30 เมษายน 2566

คำสอน

 


ความโลภ
ความโกรธ
ความลุ่มหลง
ความงมงาย
4 อย่างนี้ ทำให้มนุษย์เข้าถึง
การใช้ปัญญาของสมอง
ไม่ได้

คำสอน


 ชอบไม่ชอบเป็นกิเลส
เอาไม่เอาเป็นตัณหา
กิเลสกับตัณหา
เป็นที่มาของอารมณ์ขยะ

29 เมษายน 2566

คำสอน

นี่คือคิดลบ
"มันต้องเอาเปรียบเราแน่ๆ"
นี่คอคิดบวก
"เขาคงไม่เอาเปรียบเพื่อนหรอก"
นี่คือคิดด้านบวก
"ไม่เป็นไรไม่ได้ทำให้เรายากจน"

คำสอน

 

คิดด้านบวก
คืออริยะบุคคล
คิดบวก
คือคนที่ขาดปัญญา
คิดบวกกับคิดด้านบวก
ไม่เหมือนกัน

คำสอน

 


สอนนจิตให้คิดด้านจิต
ถ้าสามีเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น
ก็จงอย่าหงุดหงิดรำคาญใจ
ให้คิดเสียว่าเพราะเขารักห่วงใยมาก
จึงห้ามปากห้ามใจเอาไว้ไม่ได้
นี่ือการคิดด้านบวก

28 เมษายน 2566

คำสอน

 

บวชที่ใจมิใช่บวชที่กาย
ต่อให้ไปห่มกายด้วยผ้าสีขาว
แต่ไม่ชำระใจให้ขาวใส
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ได้แน่

คำสอน

 


วิธีหมุนธรรมจักรต่อ
รักคนที่ทำตนไม่น่ารักให้ได้
อภัยคนที่ทำตนไม่น่าอภัยให้เป็น
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เมามัวกิเลส

27 เมษายน 2566

คำสอน

 


คนที่น่าอายที่สุดก็คือ
ทำชั่วทั้งๆที่ตนเองก็รู้ว่าชั่ว
คนที่โง่ที่สุดก็คือ
ทำชั่วแล้วคิดว่าไม่มีใครรู้
คนที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือ
คนที่ไม่รู้สำนึกดีชั่ว
ทั้งๆที่ตนถูกจับได้แล้วว่าทำชั่ว

คำสอน

 


คนที่ทำตนเป็นหนอนบ่อนใส้
ผลกรรมที่จะได้รับคือ
อวัยวะภายในจะเน่าเป็นหนอน
คนที่รักษาสัจจะได้
จะเป็นคนที่ไม่ถูกใครคดโกง

26 เมษายน 2566

คำสอน

 

ห้องเรียนนี้เราเป็นครูใหญ่
พระเจ้าทรงเป็นผู้อำนวยการ
เราจะให้ใครเข้าจะเอาใครออก
ก็เป็นสิทธิของเรามิใช่หรือ

คำสอน

 

คนที่ทำชั่วให้เขาจับได้คือโง่
คนโง่ที่ยังกล้าทำชั่วคือหน้าด้าน
คนหน้าด้านที่ทำตนเป็นอีแอบ
คือคนจัญไรไม่ควรจะไปคบหา
เพราะมีค่าแคขี้หมาข้างถนนเท่านั้น

25 เมษายน 2566

คำสอน

 

สัจจะที่ไว้ให้กับเราและพระบิดา
มันคือกฏกติกาที่ต้องรักษาเท่าชีวิต
รับคำแล้วยังรักษามันไม่ได้
จะมีหน้ากลับไปกราบพระบิดา
ได้อย่างไร?

คำสอน


มรรควิถีจิตจักรวาล
ถ้าดับการเกิดดับกิเลสได้
ตัณหา ราคะ และอารมณ์ขยะ
ก็จะดับตามไปได้จนหมดสิ้น
นี่คือหลักแรกแห่งนิพพาน

คำสอน

 

สิ่งที่ต้องนิพพานให้สิ้น
คือกิเลสตัณหาและอารมณ์ขยะ
สถานที่นิพพานคือจิตหยาบ
แดนิพพานคือแดนสุญตา
ที่อยู่นอกเอกภพ

24 เมษายน 2566

คำสอน

 

ทุกปัญหาในชีวิต
ป็นบททดสอบจิตปัญญาว่า
คุณจะรักคนสร้างปัญหาให้คุณ
อย่างไม่มีเงื่อนไขได้หรือไม่

23 เมษายน 2566

คำสอน

 

ดับการเกิดดับของกิเลส
คือ ดับแล้วจะไม่เกิดกิเลสนั้นอีก
อันหมายถึงการดับสูญ
โดยจิตหยาบจะว่างไปจากกิเลส
ที่คุณเคยมีอยู่อย่างสิ้นเชิง
ขณะคุณยังเป็นมนุษย์

คำสอน

 

ออกกำลังกาย
ทำให้สุขภาพแข็งแรง
ออกกำลังคิด
เพิ่มพลังให้จิตปัญญา

22 เมษายน 2566

คำสอน

 

เพราะเป็นทาสกฏแห่งกรรม
จึงทำให้ต้องเกิดแก่เจ็บตาย
คนละหลายภพชาติ
เพราะว่าเป็นคนไม่ฉลาด
จึงไม่อาจเห็นคุณค่าคนชั่วได้

21 เมษายน 2566

คำสอน

 

คนที่โง่ง่ายแล้วงมงาย
เพราะจิตติดกิเลสคือชอบไม่ชอบ
แล้วเกิดตัณหาคืออยากไม่อยาก
จึงทำให้จิตตกไม่อาจรักเพื่อให้
และใช้ปัญญาของสมองได้

คำสอน

 

เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใด
จงอย่าให้เกิดความรู้สึก
ว่าชอบหรือไม่ชอบ
เพราะจะทำให้เกิดตัณหาทันที

คำสอน

 

"จิตุญตาคือ
จิตที่ไม่สั่นสะเทือนให้เกิดการรับรู้
เมื่ออายตนะภายนอกทั้งห้า
สัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็น
แล้วไม่รับเอามาปรุงแต่งให้เกิดกิเลส"

20 เมษายน 2566

คำสอน

 

ความรู้ทุกสิ่งในห้องเรียนนี้
เรารับสื่อมาจากองค์จิตจักรวาล
ด้วยวิธี Vertical Telepathy
ในระบบจิตสู่จิตกับ God
ไม่ใช่การนึกเองคิดเองเออเอง

คำสอน

 

ไม่มีใครต่อท่อ
เพื่อเติมเต็มพลังจิตให้คุณได้
เหมือนการเติมน้ำมันรถ
จงอย่าหลงเชื่อคำลวง
อยากมีพลังจิตสูงขึ้นต้องทำเอง

คำสอน

 

การทรงเจ้าเข้าผี
เป็นการกระทำอุตรึวิชามอด
เพื่อก้าวล่วงจิตวิญญาณตนเอง
ให้เสื่อมสูญพลังอำนาจ
จงอย่าริหาทำเด็ดขาด

คำสอน

 

ถ้าหมุนธรรมจักรได้
คุณก็จะเป็นมนุษย์ได้สำเร็จ
คุณจะเชื่อมกับจักรวาล
ในฐานะที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่ง
ของเอกภพนี้ได้เอง
โดยไม่ต้องพึ่โค๊ชพึ่งใคร

คำสอน

 

อย่าให้ใครหลอกว่า
จะช่วยคุณยกระดับจิตหยาบ
ให้เข้าถึงมิติที่ 6D ได้
ไม่ว่าคนเพี้ยนๆหรือพวกมอดมาร
คุณต้องทำเองต้องพ่งตนเองเท่านั้น

คำสอน

 

คำเตือน
สงครามในครอบครัว
ระหว่างสามีกับภรรยานั้น
มันจะเกิดขึ้นได้เสมอ
ถ้ามีฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเหนือ
เพื่อจะบังคับข่มขืน
ให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทำตามใจตน

คำสอน

 

นิพพานก่อนตาย
คือนิพพานกิเลสในจิตหยาบ
ตายแล้วจึงนิพพาน
คือจิตวิญญาณหลุดพ้น
กลับคืนบ้านเกิดแดนสุญตา
ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก

19 เมษายน 2566

คำสอน

 

"คนดีคือคนที่รักคนชั่วได้
โดยไม่ตอบโต้ ไม่ต่อต้าน ไม่ก่อการชั่ว
เพราะสำนึกรู้ในตัวชั่วอยู่เสมอ"

18 เมษายน 2566

คำสอน

 

หน้าที่ของมนุษย์
1.ละวางกิเลสให้หมด
2.งดใช้อารมณ์ขยะ
3.เปิดอายตนะทุกบาน
4.มุ่งการหมุนธรรมจักร
5.รักอย่างไร้เงื่อนไข
6.ใช้ปัญญาดำเนินชีวิต
7.ฝึกจิตให้เป็นสุญตา
8.ปรารถนาการหลุดพ้น
9.ฝึกตนทำ 3 เหลี่ยม
กับพระผู้เป็นเจ้าได้เสมอ

คำสอน

 

คนที่น่ายึดถือ
เป็นแบบอย่าง
1.เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
2.ไม่เอาเปรียบคดโกงใคร
3.มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
4.มีภาวะผู้นำ (Leaderships)

คำสอน

 

ทำอย่างไรให้อายุขัยยืนยาว
1.ดับการเกิดดับของกิเลสให้สิ้น
2.เลิกกินเลือดเนื้อของสัตว์ทุกชนิด
3.ออกกำลังกายให้ผิวหนังเปื้อนเหงื่อ
4.นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง
5.ไม่ปล่อยให้อวัยวะร่างกายขาดน้ำ
6.ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยบ่อยๆ

คำสอน


คนที่น่าเชื่อถือ
1.มีความรอบรู้
2.มีความสามารถ
3.มีความเฉลียวฉลาด
4.มีความกล้าแสดงออก 

คำสอน

 

คนคุณภาพ
(Quality People)
1.เป็นคนที่น่านับถือ
2.เป็นคนที่น่าเชื่อถือ
3.เป็นคนที่น่ายึดถือ

คำสอน

 

Quality People
คนที่มีคุณภาพ
เพื่อนร่วมงานทุกคนก็รัก
เจ้านายก็ชอบ
เพราะเป็นคนที่มีคุณค่า

คำสอน

 

"เพราะโลกนี้มีคนชั่ว
คุณจึงรู้ว่า
คนดีต้องเป็นแบบใด"

17 เมษายน 2566

คำสอน

 

คำเตือน
จงระวังความเชื่อเพราะชอบ
ที่ได้จากกิเลสตัณหา
มันจะบดบังความใช่
ที่ได้จากสติปัญญาของคุณ

คำสอน

 

หลักการใช้จิตปัญญา
1.นึกก่อนคิด
2.คิดก่อนพูด
3.คิดก่อนทำ
4.คิดไปทำไม

คำสอน

 

คนชั่วมีคุณค่า
เพราะเขาเป็นครูสอนให้รู้ว่า
ความชั่วเป็นอย่างไร

16 เมษายน 2566

คำสอน

 

ระวังสติแตก!
1.ยุคโลกร้อน
2.ยุคโลกร้าย
3.ยุคโลกร้าว
4.ยุคโลกรั่ว
5.ยุค "กลียุค"

คำสอน

 

คนชั่วมีคุณค่ามาก
เพราะคนชั่วในโลกนี้มีอยู่น้อย
เหตุจากไม่มีใครอยากชั่ว

15 เมษายน 2566

คำสอน

 

มรรควิธีจิตจักรวาล
การปฏิบัติธรรมนั้น
อย่าได้แต่พูดมากปากดี
ต้องมีจิตสามนึกที่ดีด้วย
เพราะคุณคือคนสองมิติ

คำสอน

 

ความดีงาม
คือพระเจ้าในตนเอง
จงค้นหาให้พบ
แล้วน้อมนำออกมาแสดง

14 เมษายน 2566

คำสอน

 

จิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงาน
มีรูปทรงเลขาคณิต 6 เหลี่ยมมุม
จิตหยาบเป็น "กลุ่ม" พลังงาน
ถ้าหมั้นหมุนธรรมจักร
จะยกระดับเป็นกล่องพลังงาน
เหมือนจิตวิญญาณได้

คำสอน

 

จิตสามนึกเป็นของจิตหยาบ
เพื่อหมุนธรรมจักรในตนเอง
จิตใต้สำนึกเป็นของจิตวิญญาณ
เพื่อช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุน

13 เมษายน 2566

คำสอน

 

ไม่ว่าหญิงหรือชาย
เกิดแก่เจ็บตายก็คล้ายกัน
จิตปัญญาเท่านั้นที่แตกต่าง

12 เมษายน 2566

คำสอน

 

นอกจากคุณต้องรักคนอื่นแล้ว
คุณยังมีหน้าที่
ต้องปฎิบัติทำให้คนอื่นรักด้วย

11 เมษายน 2566

คำสอน

 

รักบริสุทธิ์
รักบริสุทธิ์คือรักที่สะอาด
ปราศจากกิเลสตัณหาแอบแฝง
รักบริสุทธิ์คือรักไร้เงื่อนไข
โดยไม่คิดคาดหวังสิ่งใดตอบแทน

คำสอน

ความรักบริสุทธิ์
ต้องเป็นรักเพื่อให้ตนได้รัก
เมื่อได้รักแล้วก็มีความสุข
โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน

คำสอน

 

รักที่ไร้เงื่อนไข
ต้องเป็นแบบรักเพื่อให้
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
ต้องรักทุกคนได้
มิใช่รักแค่บางคนเท่านั้น