23 ธันวาคม 2555

VDO. เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา31/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

22 ธันวาคม 2555

VDO. ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 1/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 2/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 3/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 4/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

07 ธันวาคม 2555

เตือนเขตภัยพิบัติโลก
หมายเหตุ:

แขวงคำม่วน ประเทศลาวในปัจจุบันนั้น
เดิมพระบิดาทรงประทานนามไว้ว่า "คำมวน" มาจากการที่ชนในกลุ่มนั้นทั้งชายหญิง ชอบกินทั้งหมากพลู-บุหรี่ ด้วยวิธีมวนใบพลูกับมวนใบยาสูบกันเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้หญิงสาวจนถึงสาวแก่นิยมกินหมากพลูด้วยวิธีการม้วนหรือมวน ตามสำเนียงชาวถิ่นนั่น ส่วนชายหนุ่มจนถึงชายแก่ ก็นิยมดูดบุหรี่มวนหรือม้วนใบยาสูบกัน พอไปพบปะสังสรรค์กันที่ไหน ก็จะคว้าหมากพลูบุหรี่มวนใบยาสูบ มายื่นส่งให้แก่กันและกัน เพื่อแสดงความเป็นมิตร....

เจอกันทีไรก็หมาก 1 คำมวน สำหรับหญิง และมวนยาสูบ 1 คำมวน สำหรับชาย

ลางคนเล่นทีเดียวทั้งสองอย่าง คือ ทั้งหมากพลู และบุหรี่ 1 คำหมาก กับ 1 คำมวนบุหรี่

ดังนั้น ในแผนที่จึงใช้นามเดิม คือ "คำมวน" อย่างจงใจ มิได้พิมพ์ตกวรรณยุกต์เอกแต่อย่างใดนะ....จะบอกให้

ป.วิสุทธิปัญญา
7-12-2012

ภาคใต้


:))
คุณศศิวรรณ การประกอบ:
Q1.ไม่ทราบว่า ภาคใต้ จังหวัดพังงา กระบี่ จะมีผลกับภัยปลายปีนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะ?
A1.
1.ผลภัยปลายปีนี้ยังไม่มีอะไรกระทบมาก นอกจากปัญหาเรื่องฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำอาจจะท่วมในที่ๆไม่เคยท่วม ภูเขาบางลูกจะสไลด์ลงมา ในช่วงเส้นทางระนอง-ตะกั่วป่า-พังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล ก็ให่ระวังไว้หน่อย
2.ทะเลทั้งสองด้านจะมีคลื่นสูง (Storm Surge) แม้ในวันที่ไม่มีฝน-พายุ บ้านเรือนริมทะเลโปรดระวังโดยเฉพาะตอนที่กำลังหลับ
3.แผ่นดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางบ้าง ตั้งแต่ช่วง 12/12/12 ถึง 31/01/2013
4.ที่กล่าวไว้อาจไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้ ขึ้นกับช่างเทคนิคว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะมีการเปลี่ยนแผนปฏิบัติการกันรึไม่....
5.แต่ที่แน่ๆพื้นที่ภาคใต้ เขตพังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเกาะภูเก็ต เมื่อปฏิบัติการชำระโลกสิ้นสุดลงก็จะเป็นพื้นที่สีแดงตามแผนที่ๆแนบมาให้ดู...สีแดงคือพื้นที่ๆจะถูกลบออกจากแผนที่ และเป็นการประกาศเขตภัยพิบัติของจักรวาลให้ทุกคนรู้ล่วงหน้า

Q2.จะต้องเตรียมหาสถานที่ไว้เพื่อหลบภัยไว้ล่วงหน้าหรือไม่ค่ะ?
A2.
1.เมื่ออ่านคำตอบแล้ว เธอคงตอบเองได้นะว่าต้องเตรียมหาสถานที่หลบภัยในตอนปลายปีนี้รึเปล่า
2.ในระยะสั้นคงไม่ต้องหาที่หลบภัยมั้ง นอกจากบ้านติดทะเล ติดภูเขา ใกล้แม่น้ำ เธออาจต้องระวังความปลอดภัยเอาไว้บ้างก็ดี
3.แต่ระยะยาวเธอคงต้องหลบไปให้พ้นพื้นที่สีแดง จากแผนที่ประกาศเขตภัยพิบัติของโลกของจิตจักรวาลแน่
4.เมื่อไหร่ที่จะมีปฏิบัติการชำระภาคใต้ ฟ้าจะส่งรหัสเตือนพวกเธอเอง หากเธอมีธรรมะเธอจะตื่นรู้ได้เอง....และหากเธอมีพระบิดาและเรา เธอย่อมได้รับการเตือนล่วงหน้าแน่ๆ....
5.การเตรียมตนเองเพื่อการผจญภัยที่ดีที่สุด มิใช่การหนีหรือหลบภัย ไม่ว่าเธอจะหลบหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอก เนื่องจากภัยที่จะเกิดขึ้นมันมิใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นภัยอันเกิดจากปฏืิบัติการชำระโลก เพื่อชำระสิ่งสกปรกโสโครกออกไปจากระบบโลก รวมทั้งคนไร้ศีลธรรม คนเบาปัญญา(คนที่งมงาย) ขยะวัตถุเทคโนโลยีและสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำร้ายกันเอง ทำร้ายโลก และการจัดการระบบนิเวศนืที่เสียสมดุลเพราะถูกมนุษย์กระทำให้คืนสู่สมดุล ด้วยการสร้างแม่น้ำสายใหม่ ถมทับแม่น้ำสายเก่า ถล่มเกาะแก่งทิ้งไป ทำลายภูเขาน้อยใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ให้แตกสลายกลายเป็นพื้นน้ำหรือที่ราบ จมเมืองหลวงเก่า-ใหม่ ทำลายวัตถุนิยมอันเป็นศูนย์กลางแห่งความงมงาย ฯลฯ
6.วิธีการเตรียมผจญภัยที่ดีที่สุด คือ เตรียมตนเองและจิตวิญญาณให้พร้อม ไม่ใช่การหนี-การหลบหน้า การเตรียมที่ดีคือ
6.1 คอยติดตามรับฟังข่าวสารจากจิตจักรวาลอย่างต่อเนื่อง
6.2 คอยติดตามรับฟังพระโอวาทจากพระบิดาเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ...
@.แสดงปณิธานแห่งนิพพาน ต่อองค์จิตจักรวาล พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเธอเอง
@.ปณิธานที่แสดงคือ รักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงใคร ใช้จิตปัญญาไม่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิต
@.ครองมหาสติตลอดวันในยามตื่น คือ รู้สติ มีสติ และใช้สติ
@.ทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้และเมล็ดธัญพืชเท่านั้น เพื่อลดการฆ่าสัตว์ด้วยปากจากการกินเลือดเนื้อของพี่ๆน้องของเธอเอง
@.ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้ อย่าปล่อยให้ขี้โรค-ป่วยง่าย หากมีโรคประจำตัวก็ให้รีบแก้ไขเสียโดยไว.....
7.สุดท้ายคือ พยายามทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลเอาไว้เสมอ

ด้วยรักและปรารถนาดี
ป.วิสุทธิปัญญา
7-12-12

Note: อย่าลืมย้อนขึ้นไปดูแผนที่เขตภัยพิบัติ 3 จังหวัดที่เธอถามไว้ประกอบด้วยนะ

20 พฤศจิกายน 2555

การเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณ


จิตวิญญาณต้องการพลังงานช่วยเติมเต็ม


หลักแห่งการสร้างตนเองสู่ความสำเร็จอภินันทนาการจาก:
สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์
โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA,MS.

ฝากคำเตือนถึงเพื่อนร่วมโลกฝากคำเตือนถึงเพื่อนร่วมโลก

ยุคนั้น คือ ยุคนี้
สงครามโลกครั้งที่สาม ระหว่างมนุษย์โลกกับภัยธรรมชาติ
กำลังเผชิญหน้ากันแล้ว.....
ทั้งหมด...แถวตรง!
เตรียม....อาวุธ!
พวกเธอรู้มั้ย? อาวุธใดจึงจะต่อสู้กับภัยพิบัติธรรมชาติได้???

ป.วิสุทธิปัญญา

เครื่องมือที่จะใช้ต่อสู้กับภัยพิบัติได้
1.ใช้พลังจิตด้านบวก(ความรัก-เมตตา)
2.ใช้พลังปัญญา(มหาสติ-กฤตสติ)
3.ใช้พลังบารมี(กุศลกรรมที่สั่งสมไว้)
อีโมติคอนheart ขอให้ทุกคนจงแคล้วคลาด-ผ่านพ้นภัยพิบัติใดไปได้ด้วยพลังอำนาจในตนเองทั้งสามนี้เถิด

ป.วิสุทธิปัญญา
20-11-2012

คำสอน 20/11/2012

 

ใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้ยืนยาว

3.จงฟังเขาให้มากกว่าที่เราพูด

1.พูดแต่น้อย จะลดโอกาสเสี่ยงการพูดไม่เข้าหูได้ดี
2.เป็นผู้ฟังที่ดี จะเอาชนะใจเขาได้เกินกว่าครึ่ง
3.ฟังที่เขาพูด จะช่วยให้คุณตอบสนองได้อย่างแม่นยำ
4.การเป็นผู้ฟังที่ดี จะช่วยป้องกันการสื่อสารผิดพลาด
5.การรับฟัง เป็นวิธีการให้เกียรติคนที่ตนรักวิธีหนึ่ง
6.ฟังในสิ่งที่เขาพูด น่ารักกว่าพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟัง

คำสอน 20/11/2012

 

หลักแห่งการ
สร้างตนเอง
สู่ความสำเร็จ

1.จงขับเคลื่อนตนเองด้วย
แรงบันดาลใจ
2.จงทำในสิ่งที่สร้างสรรค์
3.จงทำให้มากกว่าที่คุณพูด
ว่าจะทำ
4.จงรักทุกสิ่งที่คุณทำ
5.จงเปลี่ยนจากการทำงาน
ให้เป็นการละเล่นแบบหนึ่ง
6.จงพยายามคิดใหม่ทำใหม่
ให้มันดียิ่งกว่าเดิม
7.จงทำในขณะที่คนอื่นๆ
เขาหยุดพัก
8.จงแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้อยู่
ให้แก่ผู้อื่นตามสมควร
9.จงจัดสรรให้ตนเอง
ได้มีเวลาว่างเป็นส่วนตัวบ้าง

14 พฤศจิกายน 2555

คำสอน 14/11/2012

 

ใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้ยืนยาว

2.จงไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเมื่อมีโอกาส

1.ปาท่องโก๋จะมีอยู่ข้างเดียวไม่ได้ มันต้องอยู่เป็นคู่เสมอ
2.จะได้ดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าวันปกติ
3.จะได้เรียนรู้โลกกว้าง-สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4.จะได้กระชับความสัมพันธ์ในบรรยากาศแปลกใหม่
5.จะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันในบางสิ่งที่แตกต่างกัน
6.จะได้ทอฝัน ปันรัก พักผ่อน เพื่อวันเบาๆร่วมกันบ้าง

04 พฤศจิกายน 2555

อย่าสอบตกเพราะ 6 ช.


อีกหนึ่งภารกิจ เพื่อประสิทธิผลแห่งนิพพาน

วิธีผ่าน 6 ช.

จงชอบในสิ่งที่ทำ
จงชังในสิ่งที่ชั่ว
จงเชื่อในสิ่งที่ใช่
จงชินในสิ่งที่เชี่ยวชาญ
จงชมในสิ่งที่ควรชม
จงแชร์ในสิ่งที่ตนเข้าใจ

ป.วิสุทธิปัญญา
4-11-2012
................

 เธอรู้ไหมว่าพี่ๆน้องๆแห่งเราทั่วเอกภพ เขามองชาวดาวโลกเสรีนี้ว่าไง?

1.ส่วนใหญ่ "งมงาย" เพราะใช้ปัญญาตนเองได้ แต่ใช้ไม่เป็นและใช้เป็นก็ใช้ไม่ถูกต้อง หนักไปทางฉลาดแต่เรื่องที่สมควรโง่มากกว่า จึงเกิดลัทธิกับเจ้าลัทธิขึ้นมามากมาย จึงเกิดเรื่องไร้สาระขึ้นในโลกมากมาย พวกเขาบอกเราว่าเราจะถูกคนงมงายระแวงเราเพราะกลัวว่าตัวเขาจะงมงายไปกับเรา และจะปฏิเสธเราเสียมากกว่า...

2.ส่วนใหญ่ "ดื้อ" เพราะมีมิจฉาทิฐิสูง ถ้ารักใครก็จะหลงคนนั้น ถ้ารักสิ่งใดก็จะหลงในสิ่งนั้น ถ้ารักคำพูดใดก็จะหลงใหลในคำพูดนั้น การยึดติดคน สิ่งของ และคำสอน จึงเกิดขึ้นโดยไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณา จะยึดมั่นถือมั่น ไม่ฟัง ไม่เชื่ออยู่อย่างนั้น พวกเขาบอกว่าเราต้องเหนื่อยหนักกับการมาทำหน้าที่สุดท้ายในยุคนี้กับคนดื้อพวกนี้ที่มีอยู่มากมายแน่ๆ...

3.ส่วนใหญ่ "ไม่มีสัจจะ" พวกเขาจะลืมพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ จำไม่ได้และไม่รู้จัก ทั้งจะลืมพันธะสัญญา 6 ซึ่งเคยให้คำมั่นต่อพระบิดาไว้ตั้งแต่ภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ลืมแม้แต่พระองค์ที่ตนเคยก้มลงจุมพิตแทบพระบาทด้วยปีติ เมื่อรับรู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาฉุดช่วยอีกครั้ง ในคราที่พระบิดาจะทรงพิพากษาโลกก่อนกาลสิ้นยุค พวกเขาล้วนบอกเราว่า ชาวโลกจะจดจำอะไรไม่ได้สักอย่าง พันธะสัญญา 6 พระบิดา และพระองค์นั้น

เราเห็นแล้วว่า ที่พี่ๆน้องๆของเราเขากล่าวมา มีแนวโน้มว่าจริงน่ะ... :((

ก็ดูห้องเรียนกับห้องสนทนาสิ มีแต่คนเข้ามาเที่ยวเล่น-เยี่ยมชม มากกว่าเข้ามาถามเข้ามาเรียน เวลาไปฟังพระโอวาทพระบิดา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่า "ว่าง-ไม่ว่าง" เป็นส่วนใหญ่

ป.วิสุทธิปัญญาบั้งไฟพญานาค


อนุญาตให้แชร์เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อผู้ที่ต้องการเรียนรู้แบบไม่งมงายได้.....มิใช่ถ่ายทอดสู่พวกที่รู้แล้วรีบงมงาย! เราต้องการให้พวกเธอรู้ไว้เป็นความรู้เท่านั้น ต้องเฉลยเพราะว่ามันสิ้นยุคแล้ว เธอจะได้ไม่เสียเวลาไปค้นคว้าล่าวิญญาณเพื่อการพิสูจน์ให้เสียเวลาตามวิธีคิดแบบจิตมนุษย์น่ะ

เมื่อถึงกาลชำระโลกก่อนวันปิดยุคพลังงานเก่านี้ ชีวิตจำนวนมากทั้งคน สัตว์ และพืช จะพากันล้มตายเป็นเบือ ที่เหลืออยู่น้อยกว่าที่ล้มลงนอนกับพื้นธรณี พญานาคครอบครัวนี้แม้จะทำหน้าที่ยังไม่ครบ 600 ปี ยังมีภาระเหลืออีกกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่พวกเขาก็จะต้องทิ้งกายสังขารเหมือนกัน

เหตุที่ต้องละกายสังขารก็เพราะทนทานกับความเหนื่อยยากไม่ไหว เพราะน้ำในแม่น้ำโขงสายนี้ในวันข้างหน้ามันมากเหลือเกิน เพราะแผ่นดินสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวที่ผ่านมาและผ่านไป ส่วนใหญ่จะจมหายอยู่ใต้แผ่นน้ำ พญานาคทั้งครอบครัวต้องช่วยกันสูบน้ำและพ่นน้ำ(เหมือนลูกสูบ) เพื่อช่วยระบายน้ำจำนวนมหาศาลออกสู่ทะเล-มหาสมุทร น้ำจะได้ไม่ท่วมแผ่นดินจนทำให้มนุษย์ในเขตที่ตนรับผิดชอบต้องได้รับทุกข์เวทนา แต่สูบเท่าใดก็ไม่แห้งหาย...จนในที่สุดพวกเขาจะพากันขาดใจตายโดยพลัน....

อย่าห่วงเลย ดวงจิตธรรมญาณของพวกเขาจักได้กลับคืนไปสู่สวรรค์มายาชั้นพรหมตามเดิมอีกครั้ง ด้วยสำนึกใหม่ที่ดีกว่าเก่า ด้วยญาณและฌานบารมีที่สูงกว่าเก่า ด้วยพระเมตตาแห่งองค์จิตจักรวาลและท่านเทพกรพิณเป็นสำคัญ และต่อไปข้างหน้าแม่น้ำโขงสายนี้จะไม่มีบนแผนที่โลกอีกตลอดไป....คงเหลือไว้แค่เพียงตำนานไว้เล่าให้เด็กๆยุคพลังงานใหม่ฟังตามที่เราเปิดเผยไว้ข้างบนนี้เท่านั้น

ป.วิสุทธิปัญญา
4-11-2012
............................................

เรื่องคนเลิกกินเนื้อสัตว์นั้นเธอเข้าใจว่าเป็นเพราะเนื้อสัตว์มีเชื้อโรคและปนเปื้อนรังสี เสมือนถูกบังคับให้เลิกกิน ไม่ใช่เลิกเพราะเมตตาสงสารสัตว์นั้น ถ้าเป็นกรณีก่อนวันปิดยุค ก่อนโลกจะมืดนาน 7 ราตรีนั้น ความเชื่อของเธออาจจะถูกต้องอยู่บ้าง แต่ยังมีคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ในปัจจุบันนี้กับที่กำลังจะเลิกกินเนื้อสัตว์อีกจำนวนมากเช่นกันนะเธอ ที่เขามีจิตสำนึกที่ดีงามมากๆ ส่วนหลังวันชำระโลกแล้วจะเหลือแต่คนที่สำนึกดีที่ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยจิตสำนึกตนเองอยู่เท่านั้น พวกไม่กินเพราะกินไม่ได้สถานการณ์บังคับน่าจะอยู่ในอันตรายเสียแล้วกระมัง
..............................................

ที่พระบิดาสื่อถ่ายทอดความรู้นี้มาให้นักเรียนที่สนใจใฝ่รู้ถามมา ก็เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใฝ่รู้เท่านั้น ไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าเมื่อเธอรู้แล้วจะต้องตัดสินความรู้นี้ว่า "จะเชื่อ-ไม่เชื่อ" เพราะพวกเธอไม่มีผู้ใดรู้จริงหรอก ถ้ารู้ไม่จริงหรือว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วไปตัดสินความรู้นี้ว่าตนจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ...นั่นเท่ากับเป็นการแสดงอุตริและงมงายทันที 

ถ้าสิ่งใดเป็นความรู้ใหม่น่าจะฟังหูไว้หูมากกว่าจะชิงปฏิเสธด้วยความไม่รู้ เนื่องจากความรู้ใหม่ที่เรานำมาตอบคำถามผู้ถามนี้ นักเรียนคนไหนเชื่อตามมันก็มิได้ใช้เปลี่ยนแปลงความเป็นคนดี คนเลว หรือความฉลาดและความโง่ของคนๆนั้นแต่เดิมได้หรอก 

ในทางกลับกันคนไหนปฏิเสธความรู้ใหม่นี้ ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความโง่ ความฉลาด ความเป็นคนดีคนเลวของตนได้อีกเหมือนกัน เพราะความรู้ใหม่ก็คือความรู้ รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้

ป.วิสุทธิปัญญา


........................

((()))ตรงความใน ปล.ของหนูนั้นถูกต้องเป็นที่สุดแล้ว...หนูปฏิบัติถูกต้องแล้ว

((()))พญานาคมีจริง เป็นเทพที่ขันอาสาลงมาก็มี ถูกสาปส่งลงมาก็มี เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน้ำบนโลกมนุษย์ คือ น้ำสาม ดินหนึ่ง ไม่ให้ดินหรือแผ่นดินที่มีน้อยกว่าอยู่แล้ว ถูกน้ำท่วมกลืน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่งั้นมนุษย์จะเดือดร้อน

((()))การที่เธอมีนิมิตถึงอยู่บ่อยๆเป็นเพราะภพชาติอดีต เคยเกี่ยวกรรมกันกับเขามาก่อน เช่น เคยกราบไหว้บูชา เป็นต้น เขาจึงแสดงนิมิตให้เธอรู้เห็นได้ไม่มีอะไรแปลก...จงถือว่าเป็นเรื่องปกติ พวกเขาแม้จิตจะเป็นเทพแล้วแต่ก็ยังต้องสร้างบุญกุศล ต้องนำตนปฏิบัติธรรมสู่การหลุดพ้น คือ นิพพานเหมือนกัน

ป.วิสุทธิปัญญา


คำสอน 4/11/2012

 

อย่าสอบตก
เพราะ 6 ช.

อย่าทำแต่สิ่งที่ชอบ
อย่าตอบปฏิเสธในสิ่งที่ชัง
อย่าคลั่งในสิ่งที่เชื่อ
อย่าเบื่อในสิ่งที่ชิน
อย่าหมิ่นในสิ่งที่ชม
อย่างมงายในสิ่งที่แชร์

ไม่เชื่อเรื่องนิพพาน
ไม่ต้องอ่านบทความนี้

ถ้าสอบไม่ผ่าน
นิพพานไม่ได้

คำสอน 4/11/2012

 

บั้งไฟพญานาค

พญานาคในแม่น้ำโขง มีทั้งหมด 7 ตัว เป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวเดียวกัน
ทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณของพรหมครอบครัวหนึ่ง ที่กระทำผิด
ด้วยการขโมยลูกแก้วของ "เทพการพิณ" ไป เพราะเข้าใจผิดว่า
ที่ท่านเทพการพิณทรงมีอำนาจฤทธิ์สูงส่ง ได้ก็เพราะพลังอำนาจของลูกแก้ว
ที่ท่านมักจะถือไว้ในพระหัตถ์ุอยู่ตลอดเวลา
บวกกับความเกียจคร้านปฏิบัติธรรมของตนด้วยนั่นเอง
เมื่อท่านเทพกรพิณ ทรงจับได้ว่าพรหมครอบครัวนี้
เป็นผู้ขโมยลูกแก้วของพระองค์ไป จึงทรงสาปส่งให้ทั้งครอบครัว
ลงมาเกิดเป็นพญานาคอยู่ในแม่น้ำโขงให้คอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลความสมดุลของน้ำ
และให้มาปฏิบัติบำเพ็ญเพิ่มฌานบารมีในถ้ำใต้ลำแม่น้ำโขงนี้ นาน 600 ปี
โดยพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกหาอาหารยังชีวิตได้
เพียงวันละ 1 อิ่มเท่านั้น

ส่วนสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นลูกไฟสีสว่างวูบพุ้งจากพื้นน้ำสู่ท้องฟ้า
ในวันออกพรรษาของทุกปีก็เพราะว่าท่านเทพกรพิณ
จะออกจากการปฏิบัติฌานสมาบัติตรงกับวันออกพรรษาในทุกๆปีนั้นเอง
พญานาคเหล่านี้จะออกมาพ้นลูกไฟเป็นแสงสีเจิดจ้าด้วยพลังแห่งกระสิณไฟ
ตามอำนาจฤทธิ์ที่ฝึกฝนมานานรวม 300 ปีแล้ว เพื่อแสดงให้ท่านเทพกรพิณเห็น
และได้ระลึกรู้ว่าพวกตนยังอยู่บนโลก พระองค์จะได้ไม่ทรงลืมพวกเขานั้นเอง

30 ตุลาคม 2555

สมการพลังงานทางช้างเผือกนี่เป็นสมการพลังงานร่วมด้านบวกของจิตพวกเธอ ในทุกๆวินาที 
ถ้าพวกเธอ x คน ร่วมกันหมุนธรรมจักรได้สำเร็จ เป็นสัญลักษณ์
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะสัญลักษณ์ทุกตัวล้วนมีค่าแรงสั่นสะเทือนด้านบวก
รวมกันสูงมากๆ หากคิดเป็นค่าคงที่จะเท่ากับ 20 ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณใดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี้อีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภูติผีปีศาจตนใด ไม่ว่าจะเป็นทวยเทพ เทวดา หรือว่าพรหมชั้นใดๆก็มีพลังอำนาจไม่อาจเทียบเท่าพลังบวกจากสมการนี้ได้ และนี่
จึงเป็นที่มาของ "ยันต์ไฮเทค" ล่ะศิษย์รักแห่งเราทั้งหลาย

บุญกรรม VS บุญกุศล
เรื่องของ "บุญกรรม VS บุญกุศล” 

*** การกระทำบุญ ไม่ใช่ "บุญกรรม" อย่างที่ลูกปลาเข้าใจ และบุญกุศลก็มิได้เป็น Sub Set ของบุญกรรมอีกเช่นกัน.....

*** บุญกรรม เป็นคำนาม หมายถึง ผลลัพธ์ของการทำบุญ-สร้างบุญ-ทำความดีงาม โดยเมื่อทำแล้วเธอก็คิดคาดหวังหรือร้องขอสิ่งตอบแทน เช่น ทำบุญแล้วขอโน่นนั่นนี่เป็นการแลกเปลี่ยน ในทางอภิปรัชญาของจิตมันก็จะก่อให้เกิด "ผลกรรม" ในรูปของมวลทางพลังงาน ซึ่งเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลขึ้นมา ดังเช่น ที่เธอสร้างวัตถุเทคโนโลยีทั้งหลายขึ้นมาให้เป็นขยะทางกายภาพในระบบโลก จนหาที่กลบฝังไม่หมดแล้วในขณะนี้นั่นแหละ

*** บุญกรรม จึงใช้เรียก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานที่สองตาเธอมองไม่เห็นแต่เกิดขึ้นจริง มีน้ำหนักมวลจริง แม้จะเป็นกรรมดี(การกระทำที่ดี) แต่มันก็คือขยะพลังงาน ที่ใครก่อใครสร้างมันขึ้นมาจักต้องรับผิดชอบในการกำจัด(ทำมันให้เป็นโมฆะ/ทำมันให้มีคุณสมบัติเป็นกลาง/ทำมันให้ไร้ซึ่งคุณสมบัติแห่งกรรมดีที่เรียกว่าบุญกรรมนั้น)

*** วิธีทำให้ ผลกรรมดีหรือผลกรรมด้านบวก ที่เรียกว่า "บุญกรรม" ให้เป็นกลาง (Neutral) ก็คือ การเกิดใหม่เพื่อมาชดใช้กรรมดีนั้นให้หมดสิ้น (เสวยกรรมดีตามที่ร้องขอไว้ในตอนที่กระทำ)

*** เธอจะเห็นได้ว่า "บุญกรรม" อันเป็นผลกรรมที่ดีๆนั้น มันกลายเป็นขยะรกโลกรกจักรวาล จนพวกเธอต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่กันไม่รู้จบสิ้นและนิพพานไม่ได้เสียทีก็เพราะ ทำความดีหรือทำบุญทีไร ดันอธิษฐานจิตร้องขอรางวัลในการทำกรรมดีงามนั้นเสมอ โดยลืมไปว่า "ทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้ว" ไม่ต้องร้องขออะไรตอบแทนอีกแล้ว

*** ต่างกับ "บุญกุศล" มันเป็นคำนามเหมือนกัน โดยต่างกันตรงที่เมื่อทำความดีงามแล้วพลังอำนาจแห่งจิตด้านบวก จะสั่นสะเทือนให้เกิดคลื่นพลังงานด้านบวกที่สูงขึ้นจากสภาวะจิตปกติ พวกเธอเรียกว่า "ความปีติ" อันเป็นกุศลจิต ซึ่งคลื่นพลังงานนี้จะเป็นเพียงคลื่นความถี่ด้านบวกที่จิตสั่นสะเทือนอยู่ข้างในและไร้คุณสมบัติของกรรมเพราะไม่มีการร้องขอ มันจึงไม่มีมวลของผลกรรมใดๆเกิดขึ้น เป็นแต่เพลียงพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนของจิตด้านบวก ที่จะใช้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณสู่การหลุดพ้นคือนิพพานเท่านั้น

*** คำว่าบุญกุศล จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นการกระทำความดีงามโดยมิได้ก่อให้เกิดผลกรรมในมิติทางกายภาพ(ไม่มีมวล) เกิดแต่ผลลัพธ์ในมิติทางพลังงานเท่านั้น เช่น จิตกุศล หมายถึง สภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวก หรือ จิตอกุศล หมายถึง สภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบ เป็นต้น

*** ยังไงๆ บุญกุศล ก็มิใช่สับเซ็ทของ "บุญกรรม" ถ้าจะหาเรื่องให้มันเป็นสับเซ็ทกันให้ได้จริงๆ เธอน่าจะหันไปพิจารณา 2 กรรมนี้น่าจะกล้อมแกล้มได้มากกว่า....คือ
1).บุญกรรม VS บุญวาสนา
2).บาปกรรม VS บุรพกรรม(วิบากกรรม)
เธอจงพิจารณาให้รอบคอบอีกหลายๆครั้ง....

ป.วิสุทธิปัญญา
30-10-2012

มายาหลงรูปงาม คือ หลงในเงามายา
มายา คือ เปลือกนอกของ "แก่นแท้”

แก่นแท้ ที่เร้นอยู่ข้างใน เป็นผู้กำหนดตัวตนรูปลักษณ์ซึ่งเป็นเปลือกนอกของแก่นแท้นั้น

ตัวตนรูปลักษณ์ภายนอก ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากคุณสมบัติต่างๆของแก่นแท้ที่เร้นอยู่ภายใน

ถ้าคุณสมบัติของแก่นแท้เปลี่ยนแปลงไป มายาที่เป็นตัวตนรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ดังนั้น เปลือกนอกที่เป็นมายาจึงมิใช่ของจริง เพราะไม่จีรังยั่งยืน เนื่องจากมีวันเปลี่ยนแปลงได้ตลอด พวกเธอจึงไม่ควรหลงไหลหรือไปยึดติดมันเข้าให้ ใส่ใจที่คุณสมบัติของแก่นแท้จะเหมาะกว่า เช่น ไม่สนความสวย-ความรวย-ความหล่อ แต่สนที่ความเป็นคนดี คนฉลาด และคนเก่งหรือรอบรู้ เป็นต้น เพราะมันคงทนกว่านั่นเอง

ป.วิสุทธิปัญญา

กระตุกต่อมคิด


คำสอน 30/10/2012


สมการพลังงานทางช้างเผือก

พลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนจำนวน x คนใน
ทุกๆวินาที จะเท่ากับ 3 เท่าของจำนวนคนที่สั่นสะเทือน
ด้านบวกได้ยกกำลังสอง คูณด้วยผลรวมของพลังงานด้าน
บวกของคนทั้งหมด x คน (หน่วยพลังงานที่ได้เป็น Mhz.)

ยันต์ไฮเทค

คำสอน 30/10/2012

 

บุญกรรม VS บาปกรรม

บุญกรรม เป็นผลลัพธ์จากการ
กระทำความดีงาม ด้วยกาย วาจา
และจิตใจ แล้วร้องขอสิ่งตอบแทน

บาปกรรม เป็นผลลัพธ์จากการทำ
ความชั่วใดๆไปตามอำนาจของกิเลส
ตัณหา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

บุญกรรมที่เคยสั่งสม จะคอยติดตามค้ำ
จุนให้เธอหลุดลอย
บาปกรรมที่สั่งสม
จะคอยตามสนองให้เธอ
ต้องเวียนว่ายตายเกิด

บุญกุศล คือ ผลลัพธ์จากการกระทำใดความดีงามใดๆโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน บุญกุศลที่สั่งสมไว้จะคอยติดตามค้ำจุนให้เธอ
เข้าถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้น คือ นิพพานได้ในบั้นปลาย

ถ้วนทุกสิ่งที่เธอทำอะไรกับใครไว้ในชาตินี้ไม่ว่าดีหรือเลว
มันคือการเขียนบทละครไว้ให้ตนเองในภพชาติหน้าแล้ว

คำสอน 30/10/2012

 

มายา

ทุกสิ่งที่เธอสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ มิใช่ของจริง
มันเป็นแค่ "ตัวแทนของบางสิ่ง" ที่ซ้อนเร้นอยู่ข้างใน
ข้างนอก คือเงามายา ข้างในเรียกว่า "แก่นแท้"

คำสอน 30/10/2012

 

กระรอกน้อยหลงโพรง

ด้วยอ่อนด้อยประสบการณ์และปัญญา
เจ้ากระรอกจึงกล้าท้าความเสี่ยง
ใช้ความอยากปลุกเร้าเข้ามองเมียง
เพราะหวังเพียงรูกล้องเป็นห้องนอน

เป็นมนุษย์อย่าหยุดอยู่ที่อยาก
ความทุกข์ยากวิบากกรรมอันซ้ำซ้อน
เกิดแต่อยากกับไม่อยากถ้วนทุกตอน
จงคิดก่อนค่อย "พูด-ทำ" พ้นกรรมเอย...

29 ตุลาคม 2555

เคล็ดลับการสร้างสันติสุขในชีวิตคู่


คำสอน 29/10/2012

 

ใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้ยืนยาว

1.จงหัวเราะด้วยกันวันละหลายๆครั้ง
2.จงไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ
3.จงฟังเขาให้มากกว่าที่เราพูด
4.จงอย่าขัดขืน ขัดใจ ขัดข้อง และขัดคอ
5.จงเลิกเอาแต่ใจตนเอง
6.จงอย่าคาดหวังในตัวเขาสูงเกินจริง
7.จงชื่อตรงและและจริงใจต่อเขา
8.จงยึดมั่นในทุกคำสัญญาของคุณ
9.จงจัดการความขัดแย้งระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์
10.จงพร้อมยกโทษให้และให้อภัยเขาได้เสมอ
11.จงร่วมชื่นชมยินดีกับเขาแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย
12.จงพูดให้ตรงกับสิ่งที่คุณคิดต้องการ
13.จงเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของเขาให้มากกว่าของตนเอง
14.จงบอกรักเขาทุกวันและจุมพิตกันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

17 ตุลาคม 2555

คำสอน 17/10/2012

 

หลักปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
เพื่อการสร้างสันติสุขแก่ตนเองและผู้อื่น
ด้วยหลัก "5 ยอ"

1.ยิ้ม - เพื่อแสดงความเป็นมิตร
2.แย้ม - เพื่อแสดงความจริงใจ
3.ยอ - เพื่อแสดงความชื่นชม
4.เย้า - เพื่อแสดงความคุ้นเคย-กันเอง
5.ยอม - เพื่อแสดงความรัก-ปรารถนาดี

15 ตุลาคม 2555

หลัก "5 ยอ" ไม่ขอเกี่ยวกรรมใคร
(((+)))หลักการปฏิบัติธรรมนำสันติสุขแก่ตนและคนอื่นๆด้วย

"5 ยอ" (ยอเดียวน้อยไป....)
1.ยิ้ม เพื่อแสดงความเป็นมิตร
2.แย้ม เพื่อแสดงความจริงใจอย่างเปิดเผย
3.ยอ เพื่อแสดงความชื่นชมและให้เกียรติ
4.เย้า เพื่อแสดงความคุ้นเคยเป็นกันเอง
5.ยอม เพื่อแสดงความรักและปรารถนาดี

ป.วิสุทธิปัญญา

12 ตุลาคม 2555

เธอมีปณิธานแห่งนิพพานชัดเจนหรือยัง?
DIGITALIS


ถ้าเธอยังเจ้าอารมณ์ อายุขัยเธอจะถูกตัดทอนลงเรื่อยๆ อายุจะสั้นกว่าที่กำหนดไว้ 

1.เธอไม่มีวันรู้หรอกว่าเธอจะมีอายุขัยนานเท่าใด มีเส้นใยเกลียวแม่เหล็กติดตั้งมากี่ขด เพราะมันคือความลับสำหรับเธอและมันเป็นเงื่อนไขของฟ้า

2.มนุษย์มักจะคิดโง่ๆเสมอ เช่น ถ้าร่างกายต้องการธาตุโปรตีนก็ต้องไปไล่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาเลือดเนื้อของเขามากินเป็นอาหาร เพราะเข้าใจว่ากินสารโปรตีนจากสัตว์แล้วมันจะเข้าไปเติมเต็มโปรตีนที่ร่างกายตนเองต้องการได้ 

3.ที่ว่าโง่ก็เพราะว่ามีวิธีอื่นที่ฉลาดกว่าโดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัวใดเลยก็สามารถได้รับสารโปรตีนที่ร่างกายต้องการได้ เพียงแค่กินพืชผักและเมล็ดธัญพืช รวมทั้งผลไม้ให้หลากหลายเข้าไว้ในแต่ละวันเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

4.เพราะเพียงแค่เอาวัตถุดิบเหล่านั้นทานเข้าไปในร่างกาย เซลอวัยวะร่างกายต่างๆที่พระบิดาติดตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสารอาหารที่ร่างกายเธอต้องการแม้แต่โปรตีนที่ว่าเนี่ย ก็จะทำหน้าที่แปรธาตุผลิตสร้างสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้เองจากสิ่งที่เธอทานเข้าไปนี่ล่ะ ทั่วร่างกายเธอพระบิดาทรงติดตั้งโรงงานต่างๆเอาไว้มากมายเพียงแค่เธอกินอาหารให้ถูกต้อง นั่นคือ ใส่วัตถุดิบเข้าไปในปากผ่านสู่กระเพาะลำไส้เธอเท่านั้นเอง เธอจะไม่มีวันขาดโปรตีนและสารอาหารใดๆเลยในชีวิตนี้ เธอจะไม่ท้องอืด ไม่เป็นโรคทาวเดินอาหาร และอายุยืนยาว อารมณ์ดีอีกด้วย 

5.อย่ากินเฉพาะเทศกาลกินเจเท่านั้น หยุดกินเนื้อสัตว์ให้ตลอดชีวิตเลยจะได้ผลอย่างที่เรากล่าวและไม่โง่ต่อไปอีกด้วย 

6.กินเซลเพื่อนมนุษย์ที่อายุยืนเหรอ เอามาไง ฆ่าเขาอีกเหรอ ไม่ว่าจะได้มาไง ไม่ได้ผลหรอก คิดโง่ๆอีกเหมือนเดิม เธอจะอายุยืนได้จริงๆนะเหรอทำแบบนี้สิ......
(1).จิตเป็นสุญตาตลอดเวลาในยามตื่น 
(2).ทานพืชผักผลไม้และธัญพืชเท่านั้น 
(3).ดื่มน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์ให้เพียงพอ 
(4).ใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาท 
(5).ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อโลกด้วย ไม่ทำเพื่อตนเองและพวกตัวเท่านั้น และไม่นั่งนอนรอความตายอย่างเดียวเพราะคิดว่าตัวเองแก่แล้ว....หยุดแล้ว....ไม่ไหวแล้ว.....
(6).ไม่เบื่อโลก เบื่อเพื่อนมนุษย์ เบื่อตนเอง แต่จงสนุกกับชีวิต ศรัทธากับการเป็นมนุษย์ 

7.ทำแบบนี้ต่างหากถ้าอยากอายุยืน ไม่เห็นต้องฆ่าใคร ต้องกินใคร 

(ป.วิสุทธิปัญญา)


10 ตุลาคม 2555

คำสอน 10/10/2012

 

ทำไมเธอทุกคนจึงหนีความตายไม่พ้น?

เพราะมีกลไกกำหนดวันตายติดตั้งอยู่ในนิวคลิโอไทด์
คู่ซ้ายทุกเซลล์ รูปลักษณ์แบบที่เห็นนี้
มาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว.....

จำนวน 1 ขดเกลียวเท่านั้น 6 ปี
ในภาพมี 16 เกลียวจะเท่ากับ 96 ปี
แสดงว่าเมื่อครบ 96 ปีต้องตายแน่ๆ

ปัจจุบันสนามแม่เหล็กโลกแปรปรวน จะทำให้กลไกนี้
ทำงานผิดพลาด จนยังผลให้เธอขาดสติง่าย โมโหร้าย
ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยจะได้ นั่งสมาธิไม่ได้ผล
กลไกนี้จะทำให้คนเจ้าอารมณ์มีอายุขัยสั้นลง!!

08 ตุลาคม 2555

คำสอน 8/10/2012

 

ด่านนภาลัย

อรูปพรหม
อาตมันพรหม
พรหม
เทวดา
เทพ

เส้นทางทุนนิยม
เทวนิยมและจิตนิยม
(นักรบแห่งแสงสว่าง)

เส้นทางนิพพาน

เส้นทางนักสู้
เพื่อการรู้แจ้งเห็นแจ้ง
ด้วยการสอบผ่าน
บททดสอบจิตสำนึกรายวัน
เพื่อการคนตนเอง
ให้เป็นมนุษย์

06 ตุลาคม 2555

ความรู้ใหม่สำหรับผู้ใฝ่นิพพาน


คำสอน 6/10/2012

 


การเคี่ยวกรรมคือการเผชิญบททดสอบจิตสำนึก
ที่ผู้อื่นจะพากันหยิบยื่นมาให้ จนแทบไม่มีเวลาพัก
ถ้าจะผ่านบททดสอบได้ทั้งยากและง่าย
เธอต้องใช้พลังแห่ง "มหาสติ" คือ

1.รู้สติ
2.มีสติ
3.ใช้สติ

รวมเรียกว่า
"ธรรมชาติสมาธิ" เท่านั้น
เธอจึงจะสอบผ่าน-ข้ามพ้น
บททดสอบทั้งหลายได้อย่างสง่างาม

04 ตุลาคม 2555

คำสอน 4/10/2012

 

"สัจธรรมแห่งความดีงามของมนุษย์
มันมิได้อยู่ที่ผลของการกระทำ
แต่มันอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์
ผู้กระทำต่างหากว่า ตนจะเข้าถึงมัน
ได้มากที่สุดแค่ไหน...."

"การล่องหนหายตัวได้...
การมีหูทิพย์ ตาทิพย์...
และการเป็นผู้บงการจิตวิญญาณผู้อื่นได้...
ล้วนมิใช่เส้นทางสู่แสงสว่างที่แท้จริงที่มนุษย์ต้องการเลย
แท้แล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือ อำนาจที่จะรักคนอื่น
ปัญญาญาณเพื่อการหลุดพ้นแทนการคิดแบบจิตมนุษย์
และอำนาจเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้าถึงแก่นแท้เท่านั้น"

23 กันยายน 2555

VDO. เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 9 สามศาสนา 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

22 กันยายน 2555

VDO. ยอวาที # 9 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 

13 กันยายน 2555

คำสอน 13/09/2012

 

คำเตือน:

"ยุคใดที่จิตสำนึก
ของมวลมนุษย์โลกตกต่ำ
ในยุคนั้น
มนุษย์จะต้องทำสงคราม
กับมหันตภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเสมอ"

"ตราบใดที่มนุษย์
ยังยกระดับจิตตนเอง
ให้อยู่เหนืออำนาจ
ของกิเลสตัณหาไม่ได้
มนุษย์นั้นจะหยิบปัญญา
มานิพพานไม่ได้เช่นกัน"

08 กันยายน 2555

อย่าเดินถ่างขา ถ้าใฝ่นิพพานสำหรับนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

1.ผู้เลือกที่จะครองเรือน มีครอบครัว มีสังคม

2.มีมรรคผล ตามเส้นทางสายอริยะมรรค ปลายทางคือหลุดพ้น

3.ทำความดีงามด้วยจิตสำนึก(จิตและกาย) โดยเน้นที่กุศลไม่เน้นการสั่งสมบุญวาสนา

4.สอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกรายวันที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ หรือทำต่อตนเองให้จงได้

5.เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบมีดังนี้ (ต้องใช้ให้ครบ)
5.1 ต้องรักให้ได้แม้เขาจะไม่น่ารัก
5.2 ต้องให้เขาให้เป็น แม้เขาเป็นคนที่เราไม่น่าให้
5.3 ต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่น
5.4 ต้องรู้สติอยู่ตลอด
5.5 ต้องมีสติ คือ ฉลาดรับรู้ ฉลาดรับเอา และฉลาดสนองตอบ
5.6 ต้องใช้สติ คือ คิดก่อนคิด คิดก่อนพูด คิดก่อนทำเสมอ โดยใช้ ปริญญาโมเด็ล(Parinya Model) กฎแห่ง 4 ถูกให้ชำนาญ คือ
<<< ต้องถูกคน คือ ไม่ผิดคน
<<< ต้องถูกวิธี คือ ใช้วิธีที่ถูกต้อง
<<< ต้องถูกที่ คือ ที่ๆเหมาะสม
<<< ต้องถูกเวลา คือ เวลาที่เหมาะสม

6.หากปฏิบัติตามข้อ 5 ได้ตลอดภพชาตินี้ มีสิทธิ์นิพพานกรรมได้อย่างสิ้นเชิง คือ "ไม่ก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าได้ทุกกรณี"
โอกาสหลุดพ้นคือนิพพานในภพชาตินี้ มีเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งนัก

ป.วิสุทธิปัญญา
8-10-2012

04 กันยายน 2555

งามนอกงามใน


คำสอน 4/09/2012

 

พุทธชาติ

ความงามที่รูปกาย
ภายนอกอันเกิดจาก
การปรุงแต่ง มิอาจสู้
ความงดงามอันเกิด
จากคุณสมบัติภายใน
ของแก่นแท้นั้นได้

การงดงามแต่ข้างนอกนั้น
ต่อให้สวยงามปานใด ย่อมรอวันเสื่อมสลายไม่จีรังยั่งยืน
เธอจึงต้องแต่งจิตใจให้งดงามกายก็จะงามไปตามกัน

28 สิงหาคม 2555

ความรักในต่างศาสนาเสวนาธรรมคำสอน 3 พระศาสดาเรื่อง "ความรักในต่างศาสนา"
พุทธ-คริสต์-อิสลาม ในงาน "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 8 จ.กำแพงเพชร
โดยท่านพระครู ดร.ศรีวชิรสุนทร บาทหลวงรังสิพน เปลี่ยนพันธ์ และโต๊ะอิหม่าม
วุฒิพงษ์ วงษ์มณี

26 สิงหาคม 2555

VDO. เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

25 สิงหาคม 2555

VDO. ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

20 สิงหาคม 2555

แพะรับบาป


คำสอน 20/08/2012

 

"แพะรับบาป"

1.เวลาเข้าตาจนเพราะจำนนต่อหลักฐาน
ก็อ้างว่าตนเป็นแพะรับบาป...ทั้งๆที่ระบุไม่ได้ว่า
รับบาปแทนใคร แล้วทำไมต้องรับแทนคนอื่น
แถมยังตำหนิผู้ที่ตนก้าวล่วงอีกด้วยว่า "เข้าใจผิด"
ทั้งๆที่เขาอยู่ของเขาเฉยๆ

อย่างนี้คือพวกที่ผิดแต่ไม่รับว่าตัวผิด

2.รู้ว่าความจริงแล้วตนไม่ได้กระทำผิด
แต่ถูกกลั่นแกล้ง ถูกใส่ร้ายป้ายสี
ด้วยหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายตนเอง
แต่ไม่คิดจะติดตามตัวให้มารับกรรมที่เขาก่อ

อย่างนี้คือพวกนี้มีความกลัวอะไรบางอย่าง

คำสอน 20/08/2012

 

"แพะรับบาป" หมายความว่าอย่างไร?

เพราะแพะมันร้องแค่ว่า "แบ๊ะ...แบ๊ะ" เท่านั้น
แต่คนมีคำพูดนับล้านคำ จะทำตัวเป็นแพะไปทำไม

ถ้าเปรียบกับมนุษย์แล้ว หมายถึง
คนที่ทำตัวเป็น "ใบ้" ไม่พูดจา-ไม่ชี้แจง
ในบางสิ่งที่ตนจำต้องพูด ต้องเปิดเผยความจริง
เพื่อให้คนอื่นไม่เข้าใจคนผิดนั่นเอง
สาเหตุที่ไม่พูดมีหลายอย่างดังนี้

1.เพราะตนเองผิดจริงจังไม่มีอะไรให้แก้ตัว
2.เพราะจำนนต่อหลักฐานจึงนิ่งเงียบเสมือนเป็นใบ้
3.เพราะต้องการรับผิดนั้นแทนคนอื่น
4.เพราะถูกอำนาจมืดบังคับไม่ให้พูด-ชี้แจง

19 สิงหาคม 2555

คำสอน 19/08/2012

 

อย่าเดินถ่างขา
ถ้าอยากนิพพาน

บวชนานแล้ว
ไปนิพพานไม่ได้

ถ้าเลือกเป็นนักรบแห่งแสงสว่าง
ก็จงออกบวช ถือศีล กินเจ
ศึกษาพระธรรม นั่งกรรมฐานสมาธิ
ถือครองสันโดษ ไม่ยุ่งทางโลก

ถ้าเลือกเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งในบทบาทผู้ครองเรือน
ก็จงฝึกครองมหาสติและมีธรรมชาติสมาธิ
พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพาน 3 ประการ
กับคนไกล้ตัวทุกคนให้เคร่งครัด
แล้วหยิบปัญญาของตน มานิพพานให้ได้ในภพชาตินี้

อย่ามัวเดินถ่างขาต่อไปอีกเลย

16 สิงหาคม 2555

ความรักของมนุษย์ หยุดภัยพิบัติโลกได้ถ้าน้ำในกาเดียวกัน "ร้อนกับเย็น" มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้วใจดวงเดียวกัน "รักกับชัง" มันอยู่ร่วมกันได้ไง?

คำสอน 16/08/2012

 

ความรัก
ของมนุษย์
หยุดภัยพิบัติโลกได้

"มีรักไว้เหนี่ยวรั้ง
แล้วมีชังไว้ทำไม"

15 สิงหาคม 2555

ดอกรักแรกพบ
"ดอกรักแรกพบ" จากแม่สอด
ช่อเก่าโรยไป ช่อใหม่บานแล้ว

(((+)))
อีโมติคอนheart สองดอกแดง แสงสด ดั่งหยดชาด
ช่อผงาด เคียงคู่ ชูเกสร
สี่กลีบดอก รูปหัวใจ ดั่งไฟฟอน
เร้ารุมร้อน เพราะประจักษ์ “รักแรกพบ”

ป.วิสุทธิปัญญา