20 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ยกระดับเพื่อกลับบ้าน
สวรรค์นิรันดรคือแดนสุญตา
ซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพ
เมื่อสิ้นยุคจิตวิญญาณต้องกลับไป
เพราะที่นั่นเป็นบ้านเกิดของพวกคุณ
มาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั้น
มิใช่กลับไปยังดาวดวงไหนทั้งสิ้น