24 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ปณิธานห่งการหลุดพ้น -รักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงใคร

มหาสติ -รู้สติ มีสติ ใช้สติ

แก้ววิเศษ 2 ดวงนี้
พระบิดาประทานมาให้
เพื่อนำทางพวกท่านกลับบ้าน