23 พฤษภาคม 2553

VDO. EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 1/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 2/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 3/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 4/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 5/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 6/8


EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 7/8


 EP. 161# ยุติกรรมหรือยุติธรรม 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล