18 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ดับการเกิดดับของกิเลสได้
คือการนิพพานก่อนตายได้ทุกสิ่ง
ที่จะเป็นจริงได้ในชาตินี้