30 พฤศจิกายน 2558

จงหยิบปัญญามานิพพาน


ท่านศาสนิกชนคนประพฤติธรรมทั้งหลาย

การที่ท่านมักมีปัญหากับผู้อื่นอยู่เนืองๆนั้น
หากไม่เป็นเพราะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อน
ด้วยการกระทำบางสิ่ง
ให้เขาเสียสมดุลในจิตใจ
ไปในทางต่ำลงแล้ว
ก็ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายริเริ่มก่อน
จนยังผลให้ตัวท่าน
ค้ำจุนความสมดุลในจิตใจตนเองเอาไว้ไม่ได้

การเสียสมดุลในจิตใจของพวกท่านนั้น
มีหลายอาการอย่างที่คุ้นชินกันอยู่เช่น

หงุดหงิด ขุ่นข้อง หมองใจ 
โกรธ เกลียด เคียดแค้น 
อาฆาต พยาบาท

ซึมเซา เศร้าสร้อย หม่นมัว
เสียใจ เสียดาย
โหยหา อาลัย อาวรณ์

หลากหลายอาการเหล่านี้
เป็นผลจากการเสียสมดุลทางจิตใจทั้งสิ้น

สาเหตุแห่งทุกข์ใจเหล่านี้ล้วนมาจาก
ความไม่รู้ของพวกท่านเป็นหลัก

**หลักที่ 1.
เป็นเพราะท่านไม่รู้ว่า
ที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั้น
มันเป็นไปตามคุณสมบัติด้านลบของเขา
ซึ่งหมายถึงเป็นสันดานด้านไม่ดีของเขา
ที่เขาจะใช้แสดงออกหรือกระทำกับทุกๆคนเลย
ไม่ใช่กระทำกับท่านคนเดียวในโลกนี้หรอก

ดั่งเช่นฟักที่ต้มสุกในน้ำซุปเดือดๆนั่น
เพราะท่านชอบทานมันและอยากทานเร็วๆ
เวลาตักซดเข้าปากหากมันจะร้อนลิ้นกินยาก
ขนาดปากพองลิ้นไหม้
ท่านก็ยังไม่โทษน้ำซุปร้อนฟักร้อนชิ้นนั้น
แต่ท่านโทษตัวเองที่รีบสวาปาม
โดยไม่ทำให้มันร้อนน้อยลงเสียก่อนเสมอ
แล้วท่านก็จะจำไว้ว่าครั้งหน้าถ้าท่านจะซดอีก
ท่านจะต้องรอบคอบให้มันมากกว่านี้

อีกทั้งท่านเองก็รู้ว่า.....
ชิ้นฟักในน้ำซุปที่ต้มจนเดือดพล่านอยู่นั้น
ใครตักมันเข้าปากก็ลำบากปากลำบากลิ้นทั้งนั้น

เปรียบกับเพื่อนมนุษย์นิสัยไม่ดีคนนี้ก็เหมือนกัน
เพราะท่านคบหาสมาคมกันกับเขา
โดยไม่รอบคอบไม่ระวังตัวหรือขาดสติ
ก็ย่อมถูกเขาใช้คุณสมบัติด้านลบนิสัยที่ไม่ดี
แสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านเข้าให้นั่นแหละ

เมื่อไหร่ที่จิตของท่านบอกกับตนเองว่า 
"ท่านเป็นผู้ถูกกระทำ"
จิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนไปตามจริตของมันทันที

ถ้าเป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียวโทสะจริตรุนแรงเคยตัวอยู่
ท่านก็จะแสดงออกทางอารมณ์รุนแรงตอบโต้ทันที

ถ้าเป็นคนมีนิสัยขี้ใจน้อยอยู่
ก็จะแสดงอาการน้อยใจตอบสนองทันที

ถ้าเป็นคนมีนิสัยชอบเก็บกด
ท่านก็จะแสดงอาการสลดหดหู่ใจ 
หรือซึมเซา เศร้าหมองเข้าไปโน่นล่ะ

ในทางกลับกัน
ถ้าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึก"มหาสติ"มาอย่างดี
ก็จะรู้จักแยกขี้หรือกากออกจากเนื้อที่มีสาระได้ไม่ยาก
ขี้หรือกากก็คืออารมณ์ไม่สมดุลก็จะถูกท่านกำจัดทิ้งไป
ท่านก็จะเลือกหยิบเอาแต่เนื้อที่มีสาระขึ้นมาแทน

หากครอบครัวจิตจักรวาลและศาสนิกทั้งหลาย
ปฏิบัติตามมรรควิถีแห่งเราเชิญชี้ดังว่านี้
เรื่อง "ยึดติดอัตตา" หรือ ไม่ยึดติดอัตตานั้น
มันจะกลายเป็นเรื่องนอกคัมภีร์ไปทันที

นี่ที่เรากล่าวมา
ยังเป็นเพียงแค่หลักที่ 1.
อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใจของพวกท่านเท่านั้นนะ

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

30-11-2015

29 พฤศจิกายน 2558

ธรรมวิถีแแห่งจิตจักรวาล: "เรื่องของหมา กับเรื่องของคน"


ธรรมวิถีแแห่งจิตจักรวาล:

"เรื่องของหมา กับเรื่องของคน"
*******************************
เพราะมันมี ปัญหา หมาจึงเห่า
จะเห่าเรา เห่าใคร ตามใจหมา
การที่เรา ตกใจ ตื่นขึ้นมา
ปัญหาว่า จะหลับใหม่ ทำไงดี...

เอเมน
.วิสุทธิปัญญา
29-11-2015
26 พฤศจิกายน 2558

ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล: ตอน ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม กรณี "กรรมสนองอย่างไร?"


ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล:
ตอน ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม
กรณี "กรรมสนองอย่างไร?"
******************************
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า...

กฎแห่งกรรมนั้นไม่ต้องมีใครควบคุมมัน
ใครเป็นผู้ก่อกรรมนั้นขึ้นมา
คนผู้นั้นจักต้องรับผิดชอบในผลกรรมนั้นเสมอ
ไม่ช้าก็เร็ว....ไม่ช้าก็เร็ว.....ไม่ช้าก็เร็ว

ในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณนั้น
เมื่อใดก็ตามที่จิตปัจจุบันของท่าน
มีอาการสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม
มันก็จะก่อให้เกิดพลังงานกรรม
ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก
แล้วแผ่กระจายจากจิตของท่านออกมาภายนอก
ในรูปของคลื่นวงกลมเป็นระลอกๆอย่างต่อเนื่อง
ตราบเท่าที่จิตของท่าน
ยังสั่นสะเทือนเป็นอาการเช่นนั้นอยู่

ถ้าจิตของท่านเกิดการสั่นสะเทือน
เป็นอาการที่รุนแรง เช่น โกรธจัด ฉุนเฉียว วู่วาม
หนำซ้ำยังโกรธนาน เสียสมดุลทางอารมณ์นาน
มันจะก่อให้เกิด "คลื่นวงกลม" ขนาดใหญ่
เหวี่ยงออกมาเป็นระลอกไล่ตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจิตที่สั่นสะเทือนเป็นโทสะ โลภะ โมหะ
จะมีลักษณะของคลื่นในแบบที่ว่านี้ทั้งสิ้น

เนื่องจากจิตเมื่อสั่นสะเทือนแล้ว
เกิดเป็นพลังงานในรูปคลื่นวงกลมขนาดใหญ่นี่เอง
คนส่วนใหญ่จึงเรียกจิตของตนเองว่า "จิตหยาบ"

เมื่อคลื่นจิตชนิดหยาบๆของท่าน
กระจายตัวออกไปจากจิต
ที่เป็นต้นกำเนิดคลื่นพลังงานกรรมนั้น
มันจะใช้เวลานานพอสมควร
กว่าจะเดินทางไปถึงสุดขอบสนามพลังงานเอกภพ
และเมื่อถึงสุดทางแล้วคลื่นนั้นก็จะพากัน
ทะยอยวกกลับตามเส้นทางเดิม
เพื่อย้อนคืนสู่ต้นกำเนิดของมันก็คือตัวท่านอีกครั้ง

เนื่องจากตัวท่านที่ดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลก
มีพิกัดตำแหน่งอยู่ในโซนของศูนย์กลางของเอกภพ
ดังนั้นระยะทางไปและกลับของคลื่นพลังงานกรรม
จึงเป็นสองเท่าของรัศมีหรือเท่ากับ
ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพนั่นเอง

ดังนั้น....
สมมติว่าถ้าท่านตัดสินใจผิดคิดผิด
ด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบแล้ว
ผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นสักวันหนึ่ง
มันก็จะสะท้อนย้อนกลับคืนมาหาท่าน
เพื่อให้ท่านได้พบเจอสถานการณ์แบบเดิมๆนั้น
จะให้ท่านได้ตัดสินใจใหม่เสียให้ถูกต้อง
นั่นคือ ต้องรักได้ ให้อภัยเป็น ดังที่รู้กันอยู่แล้ว

แต่เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพ
มีขนาดความยาวเท่ากับ 8 ล้าน 1 แสนล้านไมล์

ด้วยเหตุนี้เอง...
กว่าคลื่นพลังงานกรรมของท่าน
มันจะย้อนกลับคืนสู่ตัวท่าน
อย่างที่เรียกว่า "กรรมตามทัน" นั้น
จึงจำต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับ
นานข้ามภพชาติกันเลยทีเดียว

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
26-11-2015

21 พฤศจิกายน 2558

ปรากฏการณ์ก๊าซโอโซนรั่ว ในชั้นบรรยากาศโลก


ขณะนี้พบว่าเกิดรูรั่วของชั้นโอโซนเหนือขั้วโลกใต้
มีขนาดใหญ่เท่ากับพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ!!!

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มีการตรวจพบว่า

ในชั้นบรรยากาศโลก
ตรงบริเวณแถบแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้
มีช่องโหว่หรือรูรั่วของโอโซน
กินพื้นที่กว้างราวๆ 25.8 ล้านตารางกิโลเมตร
ซึ่งถือว่าเป็นรูโหว่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติิการณ์
เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอๆกับ
ทวีปอเมริกาเหนือทั้งทวีปเลยทีเดียว

ปรากฏการณ์ก๊าซโอโซนรั่ว
ในชั้นบรรยากาศโลกนี้
เป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่า
ดาวเคราะห์โลกทุกวันนี้
กำลังขาดแคลนก๊าซอ๊อกซิเจนอย่างหนักแล้ว

เพราะในก๊าซโอโซน 1 โมเลกุลนั้น
จะได้จากการรวมตัวกัน
ของก๊าซออกซิเจนถึง 3 อะตอม 

ถ้าโลกมีปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจน
ที่เหลือใช้แล้วเป็นปริมาณสูงมาก
ก๊าซโอโซนที่ลอยตัวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ
ก็จะถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้ง
ให้ปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้
อย่างหนาแน่นไร้ช่องโหว่รูโหว่เสมอ

แต่ถ้ามีปริมาณอ๊อกซิเจนที่เหลือใช้
น้อยกว่าที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้มาก
โอโซนในชั้นบรรยากาศโลกจะเบาบาง
ถ้าน้อยกว่าพิกัดสมดุลที่ทรงกำหนดเอาไว้ให้
มันก็จะฟ้องด้วยช่องโหว่หรือรูรั่วดังที่ปรากฏในขณะนี้

แต่เนื่องจากก๊าซออกซิเจน
ที่มนุษย์และสัตว์ใช้หายใจ 
พืชต้องใช้อ๊อกซิเจน
ในกระบวนการสังเคราะห์แสงร่วมกับสีเขียวที่ใบ
เพื่อการผลิตสร้างอาหารเลี้ยงตนเองนั้น

ต้องใช้พลังงานความรักบริสุทธิ์จากจิตมนุษย์
ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวก
ที่มีจำนวนพลังงานมากพอและต่อเนื่อง
ลงไปทำปฏิกริยา "Nuclear Fission"
กับอะตอมของธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ 100%
ซึ่งติดตั้งอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของทุกท่าน
ภายในแกนกลาง (Core) หรือ "แก่น" โลก 

ดังนั้น...
การที่โลกเกิดปรากฏการณ์ช็อคจักรวาล
เพราะมีรอยรั่วของก๊าซโอโซนขนาดมหึมา
ในบรรยากาศทางขั้วโลกใต้นี้
จึงเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของมนุษย์โดยรวม
ที่รักไม่ได้ ให้อภัยไม่เป็น มีกิเลสตัณหาครอบงำ
จนยังผลให้จิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์
ของชาวโลกส่วนใหญ่ตกต่ำจนวิกฤตนั่นเอง

หากขืนปล่อยให้โลกเกิดรูรั่วชั้นโอโซน
มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้แล้ว
ภัยอันตรายที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้แล้วก็คือ
มนุษย์จะไม่ปลอดภัยจากรังสีบางอย่าง
ที่ถูกส่งมาจากดวงอาทิตย์และจากแหล่งอื่นในอวกาศ

นอกจากนั้นภัยมหันต์ที่มนุษย์โลกยังไม่รู้
นั่นคือ วันหนึ่งในอีกไม่นานข้างหน้า
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
จะต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตของก๊าซออกซิเจน
จากการมีอ๊อกซิเจนในธรรมชาติไม่เพียงพอ
ทุกคนต้องแย่งกันหายใจ แย่งกันใช้อ๊อกซิเจน

หลายคนจะเกิดอาการปัญญาทึบคิดไม่ออก หัวช้า
หลายคนจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ 
หลายคนจะเกิดอาการคลื่นไส้ อยากอาเจียน
หลายคนจะเกิดอาการหาวถี่ๆ ง่วงนอนผิดปกติ
หลายคนจะมีอาการหัวใจสั่นคล้ายใจจะขาด
หลายคนจะขาดสติง่ายมีอารมณ์รุนแรงเมื่อถูกยั่วยุ

หลายคนจะเหนื่อยง่าย เหนื่อยเร็ว 
แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย

นักกีฬาบางคนอาจช็อคหมดสติหรือหัวใจวายคาสนาม
นักกีฬาบางคนที่ต้องใช้กล้ามเนื่อน่องขา
ก็จะเกิดอาการเป็นตะคิวกระทันหัน
ฯลฯ

ที่เรากล่าวเอาไว้ตั้งยืดยาวก็เพื่อให้ท่านทั้งหลาย
คอยติดตามเฝ้าสังเกตอาการเหล่านี้กันด้วยตนเอง
เพื่อจะได้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนใครๆว่า
ภัยร้ายอันหมายถึงชีวิตมันมาถึงตัวเมื่อไหร่
จะได้จัดการกับตนเองได้ทันท่วงที
เนื่องจากมันเป็น "ความรู้ใหม่
ที่มนุษย์โลกทั้งหลาย "ยังไม่รู้ว่าตนไม่รู้"

สมาชิกในครอบครัวจิตจักรวาล
คงต้องทำงานหนักด้วยการรักกันให้มากขึ้น
เพื่อมอบดอกผลแห่งรักให้แก่ดาวโลก
ใช้เยียวยาช่องโหว่ของโอโซน
ให้มิดชิดสนิทดังเดิมโดยเร็ว

ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซที่
แปรสภาวะและเปลี่ยนคุณสมบัติ
มาจากก๊าซอ๊อกซิเจนในระบบโลกเอง

โดยมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งซึ่งท่านต้องรู้ไว้
นั่นคือ บรรยากาศชั้นโอโซนที่หุ้มห่อโลกไว้นี้
จะทำหน้าที่เสมือนเป็นถุงลมขนาดใหญ่
ที่จะคอยกักกั้นก๊าซออกซิเจนเอาไว้ในระบบโลก
มิให้หลุดลอยออกไปนอกระบบง่ายๆอย่างไร้ประโยชน์

เราจึงขอกล่าวความจริงเหล่านี้
ให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยรักและปรารถนาดี
ผู้ใดไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
จงรอวันพิสูจน์เถิด...อีกไม่นานหรอก

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
21-11-2015

19 พฤศจิกายน 2558

ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล: ตอน ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม กรณี "รับรู้ ไม่รับเอา"ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล:
ตอน ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม
กรณี "รับรู้ ไม่รับเอา"
******************************
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
1 ใน 3 ของมหาสตินั้น คือ การมีสติ
และการมีสติก็คือ 
"เมื่อรับรู้ แล้วไม่รับเอา"

ซึ่งการรับรู้แล้วไม่รับเอานี่แหละ
ที่จะช่วยให้ท่าน
อยู่เหนืออารมณ์หยาบๆรายวันได้
เพราะไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุ

การก่อเวรเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันนั้น
ล้วนเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจตนเอง
เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบต่อผู้อื่นทั้งสิ้น
ซึ่งเราได้พยายามอธิบายความจริงเชิงอภิปรัชญา
ให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้และระมัดระวังกันตลอดมา

หน้าที่ของพวกท่านที่จะทำตนเอง
ให้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างหนึ่งก็คือ
จะต้องไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุของผู้อื่น
โดยยอมให้ตนเองเสียสมดุลทางจิตใจง่ายเกินไป

มรรควิถีแห่งจิตจักรวาลนั้น
เราได้แนะเน้นให้ท่านทั้งหลาย
ฝึกเป็นผู้ "มีสติ" ให้เข้มแข็งไว้
โดยไม่ให้ตกเป็นทาสของการยั่วยุ
ด้วยการ "รับรู้ แล้วไม่รับเอา"

การรับรู้แล้วไม่รับเอา 
หมายถึง.....

1.เมื่อมีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่าน
เช่น พูดไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องต่อท่าน
ท่านก็จักต้องไม่รับเอามันมาเป็นเงื่อนไข
ที่จะทำให้จิตใจของท่านเสียสมดุลไป
จนเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกเป็นลบ
แล้วนำไปสู่การนึกลบ คิดลบ กระทำลบ
ตอบสนองเขาคนนั้นกลับไปเด็ดขาด

2.การไม่รับเอา หมายความว่า 
ถ้าท่านได้รับรู้แล้วว่าเขาพูดอะไร ทำอะไรต่อท่าน
ก็ขอให้ท่านจงอย่านำเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไข
ทำลายความสมดุลในจิตใจของท่านเอง

คำพูดหยาบคาย คำกล่าวร้ายๆแรงๆของเขา
หรือการกระทำบางสิ่งที่เกินเลยต่อท่านไป
แม้มันล้วนชวนให้ท่านเสียสมดุลทางอารมณ์
ท่านก็จักต้องไม่ควรใส่ใจ
ในสิ่งเหลวไหลไร้สาระของเขาเหล่านั้น

3.หน้าที่ของท่านก็คือ 
เมื่อได้สัมผัสรับรู้ดูเห็นการกระทำของเขาแล้ว
จักต้องคัดแยกแจกแจงด้วยสติปัญญาในทันทีว่า
อะไร คือ "สาระ" อะไร คือ "ขยะ"

ถ้าเป็นสาระรับรู้แล้วก็ให้รับเอาไว้เพราะมีประโยชน์
แต่ถ้าเป็นขยะเมื่อรับรู้แล้วก็ควรเขวี้ยงทิ้งไป
อย่าไปใส่ใจให้เสียเวลาหรือเสียอารมณ์
เพราะมันเป็นสิ่งไร้ประโยชน์หรือไร้ค่านั่นเอง

4.กรณีที่มีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่าน
แทนที่ท่านจะโกรธมันคนนั้นมากๆ
ก็ให้ท่านค้นหา "สาระ" ของเขาให้พบว่า

เขาทำไม่ดีกับท่านทำไม
อะไรเป็นเหตุให้เขาทำไม่ดีต่อตัวท่าน
ท่านควรจะตอบสนองการกระทำของเขาอย่างไรดี
จึงจะไม่มีปัญหาต่อเนื่อง เป็นต้น

อันคำพูดไม่เพราะหู
อันกิริยาท่าทางยียวนกวนประสาท
สิ่งเหล่านี้ล้วน "ไร้สาระ" สำหรับท่าน
หากท่านไปใส่ใจรับเอามา
มันก็จะเป็นปัญหาทางอารมณ์ในจิตใจท่านทันที
ซึ่งมันมิได้มีสาระประโยชน์อันใดเลย

ซึ่งการปฏิบัติตนในการคัดแยก
ระหว่างสาระกับสิ่งไร้สาระดังว่านี้
มันเป็นการใช้หลักของ "ไก่โมเดล" ดีๆนี่เอง

ลองสังเกตวิธีการดำเนินชีวิตของไก่ดูสิ
ไก่จะใช้สองเท้าคุ้ยเขี่ยดินทราย
คัดแยกสิ่งที่ไร้สาระประโยชน์ออกไป
โดยใส่ใจค้นหาแต่เมล็ดข้าวหรือชิ้นอาหาร
อันเป็นสาระประโยชน์สำหรับตน
ซึ่งเจือปนอยู่กับดินทรายที่ไร้สาระเท่านั้น

โดยที่ไก่ไม่เคยเสียอารมณ์
ไปกับการเสียแรงเสียเวลาในการคุ้ยเขี่ย
เพื่อค้นหาสาระที่มีปริมาณน้อยกว่าสิ่งไร้สาระเลย

5.ดังนั้น...
เมื่อชายหนุ่มเบอร์ 2 ในภาพประกอบ
ได้สั่นสะเทือนจิตใจด้านลบ
จนก่อให้เกิดมวลพลังงานกรรมด้านลบขึ้น
แล้วเหวี่ยงมันออกมาภายนอกร่างกาย
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
โดยที่เป้าหมายของเขาคือ สาวเบอร์ 1 นั้น

เพราะว่าสาวเบอร์ 1 เธอครองมหาสติได้เข้มแข็ง
สภาวะจิตของเธอจึงสั่นสะเทือนเป็นบวก
ด้วยความสงบและสมดุลอยู่ในตนเอง

อีกทั้งเธอก็ยังฉลาดพอที่จะเลือกรับรู้ว่า
หนุ่มเบอร์ 2 นั้นมีอะไรที่เป็นสาระอันควรใส่ใจได้บ้าง
โดยที่เธอจะต้องมองข้ามพฤติกรรมขยะอันไร้สาระ

จำพวกความเกรี้ยวกราด 
ความก้าวร้าว
ความสามหาว 
ความไม่เอาไหน
และอื่นๆ
ซึ่งเปรียบได้ดั่งเม็ดกรวดเม็ดทราย
ที่ไร้สาระสำหรับ "ไก่
เพราะมิใช่อาหารของไก่โดยแท้

6.การที่ท่านอยู่ในสังคมคนหมู่มากนั้น
โอกาสที่คนรอบข้างทั้งใกล้ไกล
จะหยิบยื่นขยะห่อสาระเอาไว้
มาให้ท่านได้ชื่นชมหรือทดสอบนั้น
มันมิใช่เรื่องแปลกอะไรเลย

แต่มันแปลกก็ตรงที่ว่า
อันทุกท่านน่ะล้วนปรารถนา
ความมีสาระในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น

แต่ในการดำเนินชีวิตกันจริงๆ
ท่านก็กลับไปคว้าเอาสิ่งไร้สาระของผู้อื่น
มาทำลายความสมดุลในจิตใจของตนแทน
จนก่อเวรเกี่ยวกรรมสร้างภพชาติใหม่
อย่างมิรู้ว่าจะสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนได้

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

19-11-2015

ทุเรียน/มังคุดธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล
************************
ทุเรียน/มังคุด
นี่แน่ะ...ท่านผู้ประเสริฐทั้งหลาย
การที่ท่านเป็นสัตว์สังคม
ท่านจึงต้องร่วมมือกันเท่านั้น
จึงจะประสบผลสำเร็จในการเป็นมนุษย์
บนดาวเคราะห์โลก
ซึ่งเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีนี้ได้
ในอดีตกาลที่ผ่านมาและทุกๆภพชาตินั้น
การที่ท่านทั้งหลายมิอาจนำพาจิตวิญญาณตนเอง
ย้อนกลับคืนสู่แดนสุญญตา
อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณ
ที่ท่านได้จากมานานนับหลายหมื่นปีแล้วได้นั้น
ก็เพราะเหตุว่า....พวกท่าน
ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพราะรักกันไม่ได้ ให้กันไม่เป็น
ทุกวันนี้การที่ดาวเคราะห์โลก
เริ่มเสียสมดุลมากขึ้นก็เพราะมนุษย์โลก
ไม่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกร่วมกัน
เพื่อผลิตสร้างพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก
ในระดับที่โลกต้องการอย่างเพียงพอได้
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ
จึงทวีความรุนแรงขึ้นทุกรูปแบบและถี่ขึ้นเรื่อยๆ
สาเหตุที่เป็นเช่นว่านี้ก็เพราะโลกไร้รัก
ที่โลกไร้รักก็เพราะมนุษย์โลกขาดรัก
ที่มนุษย์โลกขาดรักก็เพราะรักไม่เป็น
ที่มนุษย์โลกรักกันไม่เป็น
ก็เพราะมองไม่เห็นความน่ารักของคนอื่น
ก็เพราะมองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่น
เนื่องจากมนุษย์เข้าถึงความน่ารัก
และความมีคุณค่าของคนอื่นไม่ได้
เราจึงขอกล่าวความจริง
ต่อท่านทั้งหลายว่า
ภายในหนามแหลมๆ
และเปลือกแข็งของผลทุเรียนนั้น
มันมีเนื้อทุเรียนรสชาติดี
อร่อยลิ้น และหอมหวานซ่อนอยู่ข้างในใช่มั้ย
ท่านจึงมองข้ามผ่านความยากลำบาก
ในการปอกเปลือกแซะพู
เพื่อทานเนื้อทุเรียนที่เร้นอยู่ข้างใน
โดยยอมให้หนามมันบาดมือของท่านได้บ้าง
อีกทั้งต้องยอมเสียแรงแกะพูที่แข็งแกร่งออกด้วย
มังคุดก็เป็นราชินีแห่งผลไม้
แม้ว่าเปลือกจะแข็งยากที่จะปอกด้วยมือ
แถมยังมียางเหนียวเลอะติดมือล้างไม่ออก
แต่ท่านก็ยังบากบั่นที่จะผ่านเปลือกของมัน
เพื่อเข้าให้ถึงกลีบขาวๆของเนื้อมังคุด
ที่มีรสชาติเยี่ยมซึ่งเร้นอยู่ข้างในจนได้
โดยไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาใดๆสำหรับท่านเลย
หากท่านไม่อาจข้ามผ่านและฟันฝ่า
เปลือกนอกที่หนา แข็ง และหนามแหลมคมไปได้
ท่านก็จะไม่มีวันเข้าถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ของราชาและราชินีผลไม้สองชนิดนี้ได้เลย
การจะเข้าถึงคุณค่าแท้จริงของมนุษย์ได้นั้น
ท่านจึงต้องข้ามผ่านความไม่น่ารักของเขาให้ได้
ท่านจึงต้องข้ามผ่านความมากเรื่องของเขาให้ได้
ท่านจึงต้องข้ามผ่านความน่ารังเกียจของเขาให้ได้
ถ้ารังเกียจเปลือกทุเรียนก็จะไม่ได้กินทุเรียน
ถ้ารังเกียจเปลือกและยางของมังคุด
ท่านก็จะไม่ได้กินเนื้อมังคุดแน่นอน
นี่แหละ...เป็นหน้าที่ของท่านแต่ละคน
ที่เราจะช่วยจุดประกายให้ล่ะนะ
เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
19-11-2015

18 พฤศจิกายน 2558

อุกกาบาตตกไซบีเรียใกล้จีน


อุกกาบาตตกไซบีเรียใกล้จีน

เมื่อค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นี้
ชาวบ้านในเมืองซาเบย์คัลสกี 
บริเวณชายแดนไซบีเรียและจีน
ได้แลเห็นดวงไฟสีเขียวอมน้ำเงินดวงหนึ่ง
เคลื่อนที่ผ่านฟากฟ้าไปอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นกระบวนการทดสอบ
โครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกอีกครั้งหนึ่งแถบเอเซีย
ว่ามีความแข็งแรง (Strong) อยู่ในระดับใด
เพื่อเตรียมปฏิบัติการทางเท็คนิกที่เหมาะสม
ของช่างเท็คนิกชุดอื่นในขั้นต่อไป

อนึ่ง ก้อนอุกกาบาตชิ้นนี้
ถูกขับเคลื่อนมาจากนอกระบบสุริยะ
เป็นอุกกาบาตที่มาจากแหล่งเดียวกัน
กับที่เคยตกในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
18-11-2015

ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล: ความรู้เรื่องของ "กฎแห่งกรรม" ยุคพลังงานใหม่


ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล:
ความรู้เรื่องของ "กฎแห่งกรรม" ยุคพลังงานใหม่
************************************************
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
เรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้น
ท่านทั้งหลายควรรับทราบไว้เป็นอย่างยิ่ง

เพราะเรามีคำตอบในเชิง Meta-physics (อภิปรัชญา)
ต่อคำถามยอดฮิทในหมู่มนุษย์โลกเสรีที่ว่า....

"การเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นนั้น
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?"

1.การเกี่ยวกรรม หมายถึง
การที่คนอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
ก่อ "กรรมสัมพันธ์กัน" เกิดขึ้น
โดยมีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สร้างเงื่อนไขลบ
ด้วยการแสดงออกหรือกระทำไม่ถูกต้อง
ต่ออีกคนหนึ่งก่อน
(ในภาพประกอบนี้ผู้เริ่มก่อน คือ เบอร์ 2)
ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

2.เมื่อผู้ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบ คือ เบอร์ 1
สัมผัสรู้ดูเห็นหรือได้ยินได้ฟังเข้า
ก็จะเกิดอาการเสียสมดุลทางจิตใจขึ้นมาทันที
เพราะสาวเบอร์ 1 เป็นคนอ่อนไหวต่อการยั่วยุง่าย
เป็นคนที่ไม่มีมหาสติเป็นคุณสมบัติ

เธอจะสั่นสะเทือนจิตใจอย่างรุนแรง
เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบต่อการถูกยั่วยุนั้น
ด้วยอาการโกรธ เกลียด เคียด แค้น และอื่นๆ
โดยที่จิตใจเธอจะสั่นสะเทือนเป็นด้านลบ
ต่อหนุ่มเบอร์ 2 เกือบจะทันทีนั้นเช่นกัน

3.แม้ในทางโลก
สาวเบอร์ 1 อาจเก็บงำอำพราง
พฤติกรรมไม่พอใจของเธอเอาไว้ได้
หรืออดกลั้นความโกรธเอาไว้ไม่ไหว
แล้วแสดงออกหรือกระทำด้านลบ
ตอบโต้หนุ่มเบอร์ 2 เข้าให้บ้างก็ตาม

กระบวนการที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้
ในมิติทางพลังงานด้านจิตใจของคนทั้งคู่
มันได้เกิด "กรรมสัมพันธ์" ขึ้นมาแล้ว
หรืออาจเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า
"การเกี่ยวกรรม" เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง

4.ในศาสตร์ด้านอภิปรัชญาขององค์จิตจักรวาล
เราสามารถอธิบายได้ด้วยมายาสมมติดังภาพ

กล่าวคือ หนุ่มเบอร์ 2 ได้สั่นสะเทือนจิตใจตนเอง
จนเกิดกลุ่มมวลคลื่นพลังงานกรรมด้านลบขึ้นมา
โดยมีเป้าหมายที่จิตจดจ่ออยู่คือสาวเบอร์ 1

พร้อมๆกับการกระทำพฤติกรรมด้านลบบางอย่าง
ในมิติที่สาวเบอร์ 1 สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้
ด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง 5
ทั้งนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตาม

ทันใดนั้นคลื่นพลังงานกรรมของเขาอันเกิดจากจิต
ซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก
ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบที่โลกไม่ต้องการ
ก็จะถูกเหวี่ยงออกมาภายนอกร่างกายเขา
โดยเป้าหมายอยู่ที่สาวเบอร์ 1 ด้วยเช่นเดียวกัน

5.ปรากฏว่าสาวเบอร์ 1
เมื่อได้รับรู้ว่าตนถูกหนุ่มเบอร์ 2
กระทำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อตัวเธอเข้า
สภาวะจิตของเธอเมื่อถูกยั่วยุเข้า
ก็จะเกิดอาการเสียสมดุลทันที
จนสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะรายวันขึ้นมา

จิตของเธอก็จะผลิตสร้างมวลพลังงานกรรม
เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบที่รุนแรง
แล้วเหวี่ยงมันออกมาอย่างต่อเนื่อง
ตราบเท่าที่สภาวะจิตเธอขณะนั้นยังเสียสมดุลอยู่

ส่วนปรากฏการณ์ในด้านมิติทางพลังงาน
ซึ่งเป็นมิติคู่ขนานกับมิติโลกทางกายภาพ
ก็จะปรากฏเป็นมวลของคลื่นพลังงานกรรมด้านลบ
เหวี่ยงกระจายตัวออกมาจากสาวเบอร์ 1 ทุกทิศทาง
โดยริ้วคลื่นแต่ละระลอกที่ถูกเหวี่ยงออกมานั้น
จะพากันทะยอยพุ่งตรงไปยังหนุ่มเบอร์ 2 ทันที

6.ถ้าพินิจจากภาพจะเห็นว่า
คลื่นพลังงานกรรมของสาวเบอร์ 1 นั้น
เป็นคลื่นที่มีความรุนแรงมาก

เมื่อมีการปะทะกันกับ
คลื่นพลังงานกรรมของหนุ่มเบอร์ 2 เข้า
จึงยังผลให้สภาวะจิตของหนุ่มเบอร์ 2
เกิดอาการเสียสมดุลทางด้านลบตามไปด้วย

ขณะที่ระลอกคลื่นพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นนี้
เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเบอร์ 1 กับ 2 แล้ว
ระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนตัวต่อไป
จนถึงสุดขอบเขตของจักรวาล คือ เอกภพ
เมื่อสุดเขตแล้วก็จะวกกลับคืนมาหาเจ้าของมันต่อไป

ซึ่งเจ้าของคลื่นพลังงานกรรมด้านลบ
ที่ย้อนกลับคืนมาดังว่านี้ก็คือ
ทั้งเบอร์ 1 และเบอร์ 2
จักต้องร่วมกันรับผิดชอบมันทั้งคู่

ใครคนใดคนหนึ่งจะมาโทษเถียงกัน
ด้วยการคิดแบบจิตมนุษย์ว่า
ใครหาเรื่องใครก่อน....มิได้
ใครทำร้ายใครก่อน....ก็มิได้

7.นี่ถ้า.....
เบอร์ 2 ไม่กระทำผิดบาปต่อเบอร์ 1 ก่อน
ผลกรรมที่จักต้องมาเกี่ยวกรรมดังว่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น

นี่ถ้า...
เบอร์ 1 สามารถรักได้แม้เบอร์ 2 จะทำตัวไม่น่ารักต่อเธอ
เบอร์ 1 สามารถให้อภัยเบอร์ 2 ได้แม้ว่าเขาไม่น่าให้อภัย
ผลกรรมที่จักต้องมาเกี่ยวกรรมกันก็จะไม่เกิดขึ้น

8.ท่านเห็นว่าการรักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงกัน
ระหว่างท่านทั้งหลายนั้นสำคัญมั้ยล่ะ?

ถ้าจะทำได้ก็ต้องครองมหาสติไว้ให้ได้
ต้องฝึกฝนการมีมหาสติให้ชำนาญไว้ใช่มั้ยล่ะ?

9.คลื่นพลังงานกรรมหมู่ของทั้งสองคน
เมื่อมันย้อนคืนมาถึงทั้งคู่ในภพชาติต่อไปนั้น
มันจะนำเอาเหตุการณ์ เรื่องราว
หรือสถานการณ์แบบเดิมๆที่เกิดขึ้นในภพชาตินี้
มาให้ทั้งคู่ได้ทดสอบจิตปัญญาว่า

เบอร์ 2 จะประมาทหรือขาดสติ
โดยทำอะไรให้เป็นเงื่อนไขด้านลบ
ต่อ เบอร์ 1 เหมือนภพชาติที่ผ่านมาอีกหรือเปล่า

ถ้าเบอร์ 2 กระทำผิดบาปอีกก็ถือว่า "สอบตก"
ต้องเรียนซ้ำชั้น คือ มีภพชาติหน้าต่อไปอีก

ในขณะเดียวกัน เบอร์ 1 ก็ต้องสอบให้ผ่านว่า
ถ้าเบอร์ 2 กระทำยั่วยุอีก
ตนจะรักได้ ให้เป็น
และใช้ปัญญากระทำตอบได้หรือไม่

ถ้ารักไม่ได้ ให้อภัยไม่เป็น ขาดมหาสติ
การเกี่ยวกรรมนี้ก็ยังจะคงอยู่ต่อไป
แปลว่าคนทั้งคู่ยังจะต้องมีชาติหน้าต่อไปอีกนั่นเอง

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

18-11-2015

16 พฤศจิกายน 2558

เคล็ดลับวิธีตัดกรรม กรณีที่ถูกผู้อื่นยั่วยุ


นี่แน่ะท่านทั้งหลาย...

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
การที่ท่านล้มเหลวในการเผชิญบททดสอบ
เมื่อคนรอบข้างใกล้ตัวหยิบยื่นมาให้

เพราะท่านมี "จริต" เคยตัวในการตอบสนอง
เงื่อนไขไม่พึงประสงค์เมื่อถูกยั่วยุ
ในลักษณะของการอยากเอาชนะ 
ลักษณะของการอยากต่อสู้ 
ลักษณะของการอยากปกป้องตนเอง

โดยที่ท่านมิได้ใช้สติปัญญาต่อไปว่า
ต่อสู้กับเขาด้วยอารมณ์ด้านลบแล้ว
ท่านจะชนะเขาสมใจอยากแน่หรือไม่

หากชนะเขาได้แล้ว
ท่านจะได้ดิบได้ดี
มีกำไรชีวิตอันใดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
ท่านจะมีมิตรแท้เพิ่มขึ้นหรือเปล่า

เราจึงขอฝากกลวิธีตัดกรรม
ในคลิปที่นำเสนอมานี้เพื่อท่าน
ได้ใช้ท่องจำและฝึกทำให้ขึ้นใจเถิด
ผลกรรมจะได้ลดลงจนเหลือไม่เกิน 30%
สมกับการที่จะเป็นปลาผู้ถูก "คัดไว้"
ในปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดา

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

16-11-2015

15 พฤศจิกายน 2558

ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล ตอน จงอย่าเป็นลิงหวงเถาวัลย์


ธรรมวิถีแห่งจิตจักรวาล:

นี่แน่ะท่านทั้งหลาย....
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

จงอย่าเป็นลิงหวงเถาวัลย์
โดยเหวี่ยงตนเองจากต้นไม้เดิมที่มีผลไม้สุก
แต่ถูกตนเองเก็บกินหมดแล้ว
ไปหาต้นไม้ต้นใหม่ที่มีผลสุกงอมหอมหวานรออยู่

เมื่อไปถึงต้นไม้ต้นใหม่
กลับไม่ยอมไขว่คว้ากิ่งไม้ต้นใหม่นั้น
โดยยังคงเกาะมั่นยึดมั่นอยู่กับเถาวัลย์เส้นเดิมแล้ว
เจ้าลิงตัวนั้นก็จะถูกเถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
พากลับหลังคืนไปยังต้นไม้ต้นเดิม
ที่ไม่มีผลไม้สุกเหลือให้เป็นอาหารอีก

แต่ในชีวิตจริงของลิงทุกตัว
แม้พวกเขาจะใช้เพียงแค่สัญชาตญาณของสัตว์
ซึ่งไม่สามารถใช้จิตปัญญาชั้นสูงแบบมนุษย์ได้
ก็ยังไม่เคยพบว่า
จะมีลิงหวงเถาวัลย์เลยสักตัว!!

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

15-11-2015

06 พฤศจิกายน 2558

ธรรมวิถีจิตจักรวาล


ธรรมวิถีจิตจักรวาล
*******************
จงทำดี กับคนที่เคยดีกับท่านให้ครบทุกคน
จงทำดี กับทุกคนที่เขายังไม่เคยทำดีกับท่านมาก่อน
จงทำดี กับทุกคนที่เขาทำไม่ดีกับท่าน
จงทำดี กับบางคนที่เขาทำไม่ดีกับท่าน
ซึ่งเขาเคยดีกับท่านมาก่อนแล้ว

การเลือกทำดีกับบางคน
การเลือกทำดีในบางเวลา

บริบทเยี่ยงนี้
ยังจะได้เรียกว่าท่านเป็นคนดีไม่ได้

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
6=11-2015
02 พฤศจิกายน 2558

Meteorite Falling Down in BKK


เวลาประมาณ 2 ทุ่ม 39 นาที เมื่อครู่นี้เอง
ขณะกำลังขับรถผ่านไฟแดง 
แถวๆ .นางั่ว .เมือง .เพชรบูรณ์
สังเกตเห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสว่างวาบ
ราวๆ 5 วินาที ซึ่งสว่างกว่าฟ้าแลบปกติที่เคยเห็น
สำคัญคือสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้าเลย
เสียดายที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ทัน
เพราะขับรถอยู่.....

เราสื่อพระโอวาทจากพระบิดาไว้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (1 พฤศจิกายน 2558) 
ศูนย์สิริกิติ์ว่า
ถ้าประเทศไทย คนไทยรักกันไม่ได้
ให้พลังบวกแก่โลกไม่ได้
ก็เสียทีที่พระศาสดาพระองค์ใหม่
จะเสด็จมาจุติบนพื้นที่ประเทศนี้

แล้วท่านทั้งหลายจะต้องให้อุกาบาตตกลงมา
เหมือนตกที่กาญจนบุรีครั้งที่ผ่านมาอีกสักกี่ครั้ง
เพื่อทดสอบว่าโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก
เหนือพื้นที่ประเทศไทยน่ะแข็งแรงพอ
พอที่จะปลอดภัยจากเศษทรากอุกกาบาต
ในปฏิบัติการชำระโลกครั้งที่สี่นี้ได้

ไม่นึกว่า...พูดไว้แค่วันเดียว
ยังไม่พ้น 24 ชั่วโมงเลย
คำกล่าวของเราก็เป็นจริง
กรุงเทพฯ ประเทศไทยก็โดนทดสอบอีกครั้ง!

นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะ....-

ขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกด้วย

ไหม้ไม่หมด ตกกระแทกพื้นด้วย
ค้นหาดีๆจะพบทรากสะเก็ดชิ้นนี้แน่ๆ

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
2-11-2015