09 เมษายน 2560

VDO. จิตจักรวาลคำกลอนโดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. คนทำไมต้องคน


คนทำไมต้องคน ครั้งที่ 242/1


คนทำไมต้องคน ครั้งที่ 242/2


คนทำไมต้องคน ครั้งที่ 242/3


คนทำไมต้องคน ครั้งที่ 242/4


คนทำไมต้องคน ครั้งที่ 242/5


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล