04 เมษายน 2557

จงใช้โอกาสดีๆนี้ 
เรียนรู้เพื่อการใช้สติปัญญากันเสีย 
เพราะท่านอาจถูกหลอก 
หากเป็นคนหูเบา....เชื่อใครง่ายๆ 
หากเป็นคนงมงาย....ใช้เหตุผลไม่เป็น 

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวัน "ฝึกใช้ปัญญาแห่งโลก"
  
ระวัง....สอบตก!

เอเมน...สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
1-04-2015