20 พฤศจิกายน 2556

คำสอน 20/11/2013

 

1.พอใจในสิ่งที่ตนมีแทนที่จะพยายามแสวงหา
แต่สิ่งที่ตนต้องการ
2.มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันเสมอ
3.ไม่วิตกจริต ไม่คิดระแวง
4.มีความสุขกับการมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่น
5.หางานอดิเรกทำ เพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของตนบ้าง
6.อยู่คนเดียวเงียบๆ เพื่อสัมผัสกับ
ความสงบสุขเสียบ้าง
7.ยอมรับในทุกข้อกำหนดใดๆของตนเอง
8.ควบคุมอารมณ์หยาบๆรายวันไว้ให้อยู่หมัด
9.อ่านหนังสือจิตจักรวาล 1 เล่ม/สัปดาห์ และฟัง หรือ
ดุเทป-DVD พระโอวาททุกวัน
เพื่อทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลไว้เสมอ

การเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณ
ให้ตนเองในชีวิตประจำวัน