26 สิงหาคม 2566

คำสอน

แดนสุญตา
คือสวรรค์นิรันดร
เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า
จิตวิญญาณมนุษย์โลกทุกคน
ล้วมาจากที่นั้น