13 สิงหาคม 2566

คำสอน 13/08/2023


 คนที่มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้
เขาเรียกว่า "คนโง่"
คิดเองไม่เป็นเน้นแต่ถามคนอื่น
เขาเรียกว่า "คนเจ้าปัญหา"
เลือกแก้ปัญหาที่เผชิญด้วยตนเอง
เขาเรียกว่า "คนเจ้าปัญญา"