10 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สวรรค์มายาพระเจ้าไม่ได้สร้าง
มนุษย์ถูกหลอกให้ใช่จิตเนรมิตขึ้น
จากความเชื่อ
เพื่อใช้ขังจิตวิญญาณของตนเองไว้
หลังตายไปจากโลกนี้แล้ว