24 สิงหาคม 2566

คำสอน


วิธีทำกรรมปัจจุบัน
ให้เป็นโมฆะกรรม
ให้สำนึกผิดด้วยจิตหยาบ
ภายในไม่เกิน 3 นาทีที่ก่อกรรมนั้น
โดยมีปณิธานว่าในครั้งหน้า
จะไม่นึกผิด คิดผิด พูดผิด ทำผิด
แบบเดียวกันกับครั้งนี้อีก
ไม่ว่ากับใครก็ตาม