08 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


นรกมีไว้เยียยาจิตวิญญาณ
ที่หลงมิติตามจิตหยาบ
ในภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
ให้กลับคืนสู่สมดุลดังเดิม