแล้ว

ท่านผู้นั้นก็อาจสามารถ "คิดถึงบ้าน"
อันหมายถึง "ปรารถนาจะนิพพาน"
และท่านผู้นั้นอาจสามารถ 
"รำลึกถึงพระบิดา" อันหมายถึง 
ปรารถนาจะคืนกลับไปกราบพระบาท
ซึ่งมันจะยังผลให้ท่านผู้นั้น
เกิดการสั่นสะเทือนจิตตปัญญาครั้งใหญ่
เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
สู่มรรควิถีแห่งจิตจักรวาล
บนเส้นทางของ "อริยบุคค"
ผู้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ "การหลุดพ้น"

6.ส่วนกาลเวลาในภาคของ "จิตวิญญาณ"
ด้านของตัวตนแก่นแท้
ในมิติทางพลังงานนั้น

สมการแห่งเวลามิได้เป็นเส้นตรง
โดยมีจุดเริ่มต้น จุดที่เคลื่อนผ่าน
และมีจุดสิ้นสุดหรือจุดที่เป็นปัจจุบัน
อยู่บนระนาบเดียวกันเหมือนดั่ง "กาลเวลา่" 
ในมิติโลกของกายหยาบที่กล่าวมา

เพราะกาลเวลาในมิติโลกนั้น
ใช้คุณสมบัติของการเดินทางของเส้นแสง
เป็นเครื่องเปรียบเทียบ
เนื่องจากแสงเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในมิติโลก
ที่เคลื่อนที่เดินทางได้เร็วที่สุด
ในประดาสรรพสิ่งทั้งหลาย
ซึ่งเป็นสรรพสิ่งในมิติทางกายภาพ

แต่กาลเวลาในมิติทางพลังงาน
ด้านของแก่นแท้คือจิตวิญญาณนั้น
จะใช้ความเร็วในการเดินทางของแสง
มาเป็นเครื่องเปรียบเทียบอีกไม่ได้แล้ว

เพราะยังมีบางสรรพสิ่งในจักรวาลนี้
ที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไวกว่าแสง
สรรพสิ่งนั้นก็คือ รูปธรรมจิตวิญญาณ
ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่าน
ที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละ

7.ความเร็วในการเดินทางของจิตวิญญาณ
ที่เคลื่อนที่ไปในสนามพลังงานจักรวาล
ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ

"ความเร็วแสง ที่เปลี่ยนค่าเป็น 2 เท่า
ในทุกๆวินาที...!!!"

ระยะทางจึงไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค
สำหรับจิตวิญญาณของท่านเลย

8.ดังนั้น....

พระบิดาจึงกำหนดให้ "กาลเวลา"
ในมิติจิตวิญญาณอันเป็นมิติสากล
อยู่ในรูปของ "จุด" เพียงจุดเดียวเท่านั้น

หมายความว่า
ขณะที่ท่านกำลังยืนอยู่ ณ จุดปัจจุบัน
ท่านก็กำลังยืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้น
และท่านก็กำลังยืนอยู่ ณ จุดที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นกาลอดีตไปแล้วด้วยสินะ

ขณะที่อนาคตซึ่งยังมาไม่ถึง
ก็ยังเป็นปัจจุบัน ณ จุดที่ท่านยืนอยู่เช่นกัน

แปลว่ากาลเวลาในมิติแห่งสากลจักรวาล
ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตแล้ว
คงมีแต่เพียงปัจจุบันเท่านั้น
เพราะอดีตก็คือปัจจุบัน
อนาคตก็คือปัจจุบัน

หากผู้ใดสามารถเข้าถึงการใช้จิตวิญญาณ
เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
แทนการใช้จิตหยาบได้แล้ว
ท่านจักเป็นผู้หยั่งรู้และล่วงรู้
ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอนาคตหรืออดีต
ที่ใครคนอื่นทั่วไปเขาไม่รู้ได้ไม่ยาก

มันมิได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้
ใครบางคนกลายเป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์
อย่างที่บางท่านเคยคิดเลยสักนิด

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
6-4-2016