15 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สำนึกผิดด้วยจิตหยาบ
สำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณ
ลูกหลานหรือคนอื่น
จะช่วยปลุกให้จิตสามนึกตื่น
ขึ้นมารู้ไม่ได้
หลับเองต้องตื่นเอง
โง่เองต้องฉลาดเอง