18 สิงหาคม 2566

คำสอน 18/08/2023

 


ดับการเกิดดับของกิเลสได้
คือการนิพพานก่อนตายได้ทุกสิ่ง
ที่จะเป็นจริงได้ในชาตินี้