20 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ความฉลาดทางจิต
จะยุติการเกี่ยวกรรมกันไว้ได้
ความฉลาดทางปัญญา
จะเอาชนะกิเลสปฏิเสธตัณหาได้
ความโง่ง่ายกับความงมงาย
พาให้คุณเสียที่มาเกิดเป็นมนุษย์