29 ตุลาคม 2558

คำสอน 29/10/2015

 

แม้จิตหยาบ
จะนิพพานกิเลสตัณหา
จนหมดสิ้นได้แล้ว
แต่จิตหยาบของท่าน
ก็ยังจักต้องดับการมีอยู่จริง
ของบางสิ่งให้หมดสิ้นต่อไปอีก
จนเหลือแต่ความรู้ ความคิด
กับความรักบริสุทธิ์
เป็นคุณสมบัติอยู่เท่านั้น

สภาวะจิตสุญญตาจึงจะเกิด

14 ตุลาคม 2558