09 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ถ้ากลัวเข็มฉีดยาหรือว่ากลัวหมอ
จนไม่อยากไปโรงพยาบาล
ก็จงระวังตนเองมิให้เจ็บป่วย
ถ้ากลัวยมบาลจนไม่อยากลงนรก
ก็จงอย่าทำผิดกฏแห่งกรรม