12 สิงหาคม 2553

VDO. EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 1/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 2/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 3/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 4/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 5/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 6/8


EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 7/8


 EP. 163# ศาสตร์แห่งนิพพาน 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล