22 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


หลักแห่งการทำบุญ
ความจริงด้านจิตวิญญาณนั้น
พ่อแม่ลูกจะมีบุคลิกคล้ายคลึงกัน
ใครใช่ขันธ์ห้าสั่นสะเทือนด้านบวก
ทำบุญโดยหมุนธรรมจักรได้
จิตวิญญาณของพ่อแม่ลูกทุกคน
จะสั่นสะเทือนตามเหมือนทำเองด้วย
เมื่อทำบุญจึงไม่ต้องร้องขอให้กัน
รางวัลที่ได้รับคือสุขใจที่ได้ทำดีนั้น