21 สิงหาคม 2566

คำสอน

 

บ้านเกิดของจิตวิญญาณมนุษย์
คือแดนสุญตาชึ่งอยู่นอกเอกภพ
เมื่อสิ้นยุคแล้วต้องกลับบ้าน
จะไปอยู่ดาวดวงอื่นไม่ได้