28 สิงหาคม 2555

ความรักในต่างศาสนาเสวนาธรรมคำสอน 3 พระศาสดาเรื่อง "ความรักในต่างศาสนา"
พุทธ-คริสต์-อิสลาม ในงาน "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 8 จ.กำแพงเพชร
โดยท่านพระครู ดร.ศรีวชิรสุนทร บาทหลวงรังสิพน เปลี่ยนพันธ์ และโต๊ะอิหม่าม
วุฒิพงษ์ วงษ์มณี

26 สิงหาคม 2555

VDO. เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 8 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

25 สิงหาคม 2555

VDO. ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 8 "รักดีกว่า" 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

20 สิงหาคม 2555

แพะรับบาป


คำสอน 20/08/2012

 

"แพะรับบาป"

1.เวลาเข้าตาจนเพราะจำนนต่อหลักฐาน
ก็อ้างว่าตนเป็นแพะรับบาป...ทั้งๆที่ระบุไม่ได้ว่า
รับบาปแทนใคร แล้วทำไมต้องรับแทนคนอื่น
แถมยังตำหนิผู้ที่ตนก้าวล่วงอีกด้วยว่า "เข้าใจผิด"
ทั้งๆที่เขาอยู่ของเขาเฉยๆ

อย่างนี้คือพวกที่ผิดแต่ไม่รับว่าตัวผิด

2.รู้ว่าความจริงแล้วตนไม่ได้กระทำผิด
แต่ถูกกลั่นแกล้ง ถูกใส่ร้ายป้ายสี
ด้วยหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายตนเอง
แต่ไม่คิดจะติดตามตัวให้มารับกรรมที่เขาก่อ

อย่างนี้คือพวกนี้มีความกลัวอะไรบางอย่าง

คำสอน 20/08/2012

 

"แพะรับบาป" หมายความว่าอย่างไร?

เพราะแพะมันร้องแค่ว่า "แบ๊ะ...แบ๊ะ" เท่านั้น
แต่คนมีคำพูดนับล้านคำ จะทำตัวเป็นแพะไปทำไม

ถ้าเปรียบกับมนุษย์แล้ว หมายถึง
คนที่ทำตัวเป็น "ใบ้" ไม่พูดจา-ไม่ชี้แจง
ในบางสิ่งที่ตนจำต้องพูด ต้องเปิดเผยความจริง
เพื่อให้คนอื่นไม่เข้าใจคนผิดนั่นเอง
สาเหตุที่ไม่พูดมีหลายอย่างดังนี้

1.เพราะตนเองผิดจริงจังไม่มีอะไรให้แก้ตัว
2.เพราะจำนนต่อหลักฐานจึงนิ่งเงียบเสมือนเป็นใบ้
3.เพราะต้องการรับผิดนั้นแทนคนอื่น
4.เพราะถูกอำนาจมืดบังคับไม่ให้พูด-ชี้แจง

19 สิงหาคม 2555

คำสอน 19/08/2012

 

อย่าเดินถ่างขา
ถ้าอยากนิพพาน

บวชนานแล้ว
ไปนิพพานไม่ได้

ถ้าเลือกเป็นนักรบแห่งแสงสว่าง
ก็จงออกบวช ถือศีล กินเจ
ศึกษาพระธรรม นั่งกรรมฐานสมาธิ
ถือครองสันโดษ ไม่ยุ่งทางโลก

ถ้าเลือกเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งในบทบาทผู้ครองเรือน
ก็จงฝึกครองมหาสติและมีธรรมชาติสมาธิ
พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพาน 3 ประการ
กับคนไกล้ตัวทุกคนให้เคร่งครัด
แล้วหยิบปัญญาของตน มานิพพานให้ได้ในภพชาตินี้

อย่ามัวเดินถ่างขาต่อไปอีกเลย

16 สิงหาคม 2555

ความรักของมนุษย์ หยุดภัยพิบัติโลกได้ถ้าน้ำในกาเดียวกัน "ร้อนกับเย็น" มันอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้วใจดวงเดียวกัน "รักกับชัง" มันอยู่ร่วมกันได้ไง?

คำสอน 16/08/2012

 

ความรัก
ของมนุษย์
หยุดภัยพิบัติโลกได้

"มีรักไว้เหนี่ยวรั้ง
แล้วมีชังไว้ทำไม"

15 สิงหาคม 2555

ดอกรักแรกพบ
"ดอกรักแรกพบ" จากแม่สอด
ช่อเก่าโรยไป ช่อใหม่บานแล้ว

(((+)))
อีโมติคอนheart สองดอกแดง แสงสด ดั่งหยดชาด
ช่อผงาด เคียงคู่ ชูเกสร
สี่กลีบดอก รูปหัวใจ ดั่งไฟฟอน
เร้ารุมร้อน เพราะประจักษ์ “รักแรกพบ”

ป.วิสุทธิปัญญา

08 สิงหาคม 2555

ครูคือใคร?ครูคือใคร?

คนที่จะเป็นครูสอนธรรมะผู้อื่นนั้น ใช่ว่ารู้ธรรมะมากกว่าก็จะเที่ยวสั่งสอนคนอื่นได้ เพราะบทบาทหน้าที่ครูผู้สอนธรรมะ เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณเฉพาะตนที่ถือติดตัวมาพร้อมกับพลังอำนาจทางจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ อันประกอบด้วยองค์สาม คือ ภูมิรู้ภูมิธรรม และภูมิปัญญาโดยอำนาจทั้งสามจักต้องสูงกว่าผู้ถูกสอนเสมอ
เพราะองค์สามนี้เท่านั้นที่จะปราบมิจฉาทิฐิ ความโง่ และความงมงายของผู้ถูกสอนได้ คนทั่วไปจึงควรเป็นครูผู้สอนตนเอง และทำตนเป็นแบบอย่างของคนอื่นๆน่าจะเหมาะกว่า

ป.วิสุทธิปัญญา
08-08-2012

คำสอน 8/08/2012

 

ใครคือครู

ครูคนแรก คนสุดท้าย ใช่ใครอื่น
ที่หยัดยืน ค้ำยัน ทั้งวันค่ำ
คือ "ตนเอง" เร่งร่อน สั่งสอนทำ
ทั้งคิดนำ จำมา นี่ละ "ครู"

ปฏิบัติตน ให้คนเห็น เป็นแบบอย่าง
ดีกว่าสร้าง ตำรา ว่า "กูรู้" 
เส้นแบ่งบวง ระหว่าง "ครู" กับ "ตัวกู"
หากได้รู้ จงสำรวม อย่าหลวมตัว

ถ้วนทุกคน ล้วนเป็นครู กันอยู่แล้ว
ต่างมีแนว ชวนชี้ ว่าดีชั่ว
ทั้งถูกผิด บุญกรรม ที่ทำตัว
อย่าเมามัว จงเห็น เป็นบทเรียน

07 สิงหาคม 2555

คำสอน 7/08/2012

 

เก็บรักมาหักซัง

ช่างเขาเถอะ
ไม่เป็นไร
ยังไงก็ได้
แค่นี้ก็ดีแล้ว