16 สิงหาคม 2566

คำสอน 16/08/2023

 


จะดับกิเลสด้วยการปฏิเสธเงื่อนไข
โดยปิดกลไกอายตนะทั้งห้าเอาไว้
แล้วใช้วิธีนั่งเพ่งดูจิตไม่ได้
คุณต้องดับมันในชีวิตจริงเท่านั้น