25 ธันวาคม 2554

VDO. EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ : ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล


EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ 1/3


 EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ 2/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล
10 พฤศจิกายน 2554

VDO. EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา


EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 1/3


EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 2/3


 EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 3/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

09 พฤศจิกายน 2554

VDO. เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ

 


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 1/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 2/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 3/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 4/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 5/5


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

08 พฤศจิกายน 2554

VDO. ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก


EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 1/3 


EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 2/3 


 EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 3/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

23 ตุลาคม 2554

VDO. EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 1/4


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 2/4


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 3/4


 EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

02 ตุลาคม 2554

VDO. EP. 175# ใครช่วยใคร


EP. 175# ใครช่วยใคร 1/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 2/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 3/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

18 กันยายน 2554

VDO. EP. 174# กฏจักรวาล


EP. 174# กฏจักรวาล 1/8


EP. 174# กฏจักรวาล 2/8


EP. 174# กฏจักรวาล 3/8


EP. 174# กฏจักรวาล 4.1/8


EP. 174# กฏจักรวาล 4.2/8


EP. 174# กฏจักรวาล 5/8


EP. 174# กฏจักรวาล 6/8


EP. 174# กฏจักรวาล 7/8


 EP. 174# กฏจักรวาล 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

03 กรกฎาคม 2554

VDO. EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 1/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 2/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 3/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 4/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 5/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 6/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 7/8


EP. 173# พลังจิตค้ำจุนโลก 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


VDO. เราคือโลก โลกคือเรา บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก


 บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

24 เมษายน 2554

VDO. EP. 170# 56วัน7ราตรี


EP. 170# 56วัน7ราตรี 1/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 2/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 3/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 4/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 5/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 6/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 7/8


 EP. 170# 56วัน7ราตรี 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

19 มกราคม 2554

VDO. ไขรหัสลับจากฟ้า


ไขรหัสลับจากฟ้า 1/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 2/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 3/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 4/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 5/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 6/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 7/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 8/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 9/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 10/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 11/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 12/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 13/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 14/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 15/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 16/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 17/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 18/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 19/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 20/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 21/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 22/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 23/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 24/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 25/25


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล