16 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


จะดับกิเลส้วยการปฏิเสธเงื่อนไข
โดยปิกลไกอายตนะทั้งห้าเอาไว้
แล้วใช้วิธีนั่งเพ่งดูจิตไม่ได้
คุณต้องดับมันในชีวิตจริงเท่านั้น