05 สิงหาคม 2566

คำสอน 5/08/2023

 


อยากได้บุญต้องทำบุญ
ปลูกสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นเสมอ
คุณจึงไม่จำเป็นต้องร้องขอผลลัพธ์
จากสิ่งที่คุณทำหรือปลูกก็ได้