22 สิงหาคม 2566

คำสอน 22/08/2023

 

หลักแห่งการทำบุญ

ความจริงด้านจิตวิญญาณนั้น
พ่อแม่ลูกจะมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน
ใครใช้ขันธ์ห้าสั่นสะเทือนด้านบวก
ทำบุญโดยหมุนธรรมจักรได้
จิตวิญญาณของพ่อแม่ลูกทุกคน
จะสั่นสะเทือนตามเหมือนทำเองด้วย
เมื่อทำบุญจึงไม่ต้องร้องขอให้กัน
รางวัลที่ได้รับคือสุขใจที่ได้ทำดีนั้น