27 เมษายน 2557

คำสอน 27/04/2014

 

กฏแห่งความสำเร็จ
(Law of Success)

1.เร่งรัดตนเอง
2.ฉลาดแสวงหา
3.กล้าที่จะให้
4.พอใจแลกเปลี่ยน

คำสอน 27/04/2014

 

ความรู้สึกว่าสวย
เป็นกิเลส

ความต้องการพิเศษ
เป็นตัญหา

ความปรารถนาดี
นี่สิ...รัก

26 เมษายน 2557

คำสอน 26/04/2014

 

ตื่นเถิดเธอ
มนุษย์จ๋า...
เรามาแล้ว...

คำสอน 26/04/2014

 

วิธีพิชิตมาร
คือการบริหารสติ

คำสอน 26/04/2014

 

เมื่อเธอล้มเหลว
ในการเกิดเป็นมนุษย์

1.กายจึงเสื่อม
2.จิตจึงเสื่อม
3.โลกจึงเสื่อม

คำสอน 26/04/2014

 

ความรัก
ช่วยให้โลก
เหวี่ยงหมุน

ความรัก
ช่วยให้โลก
ผลิตออกซิเจน
และสนามแม่เหล็กโลก

23 เมษายน 2557

คำสอน 23/04/2014

 

จงหมุนธรรมจักรร่วมกัน
เพื่อใช้ความรักค้ำจุนโลก

21 เมษายน 2557

คำสอน 21/04/2014

 

คุณสมบัติของนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

จงเข้มแข็ง แต่นิ่มนวน
จงอ่อนหวน แต่มั่นคง
จงแข็งแรง แต่อ่อนโยน
จงหนักแน่น แต่เปิดกว้าง
จงรวดเร็ว แต่ไม่ร้อนรน
จงองอาจ แต่อย่าอืดอาด
จงเชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่ายึดติด
จงศรัทธา แต่อย่างมงาย

18 เมษายน 2557

คำสอน 18/04/2014

 

ประดาลูกนกทั้งหลาย
ควรจะหุปปากหลับไหลกันอยู่เช่นนั้นหรือ
ขณะแม่นกคาบอาหารมาป้อนให้
จนถึงในรังแล้ว.........

ลูกนกทุกตัว ไม่ควรที่จะอดอาหาร
ขณะที่ยังมีแม่นกคอยป้อนให้
มิใช่ดอกหรือ..........

เพราะเพียงแค่ลืมตากับอ้าปากเท่านั้น
ก็กลืนได้ทันทีแล้ว โดยมิพักต้องคี้ยว

16 เมษายน 2557

VDO. จงอย่าทำตนเป็น ลิงหวงเถาวัลย์ : จิตจักรวาล


 

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

15 เมษายน 2557

คำสอน 15/04/2014

 

การยอมคบหาคนชั่ว
เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องชั่วๆบ้างนั้น
มันมิได้ทำให้เธอต้องกลายเป็นคนชั่ว

แต่ผู้ถูกตัดสินว่าชั่ว
ล้วนเกิดจากการที่เขาคนนั้น
ประพฤติชั่วเสียเองต่างหาก

12 เมษายน 2557

คำสอน 12/04/2014

 

มนุษย์เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู
รู้ได้ด้วยจิต คิดเข้าใจได้ด้วยปัญญา

ผู้ที่จะโปรดให้รู้ คือคนที่มีอยู่แล้วเหลือเฟือ
แต่คนที่ไม่มีนั้นอุปมาแม้มีตา
เขาก็จะเหมือนไม่เห็น
ได้ยินก็จะเหมือนไม่ได้ยิน
แม้พยายามจะคิดตาม
แต่เขาก็จะเหมือนไม่เข้าใจ

พวกนี้จึงมักก้าวล่วงเรา
และกล่าวจาบจ้วงพระบิดาอยู่เนืองๆ
ประตูมิติบานเดียวที่จะเปิดให้มิใช่นิพพาน
แต่มันจะเป็นประตูดำดิ่งสู่ไฟนรก

คำสอน 12/04/2014

 

คนที่สามารถละวางกิเลสตัณหา
และรู้เท่าทันบทละครมายา
แห่งชีวิตของตนได้ เพราะเห็น
แก่เราและข่าวสารอันประเสริฐ
จากองค์จิตจักรวาลของเรา
จะได้รับผลกรรมที่ดีในชีวิต

เมื่อถึงวันสิ้นยุค
จิตวิญญาณจะเข้าถึง
แดนสุญตา มหาอาณาจักร
ที่ตนจากมาอันแสนนานได้

คำสอน 12/04/2014

 

ความรักและปรารถนาดี
มันจะมีคุณค่าสำหรับ
ผู้ที่รู้สำนึกในคุณค่าเท่านั้น

ดังนั้น ความกตัญญูรู้คุณคน
มันจึงต้องสร้างด้วยปัญญา
และความไร้ชึ่งอคติ

คำสอน 12/04/2014

 

หากไม่ประสงค์
จะเกี่ยวกรรมกับผู้ใด

1.ให้ระวังน้ำค่า:
เพราะบางคำพูดของเธอมันอาจ
ก้าวล่วงบุคคลอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
โดยเธออาจพูดด้วยอารมณ์หรือเคยปาก

2.ให้ระวังสำเนียง:
เพราะสำเนียงพูดมิใช่ส่อแค่
ภาษากายเท่านั้น มันส่อภาษา
จิตที่บ่งชี้ว่าเธอกำลังนึกคิดบวกลบอย่างไร
ต่อคนที่เธอพูดด้วยและกลับเรื่องที่เธอ
กำลังพูดถึงอยู่อีกด้วย

09 เมษายน 2557

คำสอน 9/04/2014

 

ถ้าเธอจะมีใครสักคนเป็นครู
เธอย่อมเลือกครูที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.เขาต้องรู้จริงในสิ่งที่เธอต้องการรู้
2.เขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนั้น
3.เขาต้องสอนกันเป็นส่วนตัวได้
4.เขาต้องมีเวลาให้เธอเเต็มที่
5.เขาต้องมีความจริงใจในการสอน

คนที่ทำดีต่อตัวเธอก็คือ ครูที่สอนเธอให้รู้ในเรื่องดีๆ
คนที่ทำชั่วต่อเธอก็คือ ครูที่สอนเธอให้รู้เรืองชั่วๆ

เธอจึงต้องเป็นศิษย์กตัญญู สำนึกรู้ในพระคุณ
โดยต้องรักครูให้เท่ากัน ทั้งครูดีๆและครูชั่วๆ

คำสอน 9/04/2014


 เพราะพระบิดาทรงให้ดวงอาทิตย์
มอบความร้อนแรงและแสงสว่าง
แก่ทั้งคนดีและคนชั่วเสมอภาคกัน

เธอจึงต้องรักเพื่อนมนุษย์ของเธอ
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรู

แม้เธอจะกำหนดให้ทุกคน
ทำตัวน่ารักไม่ได้
แต่เธอก็เลือกที่จะรักคนไม่น่ารักได้เสมอ

08 เมษายน 2557

คำสอน 8/04/2014

 

หลังจากเราได้ไปจัดเตรียม
สถานที่ไว้ให้พวกเธอ
ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เราจึงกลับมาเพื่อ
รับพวกเธอไปอยู่กับเรา
เพราะเรารู้จักเส้นทางที่จะไป

หากเธอวางใจ
ในองค์จิตจักรวาล
เธอก็จงวางใจในเราด้วย

คำสอน 8/04/2014

 

ถ้าหากจะมีใครติเตียนเธอและ
กล่าวร้ายต่างๆต่อตัวเรา
เพราะปฏิบัติตามคำสื่อสอนของเรา
เธอก็จงชื่นชมยินดีเถิด

เพราะรางวัลการทำดีของเธอนั้น
บริบูรณ์อยู่ในมิติแห่งจิตวิญญาณแล้ว

เพราะพวกเขาเหล่านั้น
มิใช่คนแรกบนโลกนี้หรอก
ที่เคยก้าวล่วงต่อประดาผู้เผยพระวจนะ
ยังมีคนอื่นอีกที่ก้าวตามเขาลงไปสู่ไฟนรก

06 เมษายน 2557

คำสอน 6/04/2014

 


ข่าวลวง ข่าวลือ

ถูกปั้นข่าว
โดยคนที่เกลียด

ถูกส่งต่อ
โดยคนปลากพล่อย

ถูกเชื่อ
โดยคนหูเบา

คำสอน 6/04/2014

 

แม่ของใคร?

นี่แม่ใคร ขายผัก ดูหนักเหนื่อย
นี่ยายใคร นิ่งเนือย คล้ายเมื่อยล้า
สังขารขันธ์ เสื่อมงาม ตามเวลา
ยังอุตส่าห์ ค้าขาย เพื่อใครกัน

ลูกอยู่ไหน หลานยาย ไปไหนเล่า
ใยพวกเขา ดูดาย ไม่เห็นหัน
กรรมของแม่ แย่ของยาย น่าอายครัน
มีลูกหลาน จัญไร ทำไงดี....

05 เมษายน 2557

คำสอน 5/04/2014

 

แล่นเรือตาม เรามา อย่าช้าซัก
สิ่งของหนัก ผลักทิ้ง อย่านิ่งเฉย
ทั้งบุญบาป ลาภผล อย่าสนเลย
จงคุ้นเคย ทำดี เพราะดีจริง

การทำดี ได้ดี นั้นดีแน่
อย่าเล็งแล แต่ผลดี ที่ทุกสิ่ง
การทำดี ได้ดี นั้นมีจริง
ไม่ต้องอิง ผลดี ก็ได้ดี

04 เมษายน 2557

จงใช้โอกาสดีๆนี้ 
เรียนรู้เพื่อการใช้สติปัญญากันเสีย 
เพราะท่านอาจถูกหลอก 
หากเป็นคนหูเบา....เชื่อใครง่ายๆ 
หากเป็นคนงมงาย....ใช้เหตุผลไม่เป็น 

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวัน "ฝึกใช้ปัญญาแห่งโลก"
  
ระวัง....สอบตก!

เอเมน...สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
1-04-2015