23 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


จงทำให้คนรอบข้าง
รักและเมตตาคุณให้ได้
พวกเขาจะช่วยคุณหมุนธรรมจักร
เพื่อยกระดับจิตหยาบ
ให้เข้าถึงมิติที่ 5 และ 6 ได้