09 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


พรหมวิหาสี่
1.เมตตา คือ อยากให้เขามีความสุข
2.กรุณา คือ อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์
3.มุทิตา คือ ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุข
4.อุเบกขา คือ ปราถนาดีและจริงใจ
ตามธรรมชาติธาตุแท้ของตนเอง
โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขช่วยปลุกเร้า