22 สิงหาคม 2566

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล


(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
การที่จิตวิญญาณของคุณ
เดินทางข้ามมิติมาจากแดนสุญตานอก “เอกภพ”
ซึ่งแดนสุญตาเป็นพระนิเวศน์ที่ประทับของพระเจ้า
โดยขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่ประจำอยู่ในระบบโลก
เพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มี 2 มิติ
ผลิตสร้างพลังงานสะอาดให้โลกและทุกสิ่งในระบบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นสาธารณะ
 
ไม่ต่างจากก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในระบบโลก
ซึ่งโลกทำการผลิตสร้างออกมาจากแกนโลก
โดยใช้พลังงานจิตด้านบวกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ที่รักกันได้ให้กันเป็นไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำดีเพื่อตัวเอง
แต่มุ่งก่อการดีเพื่อประโยชน์กุศลของสาธารณะ
มิใช่ทำเพื่อคนนั้นคนนี้ทำให้คนนั้นคนนี้หรือให้ตัวเอง
ซึ่งฟังแล้วแม้จะรื่นหูดูดีอยู่มากมายยังไงก็ตาม
แต่แทนที่ “ขันธ์ห้า” จะผลิตพลังงานสะอาดออกมา
ทำให้พลังงานนั้นมีคุณสมบัติรหัสกรรมกำกับอยู่
 
คุณทำไว้แล้วร้องขอให้ตัวเอง
พลังงานกรรมด้านบวกแต่ไม่สะอาดกลุ่มนั้น
ทั้งโลกอันหมายถึงทุกสรรพสิ่งและมนุษย์คนอื่นๆ
จะไม่สามารถแตะต้องข้องแวะพลังงานบวกนั้นได้
มันจะกลายเป็นขยะพลังงานที่รกโลกอยู่อย่างนั้น
เพื่อรอคอยให้จิตวิญญาณคุณตายไปจากภพชาตินี้
จนกว่าคุณจะได้รับโอกาสให้มาเกิดอีกในชาติหน้า
เพื่อทำการชำระขยะพลังงานกรรมด้านบวกดังกล่าว
ที่คุณสร้างทิ้งเอาไว้เองให้มันหมดสิ้นไปจากโลก
 
การชำระกรรมดีที่ไม่สะอาดนี้คือกลับมาเสวยสุข
ตามที่จิตหยาบหลอกจิตใต้สำนึกแล้วสร้างมายานั้น
เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เอาไว้เองโดยแท้
สร้างมายาด้วยการฝันไปตามกิเลสและความเชื่อ
ที่เป็นอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งจิตหยาบหยิบมาใช้
กระบวนการที่ว่านี้เป็นสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่สอน
ที่ไม่สอนก็เพราะไม่รู้หรือรู้แล้วก็ทำการบิดเบือนไป
เนื่องจากสอนให้คนส่วนใหญ่เสพติดกิเลสอย่างไร้สติ
จนถึงขั้นการทำบุญพวกคุณก็ยังทำกันด้วยกิเลสอยู่เลย
 
นอกจากนั้น
พลังงานด้านบวกที่พวกคุณก่อขึ้น
แทนที่จะเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์แท้จริง
ถ้าไม่ทำแล้วร้องขอผลตอบแทนเพื่อตนเองแล้ว
ยังกำหนดจิตเจาะจงส่งส่วนบุญกุศลที่คุณทำนั้น
ให้แก่คนนั้นคนนี้ทั้งที่เจาะจงและไม่เจาะจงรูปนาม
โดยที่พวกคุณไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้น
มันจะเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานที่คุณผลิตสร้างขึ้น
ตามกระบวนการที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้
จากการเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกบริสุทธิ์
ไปเป็น “ผลกรรม” ในรูปของพลังงานกรรมเสียทันที
 
คุณจะต้องจำเอาไว้ด้วยว่า
#กรรมใคร_ใครกำ #กรรมใครกรรมมัน
 
สองประโยคนี้ล้วนเป็น “สัจธรรม” ความจริง
ที่ไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ว่านี้ได้
ไม่ว่าพระราชา นักการเมือง นักบวชหรือชาวบ้าน
มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเสมอ
 
คุณลองตรึกตรองให้ถ่องแท้เถิดว่า
ตอนที่เป็นมนุษย์ถ้าจิตหยาบหมกมุ่นอยู่กับกิเลส
จิตวิญญาณของคุณเองต้องรับกรรมนั้นไว้
ด้วยการตายแล้วจะต้องตกลงไปในภพภูมินรก
เพื่อไปให้ท่านพยายมช่วยบำบัดเยียวยารักษา
อาการป่วยของจิตวิญญาณที่หลงมิตินั้นให้หาย
แล้วค่อยย้อนคืนกลับมาเกิดใหม่เมื่อหายดีแล้ว
 
เมื่อกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติถัดมา
จิตวิญญาณก็จะนำเอาเวรกรรมที่จิตหยาบทำผิดไว้
จากอดีตชาติที่ผ่านมาถือติดตัวมาเกิดใหม่ด้วย
เพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่แก้ไขให้ถูกต้อง
โดยให้เผชิญกับเงื่อนไขและเรื่องราวแบบเดิม ๆ
ที่จิตหยาบในชาติที่แล้วตัดสินใจผิดทำผิดบาปไว้
เพื่อให้จิตวิญญาณของตนได้เรียนรู้เป็นบทเรียน
 
ดังนั้น
เวรกรรมเก่าๆที่เป็นความผิดบาปของคุณ
ที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดใหม่ในชาตินี้ด้วย
มันจึงเป็น #บททดสอบจิตสามนึก ของจิตหยาบ
ขณะที่ผลลัพธ์จากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบ
จะเป็น #บทเรียนของจิตวิญญาณ ที่ต้องเรียนรู้ด้วย
 
คุณเห็นความจริงกันหรือยังว่า
ความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้
ใครจะเอาหน้าแทนใครโดยไม่ได้ทำก็ไม่ได้
ใครจะป้ายสีใส่ร้ายใครก็ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่
ทั้งกฎหมายคือกฎโลกและกฎแห่งกรรมของมนุษย์
มันต้องเป็นของมันอย่างที่ว่ามานี้เสมอ
 
ด้วยเหตุนี้เอง
เมื่อคุณสร้างบุญกุศลหรือทำความดีงาม
คุณอย่าไปร้องขอสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรอีก
อย่าไปอธิษฐานขอสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
บุญกุศลจากความดีงามของคุณที่กระทำ
มันจะตกเป็นของคุณวันยังค่ำ
 
ส่วนกุศลผลบุญที่คุณก่อหรือกระทำนั้น
ขอให้เป็นพระภารกิจของพระเจ้าพระองค์เดียว
พระบิดาหรือพ่อผู้ให้กำเนิดลูกแกะอย่างคุณมานั้น
จะทรงคัดสรรหามาประทานให้คุณอย่างเหมาะสม
จงอย่าทำตนอวดเก่งทำบุญเองร้องขอส่วนบุญเอง
รอให้พระองค์ประทานรางวัลที่เหมาะสมให้ดีกว่า
เพราะทรงรู้ดีกว่าคุณว่า “คุณยังขาดสิ่งใด”
พระองค์จะทรงเติมเต็มในสิ่งที่ขาดนั้นให้คุณเอง
 
ถ้าคุณสามารถหมุนธรรมจักรร่วมกับคนอื่นๆได้
พระองค์จะทรงเติมให้ชีวิตคุณจนเต็มล้นเลยทีเดียว
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
22/08/2566