วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรักในต่างศาสนาเสวนาธรรมคำสอน 3 พระศาสดาเรื่อง "ความรักในต่างศาสนา"
พุทธ-คริสต์-อิสลาม ในงาน "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 8 จ.กำแพงเพชร
โดยท่านพระครู ดร.ศรีวชิรสุนทร บาทหลวงรังสิพน เปลี่ยนพันธ์ และโต๊ะอิหม่าม
วุฒิพงษ์ วงษ์มณี

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรักของมนุษย์ หยุดภัยพิบัติโลกได้ถ้าน้ำในกาเดียวกัน "ร้อนกับเย็น" มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้วใจดวงเดียวกัน "รักกับชัง" มันอยู่ร่วมกันได้ไง?

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ดอกรักแรกพบ
"ดอกรักแรกพบ" จากแม่สอด
ช่อเก่าโรยไป ช่อใหม่บานแล้ว

(((+)))
อีโมติคอนheart สองดอกแดง แสงสด ดั่งหยดชาด
ช่อผงาด เคียงคู่ ชูเกสร
สี่กลีบดอก รูปหัวใจ ดั่งไฟฟอน
เร้ารุมร้อน เพราะประจักษ์ “รักแรกพบ”

ป.วิสุทธิปัญญา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครูคือใคร?ครูคือใคร?

คนที่จะเป็นครูสอนธรรมะผู้อื่นนั้น ใช่ว่ารู้ธรรมะมากกว่าก็จะเที่ยวสั่งสอนคนอื่นได้ เพราะบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนธรรมะ เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณเฉพาะตนที่ถือติดตัวมาพร้อมกับพลังอำนาจทางจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ อันประกอบด้วยองค์สาม คือ ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญาโดยอำนาจทั้งสามจักต้องสูงกว่าผู้ถูกสอนเสมอ
เพราะองค์สามนี้เท่านั้นที่จะปราบมิจฉาทิฐิ ความโง่ และความงมงายของผู้ถูกสอนได้ คนทั่วไปจึงควรเป็นครูผู้สอนตนเอง และทำตนเป็นแบบอย่างของคนอื่นๆน่าจะเหมาะกว่า

ป.วิสุทธิปัญญา
08-08-2012